Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 5. Yasama Yılı
61. Birleşim 08 Şubat 2007 Perşembe

Kâtip Üye Kâtip Üye

Harun Tüfekci

Konya

Kâtip Üye

No.: 80

II.- GELEN KÂĞITLAR

8 Şubat 2007 Perşembe

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20129) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20130) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20131) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20132) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20133) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20134) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20135) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20136) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20137) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20138) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20139) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20140) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20141) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20142) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20143) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20144) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20145) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20146) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20147) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/20148) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2007)

3