Konu:İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:41
Tarih:22/12/2021


İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İYİ PARTİ GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz İYİ Parti grup önerisi hakkında konuşma yapmak üzere İYİ Parti Grubu adına söz aldım. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

Öncelikle, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü de kutluyorum.

Ayrıca, Sarıkamış Harekâtı'nın bugün 107'nci yıl dönümüdür. Aziz şehitlerimizi ve kahraman ecdadı rahmetle anıyorum.

Grup önerisine konu olan Meclis araştırması önergemiz, son yıllarda artan uyuşturucu kullanımı nedeniyle çatırdayan toplumsal yapımızın tahribatına dikkat çekmek içindir, çaresiz ailelerin dramlarına işaret etmektir. Uyuşturucuyla mücadele uzun bir süredir ülkemizin kanayan yarasıdır. Toplumun her kesimini hedef alan, millî ve manevi değerlerimizi aşındıran bu illet karşısında sürdürülen mücadele hayati bir mücadeledir.

Değerli milletvekilleri, teşkilatların mücadeleleri sürmekle birlikte, üzülerek ifade etmek isterim ki ülkemizin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımıyla mücadelesi yeterli seviyede değildir. Özellikle genç nüfusun bu maddelere olan bağımlılığında son yıllarda kayda değer bir artış söz konusudur. Yapılan çalışmalar bu tür maddeleri kullanma yaşının ilkokul seviyelerine kadar düştüğünü göstermektedir. Dikkatinizi çekerim, gencecik evlatlarımızdan, torunlarımızdan ve geleceğimizden bahsediyorum. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin 2017 yılı raporuna göre sentetik uyuşturucu kullanımı sonucu ölümlerde Avrupa ülkeleri içerisinde ilk sıradayız. Yine aynı merkezin bu yılki raporunda 2019 yılında ele geçirilen metamfetamin ve eroin miktarıyla diğer birlik üyesi ülkeleri de geride bıraktık. Türkiye'de 2018'den itibaren 8,4 milyondan başlayan ve en son 11 milyon tablete kadar çıkan bir uyuşturucu, Ecstasy söz konusu. Yine, eroin olarak, Türkiye'de 2019'de en son 20 tondan fazla eroin ele geçirildi. Yani dünyada en fazla eroin ele geçirilen ülkeler arasında İran'dan sonra 2'nci sıradayız. Kokainin son yıllarda yurda girişlerinde çok büyük artışlar olmuştur. Örneğin, 2019'da 1,6 ton yakalanmıştır, Mersin Limanı'nda ele geçirilen 4,9 ton kokain hakkında hâlâ resmî bir açıklama mevcut değildir.

Değerli arkadaşlar, konunun bir ekonomik boyutu da var. Uyuşturucu trafiğinde dolaşan paranın 90 ila 140 milyar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor, bu da millî gelir içerisinde önemli bir payı gösteriyor.

Maalesef, bu illete olan bağımlılık toplumumuzu millî kimliğimizden, inançlarından, değerlerinden, geleneklerinden hızla uzaklaştırmaktadır. Bağımlıların aile ve yakın çevreleri çok ciddi maddi ve manevi tahribat yaşamaktadır. Bu kişiler, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet gibi durumlara ve maalesef, cinayetlere varan suç olaylarına maruz kalmaktadır. Evet, bizler, binlerce yıllık devlet idare geleneğine sahip Türk medeniyetinin mensuplarıyız. Bu konuda devletin caydırıcı yüzünün gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

Son aylarda uyuşturucu trafiği hakkında medyada çıkan haberler mide bulandırıcıdır. Bu haberlerin yüzde 1'inin doğru olması dahi dünya çapında rezil olmamıza yeter ve artar bile. İranlı bir uyuşturucu baronunun serbest bırakılması ve yurt dışına gönderilmesinde adı geçenler, ünlü bir profesörün hastanede vefatı; bunlar ne aşağılık hikâyelerdir, hadiselerdir. Keza, Güney Amerika bağlantılı kirli ilişkiler, uçaklar, gemiler, kuryeler; bu nasıl bir ticarettir? Bunu yapanlar hiç mi Allah'tan korkmazlar?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın sözlerinizi.

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bağımlı kişiyi devlet kontrol altına alamıyor; sokakta, parkta, evde, her ortamda polis dâhil herkese terör estiriyor. Savcı yetkisiz, kaymakam, vali yetkisiz, Emniyet ve Jandarma yetkisiz. Böyle bir kamu düzeni olur mu? Böyle bir durumda emniyet ve asayiş sağlanmış sayılabilir mi?

Diyeceğim odur ki Türk milleti çözülüyor, eritiyorsunuz; Anadolu'da düşmanın yapamadığını izin verilen, göz yumulan baronlar yapıyor. (İYİ Parti sıralarından alkışlar) Türk milleti asla sükût etmeyecektir, baronların ve onların koruyucularının hakkından gelecektir arkadaşlar.

Sözlerimi tamamlarken uyuşturucuyla mücadele hayatidir diyorum. Bütün vekillerimize sesleniyorum: Gelin, önergemizi kabul edin, bu yaraya merhem olun.

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (İYİ Parti ve CHP sıralarından alkışlar)