Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
61. Birleşim 18 Ocak 2017 Çarşamba

Ravza Kavakcı, Sayın Cemil Çiçek…

BAŞKAN - Sayın Özel, bunları burada söyleyeceğinize nerede kullanacaksanız oraya saklarsınız.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Şu anda oy sayım ve dökümüne geçildi Sayın Başkan.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - …Muhammet Balta…

BAŞKAN - Lütfen…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hayati Yazıcı, Sayın Mehmet Müezzinoğlu…

BAŞKAN - Lütfen…

Size söz vermedim Sayın Özel.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Zehra Taşkesenlioğlu, Sayın Hüseyin Kocabıyık…

BAŞKAN - Özel kendi kendine konuşuyor o zaman, ne yapalım?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Mehdi Eker, Sayın Kasım Bostan, Sayın Cesim Gökçe…

BAŞKAN - Evet, oy pusulalarını sayıyoruz sayın milletvekilleri.

(Oyların ayrımına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Berat Albayrak, hem kendi hem vekâlet oyunda… Sayın Recep Akdağ, Sayın Uğur Aydemir, Sayın Naci Bostancı, Sayın Halis Dalkılıç, Sayın Süleyman Soylu…

BAŞKAN - Sayın Özel, sizin bu yaptığınız asla usule uymuyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Fatih Şahin…

BAŞKAN - Çünkü siz kimin ne oy kullandığını, açık veya kapalı ne yaptığını tespit edecek görevli bir kişi değilsiniz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Fuat Köktaş, Sayın Abdulhamit Gül, Sayın Bekir Bozdağ, Sayın Ramazan Can, Sayın İlknur İnceöz…

BAŞKAN - Şu listeyi okumanızın da hiçbir anlamı, itibarı yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - …Sayın Ahmet Gündoğdu, Sayın Metin Külünk, oylarını kabine girmeden açıktan ve göstererek attılar.

BAŞKAN - Bilemiyoruz, bu sizin kendi şahsi tasarrufunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, iftira ediyor, lütfen buna izin vermeyin.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bunları tutanaklara geçirmek açısından anmak zorundayım.

BAŞKAN - Bilmiyoruz, sizin kendi şahsi tespitiniz.

Lüften…

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Sayın Başkanım, şahsıma iftira ediyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hiç kimse kimsenin oyunu görmüyor.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Şahsıma iftira ediyor.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tamam, lütfen… Biz oyları sayıyoruz, tamam.

(Oyların ayrımına devam edildi)

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Söz istiyorum, şahsıma iftira ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Açık mı kullandın, kapalı mı kullandın?

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Kapalı kullandım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kapalı kullandın… Yemin et!

BAŞKAN - Sohbetinize devam edebilirsiniz. Biz sayıma başladık.

(Oyların ayrımına devam edildi)

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Hodri meydan!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yemin et!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Oyumu nasıl kullandığımı ispat et. Ben oyumu gizli kullandım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Onu Anayasa Mahkemesine ispat edeceksin.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Oyumu gizli kullandım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Onu Anayasa Mahkemesine ispat edeceksin.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Oyumu gizli kullandım, İç Tüzük'e göre, Anayasa'nın amir hükümlerine göre oyumu kullandım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Onu Anayasa Mahkemesine…

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Başbakanın karşısında şov yapma!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Başbakanın karşısında ben şov yapmam. Bırak sen de! Ne şovu yapacağım!

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Başbakanın karşısında şov yapma!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Kendine bak! O benim Başbakanım ve Genel Başkanım, seni ilgilendirmez.

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) - Gerçeğin üstünü örtemezsiniz!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Seni ilgilendirmez, işine bak sen, işine bak!

BAŞKAN - Sayın Külünk, lütfen…

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Şov yapma!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Şovu sizden mi öğreneceğiz?

BAŞKAN - Sayın Külünk, Sayın Özkoç; lütfen…

94