TBMM İÇİŞLERİ KOMİSYONU..

(26 Nisan 2006)


İçişleri Komisyonu'nda, Şair Nazım Hikmet'e yeniden Türk
vatandaşlığı verilmesi gündeme geldi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu,
''Tasarıda, şahsa bağlı hak olduğu için bizzat müracaat etmesi
gerekir. Arkadaşlarım da olumlu şeyler belirttiler, komisyonda
görüşülür, bir karar verilir'' dedi.

Tasarı hakkında bilgi veren Aksu, Avrupa Vatandaşlık
Sözleşmesi'nin, ''Vatandaşlığa ilişkin kuralların cinsiyet, din, ırk,
renk ya da ulusal veya etnik köken açısından ayrımcılık oluşturan
farklılıklar içermez'' hükmünün göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında, prensip olarak soy bağının
esas alındığına işaret eden Aksu, tasarıyla, Türkiye'de ikamet eden
vatansız anne-babadan doğan çocuklar ile Türkiye'de bulunmuş
çocukların, toprak esasına göre aksi ispat oluncaya kadar Türk
vatandaşlığını kazanmalarına imkan tanındığını bildirdi.

Bakan Aksu, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların,
taşıdıkları ülke vatandaşlığından çıkma şartının aranıp aranmamasında
Bakanlar Kurulu'nun yetkili kılındığını kaydetti.

Vatandaşlığa alınmada, Türkiye'de ikamet etme süresinin 5 yıl
olarak belirlendiğini bildiren Aksu, mevcut uygulamadaki Türk soylular
için 2 yıl ikamet etme şartının 2010'a kadar devam edeceğini ifade
etti. Aksu, bu tarihten sonra, bütün yabancılar için ikamet
sürelerinin eşit hale getirileceğini dile getirdi.

Aksu, tasarıyla getirilen bir başka düzenlemenin de bazı istisnai
hallerde Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiyle vatandaşlığın
kazanılmasının kolaylaştırıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Türkiye'de sanayi tesisleri getiren, sosyal, ekonomik, bilim,
teknik ya da sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti
geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca teklif edilen yabancılar,
Bakanlar Kurulu'nca vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar,
Bakanlar Kurulu'nca göçmen olarak kabul edilen yabancılar, güvenlik
bakımından Türk vatandaşlığına alınmaya engel teşkil edecek bir hali
bulunmamak şartı dışında herhangi bir şart aranmaksızın, istisnai
olarak Bakanlar Kurulu'nca vatandaşlığa alınabilecektir.''


Abdülkadir Aksu, evlat edinilen 7 yaşından küçük çocukların Türk
vatandaşlığını kazanabilmelerine de imkan tanındığını söyledi.

Tasarıyla, vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemlerde
bulunduklarından dolayı Türk vatandaşlığı kaybettirilenler ile seçme
hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yeniden Türk
vatandaşlığını kazanabilmeleri için Türkiye'de 3 yıl ikamet etme
şartının getirildiğini belirten Aksu, ''Mevcut kanuna göre askerliğini
yapmama veya izin almadan başka bir vatandaşlığı kazanma nedenleriyle
Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanların herhangi bir ikamet şartı
aranmaksızın başvuru hakları ise devam etmektedir'' dedi.

Bakan Aksu, Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin nedenlerinin
yeniden belirlenerek sınırlandırıldığını bildirdi. Aksu, yükümlü
askerlik görevi yapmamanın, Türk vatandaşlığının kaybı nedenleri
arasından çıkarıldığını ifade ederek, Türk vatandaşının, yabancı bir
devlet vatandaşlığına geçmek üzere önceden izin alma uygulamasına da
son verildiğini söyledi.

Bakan Aksu, İskan Kanunu'nda yer alan ''çingene'' ibaresinin DE
madde metninden çıkarıldığına işaret etti.


CHP İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, tasarının tümü üzerindeki
görüşlerini dile getirirken, askerlik yapmayanlara da vatandaşlık
yolunun açılmasını desteklediklerini ifade etti. Ülkü, böylece 5 bin
100 kişinin vatandaş olabileceğini, ancak bundan Merve Kavakçı ve
milletvekilliği düşürülen diğer kişilerin de yararlanabileceğini
kaydetti.

Tasarıda Şair Nazım Hikmet'e ilişkin bir düzenlemenin yer
almamasını eleştiren Ülkü, tasarı görüşmelerinde, Nazım Hikmet'i
vatandaşlıktan çıkaran Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten
kaldırılmasını içeren bir önerge vereceklerini söyledi. Ülkü, bu
önergeye destek olunacağına, Nazım Hikmet'in uğradığı haksızlığın
ortadan kaldırılacağına inandığını belirterek, Şair'in şiirlerinden
bazı dizeler okudu. Ülkü, Nazım Hikmet'in yeniden vatandaşlığa
alınması için kanuni düzenleme yapılmasının, ülke için yüz akı
olacağını kaydetti.

AK Parti Sivas Milletvekili Selami Uzun da ''İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın'' anlayışıyla hareket edilmesi ve toplumun yarısının
suçlu görülmemesini istedi. Uzun, Nazım Hikmet'in vatandaşlıktan
çıkarılma kararının kanunla iptal edilmesi için destek olacağını da
kaydetti.

Selami Uzun, şiirlerin okunması kadar, Meclis kürsüsünden
gençlerin de kendi düşüncelerini savunma hakkının verilmesi ve
birtakım şeylerle yaftalanmaması gerektiğini söyledi.


Bakan Aksu, Merve Kavakçı ve Nazım Hikmet'e ilişkin görüşleri
yanıtlarken, tasarıda, vatandaşlıkla ilgili hakların ''şahsa bağlı''
olduğunu, müracaatları halinde Türk vatandaşı olabildiklerini ifade
etti.

Kavakçı'nın, 1999'da Türk vatandaşlığını kaybettiğini, ancak
evlenmesiyle yeniden bu hakkı kazandığını belirten Aksu, ''Onun bir
sorunu yok'' dedi.

Nazım Hikmet'in 1951'de vatandaşlıktan çıkarıldığını anımsatan
Aksu, ''Tasarıda, şahsa bağlı hak olduğu için bizzat müracaat etmesi
gerekir. Arkadaşlarım da olumlu şeyler belirttiler, komisyonda
görüşülür, bir karar verilir'' dedi.

Ülkü, Nazım Hikmet'in nasıl başvurabileceğini sorması üzerine
Aksu, ''Onlar görüşülecek, bu komisyonda enine boyuna tartışacağız''
diye konuştu.

Görüşmelerin ardından, tasarı alt komisyona sevk edildi.


TERÖRLE MÜCADELE...

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut başkanlığında toplanan komisyonda,
Terörle Mücadele Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alındı.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in tasarı hakkında bilgi vermesi ve tümü
üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, komisyon, tasarıyı benimsedi.

Tasarı, tali komisyon olarak AB Uyum Komisyonu ile Anayasa Komisyonu'nda da ele alınacak.