Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:43
Tarih:05/01/2022


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, burada, yeni bir torba kanun teklifi üzerinde görüşüyoruz. İktidar partisinin yine müjde olarak sunduğu birbirinden alakasız konularda hükümler içeren boşuna girişimlerden biri daha karşımızda. Bu teklife baktığımızda AKP'nin heyecansız, vizyonsuz ve umut vadetmeyen yönetim anlayışının güncel bir örneğini görüyoruz. Bugün yaşadığımız krize, yoksulluğa, pahalılığa yol açmış siyasetin ipuçlarını görüyoruz. İşte bu siyaset, iktidarı bir bütçe bile hazırlamaktan aciz hâle düşürmüştür. 2022 bütçesi için 180 milyar dolarlık bir tutar teklif edilmişti, AKP'nin ekonomi inadı ve kötü kur yönetimi yüzünden kur yükselince on iki gün içinde bütçeden 85 milyar dolar eriyip gitti. Artık açıkça ortadadır ki bu işlevsiz ve dinamizmini yitirmiş siyaset ülkenin sorunlarına çare olamıyor. Müjde olarak duyurulan kararlar bile kimsenin yüzünü güldürmüyor. "Elektrik faturalarından TRT payı kaldırılıyor." denildi, "Müjde." diye manşetlerden duyuruldu fakat vatandaşın yükü yine azalmadı, elektriğe cumhuriyet tarihinin rekor zammı yapıldı. İşte, geçtiğimiz haftalarda asgari ücret açıklandı, yine müjdelerle duyuruldu, "Rekor artış." diye tarif edildi. Biliyorsunuz o da ertesi gün, hemen, otomatikman 150 lira azaldı. TÜİK bile enflasyonu 36,1 olarak duyurdu, tabii gerçek enflasyonu biz biliyoruz.

Şimdi, ben buradan soruyorum: Faizi bir iktidar nimeti gören Sayın Cumhurbaşkanı, daha geçen ay 240,4 milyar TL faiz gideri öngören bütçeyi buraya, Meclise göndermedi mi? AKP'den önceki on dokuz yıllık sürede 248 milyar dolar faiz giderine harcanırken AKP'yle geçen on dokuz yıllık sürede faiz gideri ne kadar arkadaşlar? 516 milyar dolar. Bu mudur faize karşı olmak? İşte geçtiğimiz haftalarda mevduat faizine kur karşısında garanti verileceği de duyurulmuştu. Bunun da adı üstü kapalı faizi artırmaktır, millî paramızı Amerikan dolarına bağlamaktır. Bu nasıl bir iş arkadaşlar? Siz kimin parasıyla kime garanti veriyorsunuz?

Halkımız, ülkemizi son on bir ayda cumhuriyet tarihimizdeki dış borç kadar borçlandıranların farkındadır, rekor zamların, enflasyonun, yoksulluğun farkındadır. Halkımız, bugün faiz düşürüp yarın dolar yakanların, ülkeyi deneme tahtasına çevirenlerin farkındadır. Halkımız, yolsuzlukla, pahalılıkla, işsizlikle boğuşurken üç beş maaşla gününü gün edenlerin, rantçı çetelerin, aracı iş birlikçilerin farkındadır. Genç işsizliği had safhadadır arkadaşlar, çözüm mevcut değildir. Gençlerimiz AKP'nin kendilerini unuttuğunun farkındadır. Üreticiler, çiftçiler, ürettiği buğdayı, arpayı, ayçiçeğini, fındığı, limonu, muzu, narenciyeyi maliyetinin altında satmaya zorlandıklarının farkındadır. Çiftçiler, borçlarının 2002 yılına göre katbekat arttığının ve buna kimlerin sebep olduğunun da farkındadır. Kısacası, halkımız kendilerini yoksulluğa, işsizliğe mahkûm eden iktidar grubunun, haramiliğin farkındadır.

Evet, şimdi, mini bir torba paket karşımızda, stokçulukla mücadele diye adlandırılmış, yine müjde olarak duyurulmuş, güya vatandaşın derdine derman olacak. Keşke öyle olsaydı. Torba kanun teklifi maalesef, amacı hasıl etmeyecek yeni bir AKP girişimi olarak karşımıza çıkıyor. Değerli arkadaşlar, tek adam rejiminin sonucu budur. Her zaman tek adam rejiminin sonu hüsrandır ve...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

...bu rejimle devlet, adalet ve hacet kapıları vatandaşın yüzüne kapatılmıştır.

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener "Eğer bir ülkede stokçuluk varsa sebebi o ülkeyi yönetenlerin beceriksizliğidir..." Stokçuluğu bitirmek isteyenler işe onlarca özel uçağı, 300 tane lüks aracı olanlardan başlayabilir. Üretimi düzeltmeden, israftan vazgeçmeden bu yangın asla sönmeyecektir diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)