Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

KEMAL SAĞ
CHP - ADANA

Bulunan Kayıt Sayısı : 55
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
22 / 1 7 / 787 05/02/2003
Taksilerin zorunlu trafik sigortası primlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1326 16/10/2003
Tufanbeyli İlçesinde liselerdeki öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1343 17/10/2003
POAŞ'ın özelleştirme bedelinde yapılan borç ötelemesi kararına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1497 14/11/2003
Bir açılışa giden bakanların ağırlanma şekline ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1826 09/01/2004
DSİ Genel Müdürlüğünde görevli iki personelin geçici olarak İstanbul'da görevlendirilmelerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1827 09/01/2004
Tuz Gölü Yer Altı Gaz Depolama Projesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1828 09/01/2004
BOTAŞ'taki bazı personel hareketlerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 1997 16/02/2004
BDDK'nın bir taşınmazı kiralamasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2035 23/01/2004
Ataköy Turizm tesisleri Genel Müdürünün uygulamalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin.
Son Durumu : Gelen kağıtlara girmeden geri alındı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2038 19/02/2004
Ataköy Turizm Tesisleri T.A.Ş. Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2337 14/04/2004
Ziraat Bankası ve Halk Bankası yönetim kurulu üyelerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2448 27/04/2004
Türkiye Kızılay Derneğine yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2458 27/04/2004
AOÇ'de bulunan Atatürk Evi'ndeki bir uygulamaya ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2464 27/04/2004
Ziraat Bankası yönetimine atanan bir kişiye ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2507 30/04/2004
Adana'ya doğalgazın ne zaman getirileceğine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2678 17/05/2004
Adana Fen Lisesinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2697 20/05/2004
Adana İlindeki kültürel amaçlı yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 2780 28/05/2004
Eti Gümüş A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3062 25/06/2004
İhracatçı bir firmanın TETAŞ'a ait elektriği yasal anlaşma olmaksızın Kuzey Irak'a sattığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3209 02/07/2004
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının kapatılacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 2 7 / 3285 14/07/2004
Eczacıların sosyal güvenlik kuruluşlarından alacaklarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 3939 22/10/2004
Yabancıların arazi alımlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4027 27/10/2004
Felsefe grubu öğretmenliği atamalarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4135 10/11/2004
Taksici esnafının trafik sigortası yükümlülüğüne ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4143 10/11/2004
İhracatta KDV iadesi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4277 24/11/2004
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının kadro sorununa ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4349 01/12/2004
Yeni TCK'nın mevcut davalar ile hükümlü ve tutuklulara etkisine ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4563 23/12/2004
Adana-Pozantı-Elmalı Kayak Merkezi inşaatına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4922 10/02/2005
Mavi Akım Projesine ve gaz alım anlaşmalarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 4953 16/02/2005
Kamu kurum ve kuruluşlarında vekaleten yapılan atamalara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 6083 04/05/2005
Kahramanmaraş'ta uzlaşma oranının düşüklüğüne ve sebeplerine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 3 7 / 7130 17/06/2005
THY'nin çalıştığı bankalar ve finans kuruluşlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11552 07/12/2005
Altyapı için illere verilen parasal desteğe ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11567 07/12/2005
Uçakla ilaçlamanın yasaklanacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 11746 20/12/2005
TEKEL Adana Sigara Fabrikasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12276 31/01/2006
Adana'da Kızılay battaniyeleri ve çadırlarının satıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 12831 21/02/2006
Bazı ürünlerdeki KDV oranlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13253 15/03/2006
Adana ve Mersin'in Tarım Sigortaları Kanunu kapsamı dışında tutulmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13712 13/04/2006
Bir şahsın resmi danışmanı olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 13985 27/04/2006
"Ekranın Büyüsüne Kapılmadan" adlı kitabın yazarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14518 30/05/2006
Bir genelgenin yürürlükten kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14543 30/05/2006
Kullanılan bir araca ve bir inşaat firmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 14544 30/05/2006
Bir ilaç firmasının Devleti zarara uğrattığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16024 26/06/2006
Ceyhan Yumurtalık Karayolunu yapımına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 4 7 / 16805 07/09/2006
Adana-Yumurtalık'taki Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Tesislerine yaptığı ziyarete ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18752 26/10/2006
Adana İl Sağlık Müdürlüğünün görüntüleme tetkik hizmeti alımı ihalesine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18803 01/11/2006
Milletvekili lojmanlarının satışına ve kamu konutlarına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18804 01/11/2006
Kamudaki araç alımı, satımı ve kiralanmasına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 18937 03/11/2006
Kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılmayan TELEKOM personeline ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 19776 22/12/2006
Adana'da yapılacak bir hastanenin yer seçimine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20108 24/01/2007
Irak'ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 20997 23/02/2007
Ankaraspor'la ilgili bir yargı kararına ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21030 22/02/2007
Adana'daki ruh ve sinir hastalıkları hastanesiyle ilgili iddialara ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 21334 13/03/2007
Belediyelerin altyapı çalışmalarının denetimine ilişkin
Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi Diğer Bilgiler...
22 / 5 7 / 22036 03/04/2007
Bir ilköğretim okulunda yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin
Son Durumu : Cevaplandı Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki