Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 27. Dönem 2. Yasama Yılı 18. Birleşim 15/Kasım /2018 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 71 sayfadır.

baskı, zulüm, işkence altında tutmaktadır. Küçücük, körpe Müslüman Türk yavruları ana babalarından koparılmış, kamplara kapatılmıştır. Çin yönetimi, ikiz ve kardeş aile uygulaması alçaklığıyla Müslüman Türk'ün namus ve onuruna hayasızca saldırmakta ve Çinli devlet memurlarının evlerinde bir aile bireyi gibi birlikte yaşamaya mecbur bırakmaktadır. İffetli Türk kızları Çinli erkeklerle baskı, zulüm, tehdit ve şantajla zorla evlendirilmektedir. Türkiye'ye seyahat edenler başta olmak üzere, umre yahut hac farizası için kutsal topraklara seyahat eden soydaşlarımız da maalesef tutuklanmaktadır. Ailesinden ve yakınlarından birisinin yurt dışında olması da tutuklanma sebeplerindendir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla evlenen Uygur Türklerinin Türkiye'ye dönmesine müsaade edilmemektedir. Müslüman Türkler dinî inançlarını ve millî kimliklerini inkâra zorlanmaktadır. Çince bilmediği için Türkçe konuşanlar cezalandırılmaktadır. Aileleri toplama kamplarına atılan çocukların yakınları tarafından himaye edilmesine izin verilmemektedir. Türklerin sürekli gözetim ve kontrol altında tutularak yaşantılarının izlenebilmesi için sokaktan caddeye her taraf kameralarla donatılmış, çipli telefonlar marifetiyle her hareketleri gözetim altına alınmıştır. Türklerin kan ve DNA örnekleri ile bedensel özellikleri ve kişiye özel sağlık bilgileri zorla alınarak veri bankasına aktarılmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti yönetimine şu çağrıda bulunmak istiyoruz: Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk soykırımını derhâl durdurunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın.

Buyurun.

OLCAY KILAVUZ (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Çin Anayasası ve sözde özerk bölge yasalarıyla Türklere verileceği vadedilen temel insan hakları, Çin vatandaşlarına tanındığı gibi, Müslüman Türklere de tanınmalıdır. "Eğitim merkezleri" adı altındaki toplama kampları kapatılmalı ve tutuklu olan soydaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Doğu Türkistan Türklerine konulan haberleşme ve seyahat yasakları bir an önce kaldırılmalıdır. 2014'ten beri Çin zindanlarında tutulan Uygur Türklerinin vicdanı İlham Tohti bir an önce serbest bırakılmalıdır. Dışişleri Bakanlığımızın Doğu Türkistan meselesine kayıtsız kalmayacağını ve bu konuda gerekli diplomatik girişimlerde bulunacağını temenni ediyorum. Rahmetli Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş Beyefendi'nin ifade ettiği gibi "Nerede bir Türk varsa orası bizim ilgi alanımızdır." Dünyanın neresinde mazlum, garip soydaşımız, din kardeşimiz var ise her birisinin derdiyle dertlenmek, sevinciyle mutlu olmak hepimizin boynunun borcudur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

Buyurun.

OLCAY KILAVUZ (Devamla) - Doğu Türkistanlı soydaşlarımız asla yalnız değildir. Al bayraktan gök bayrağa selam olsun! Yaşasın haklı Doğu Türkistan davamız! Yaşasın hiçbir güç önünde eğilmeyen soydaşlığımız! Yaşasın büyük Turan ülkümüz! Yaşasın yüce Türk Milleti! (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

29'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… 29'uncu madde kabul edilmiştir.

30'uncu madde üzerinde üç önerge vardır, okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 12 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 30'uncu maddesinden aşağıdaki ibarenin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

"5) Eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,"

Meral Danış Beştaş Serpil Kemalbay Pekgözegü Mahmut Toğrul

Siirt İzmir Gaziantep

Adnan Selçuk Mızraklı Filiz Kerestecioğlu Demir

Diyarbakır Ankara

BAŞKAN - Komisyon önergeyi katılıyor mu?

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN - Önerge üzerinde İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü konuşacaktır.

Buyurun Sayın Kemalbay Pekgözegü. (HDP sıralarından alkışlar)

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 15 Kasım ve idam edilerek yaşamına son verilen Seyit Rıza'nın 81'inci ölüm yıl dönümü. Hem Dersim katliamında yaşamını yitirenleri burada saygıyla anıyorum hem de Seyit Rıza'yı burada saygıyla anıyorum.

Değerli arkadaşlar, Seyit Rıza şöyle demişti biliyorsunuz Türk devletinin hukuksuz uygulamalarına karşı, yok sayma uygulamalarına karşı: "Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş

47

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki