Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 3. Yasama Yılı
61. Birleşim 20/Şubat /2018 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 65 sayfadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

61'inci Birleşim

20 Şubat 2018 Salı

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in, otizmli çocukların sorunları ve Otizm Eylem Planı'na ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kaybolan TSK ve EGM'ye ait silah ve mühimmata ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Isparta Milletvekili Said Yüce'nin, kadın ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin gündem dışı konuşması

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın, 26 Şubat 1992 Hocalı katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin konuşması

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın, bu zamana kadar Meclis Başkan Vekili olarak görev yapan Pervin Bul-dan'a teşekkür ettiğine ve yeni görevinde başarılar dilediğine ilişkin konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 14 şeker fabrikasının satılacağına yönelik haberlere ilişkin açıklaması

2.- Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, Reyhanlı Barajı'nın bir an önce bitirilip faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını beklediğine ilişkin açıklaması

3.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Hocalı katliamını kınadığına ve taşeron olarak çalışan eski hükümlülerin durumuna ilişkin açıklaması

4.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hâle gelen bedensel engelli olan Bayramiçli Halil Uyanık ve ailesine Hükûmetin el uzatmasını beklediğine ilişkin açıklaması

5.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, 14 şeker fabrikasının satışa çıkarılmasına ilişkin açıklaması

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 26 Şubat Hocalı katliamının 26'ncı yıl dönümüne ve Anayasa Mahkemesinin kayıp kaçak bedeli konusunda verdiği kararın hukuk devletiyle bağdaşmadığına ilişkin açıklaması

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEOG'un yerine getirilen uygulamalarla ilgili karışıklık yaşandığına ilişkin açıklaması

8.- Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu'nun, Afrin Zeytin Dalı Operasyonu'na ve Mehmetçiklere verdikleri destek için Kayserili hemşehrilerini tebrik ettiğine ilişkin açıklaması

9.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, pazarlık usulü ihalelerin artmasının nedenini, aşırı faiz ödemesi ve yabancılara ödenen iç borçlanma faizinin yüksekliği konusu ile faizlerin neden düşürülmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

10.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üsküdar ilçesinin bazı mahallelerinde yaşanan mülkiyet ve imar sorununun ne zaman çözümleneceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

11.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın, 26 Şubat Hocalı katliamının 26'ncı yıl dönümüne ve 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü'ne ilişkin açıklaması

12.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, çocuklara yönelik istismar konusunda iyi bir sınav verilememesinin sebebinin iktidarın tutumu olduğuna ilişkin açıklaması

13.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Halkevleri yöneticisi Kutay Meriç ve Serdar Başçetin'in tutuklu olmalarına ilişkin açıklaması

14.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın Yeni Şafak gazetesindeki FETÖ döneklerinden bahsettiği yazısına ilişkin açıklaması

15.- İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli'nin, 20 Şubat Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bir terörist tarafından şehit edilmesinin 3'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

1

16.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, 26 Şubat Hocalı katliamının 26'ncı yıl dönümüne ve çocuk istismarının panzehrinin eğitim olduğuna ilişkin açıklaması

17.- Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine, 20 Şubat Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bir terörist ta-rafından şehit edilmesinin 3'üncü yıl dönümüne, 26 Şubat Hocalı katliamının 26'ncı yıl dönümüne ve çocuk istismarı olaylarının yaşanmaması için eksiklikleri giderecek düzenlemelerin mutlaka yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

18.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bütün partileri taşeron işçi, kiralık işçi uygulamaları, çocuk işçiliği ve emek alanındaki cinsiyet eşitsizliğine karşı birlikte mücadeleye çağırdıklarına, camilerde toplanan paraların akıbetini bilmediğini ifade eden Bilal-i Habeşi Camisi'nde görev yapan imam Ebubekir Karsan'ın açığa alınmasına ve çocuk hakları daimî komisyonu kurulmasının acil olarak Meclis gündemine alınması gerektiğine ilişkin açıklaması

19.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 26 Şubat Hocalı katliamının 26'ncı yıl dönümüne, çocuk istismarıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşülecek olmasına, 24'üncü Dönemde kurulan Soma faciasıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporunun hükümsüz kalmasına ve Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanının ayrı ayrı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretlerine ilişkin açıklaması

20.- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın, çocuklara yönelik istismarla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşülecek olmasına, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanının Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretiyle ilgili ifadelerine, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dilediğine ve 26 Şubat Hocalı katliamının 26'ncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

21.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, eski hükümlü taşeron işçilerin durumuna ilişkin açıklaması

22.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

23.- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

24.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, tekraren, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

25.- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın, tekraren, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

26.- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın, Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un görüşülmekte olan 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

27.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

28.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

29.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, görüşülmekte olan 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nda getirilen önerilerin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ettiğine ilişkin açıklaması

30.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nda muhalefet şerhinde isminin yer almamasına, muhalefet şerhindeki kimyasal kastrasyonla ilgili konulara bir daha göz atılması gerektiğine ve bu konuda düzgün bir kamu spotu olmadığına ilişkin açıklaması

31.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezanın caydırıcı olma özelliğinin öneriler arasında açık ve net bir vaziyette yer alması gerektiğine ilişkin açıklaması

32.- (10/123, 124, 125, 126) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yaptıkları açıklamaları ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

33.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nun 435 gün boyunca Genel Kurula gelmemesinin büyük bir ayıp olduğuna ve bu raporda Ensar ile KAİMDER'in isminin geçmemesine ilişkin açıklaması

34.- (10/123, 124, 125, 126) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

35.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

36.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, daimî çocuk hakları komisyonunun ne zaman kurulacağını, 115 çocuk hamileliğiyle ilgili olarak ihmali olanlar ile istismar edilen çocuğun annesinin ifadesini dikkate almayan yetkililer hakkında ne yapıldığını öğrenmek istediğine ve rehberlik derslerinin kaldırılmasına ilişkin açıklaması

37.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarında her şeyin güllük gülistanlık gerçekleşmediğine ve özellikle çağrılmayan insanlar olduğuna ilişkin açıklaması

38.- Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, çocuk istismarı konusunun çözümünü ararken bazı gündem maddelerini kaçırmamak ge-rektiğine ve göstermelik çalışmaların yeterli olmadığına ilişkin açıklaması

39.- (10/123, 124, 125, 126) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un, 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nda çocukların korunması için isimlerin zikredilmediğine ve çok detaylı bir çalışma yapıldığına ilişkin açıklaması

40.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın görüşülmekte olan 442 sıra sayılı Meclis Araş-tırması Komisyonu Raporu üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

2

41.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, seçim bölgesi Adana'da yaşanan bir istismar olayına ve bu meselenin tüm ülkenin meselesi olduğuna ilişkin açıklaması

42.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, HDP kongresinde seçilen eş genel başkanları ve Meclis Başkan Vekili seçilen Mardin Mil-letvekili Mithat Sancar'ı kutladıklarına ilişkin açıklaması

43.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Suriye ordusuna bağlı "Ulusal Savunma Güçleri" adı altında bir grubun Afrin'e girdikleriyle ilgili haberler hakkında Hükûmetin Meclise bilgi vermesini talep ettiğine ilişkin açıklaması

44.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'in görüşülmekte olan 519 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

45.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'in görüşülmekte olan 519 sıra sayılı Kanun Tekli-fi'nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

46.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 519 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde Millî Eğitim Bakanının bulunmamasının ve bu konuda muhalefete bilgi verilmemesinin kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklaması

47.- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Suriye ordusuna bağlı "Ulusal Savunma Güçleri" adında bir grubun Afrin'e girdiklerine ve bu duruma müdahale edildiğine ilişkin açıklaması

48.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye yaptığı bilgilendirme için ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'a Millî Eğitim Bakanının bulunmaması konusunda partileri bilgilendirmesi ve görüşmeleri erteleme teklifinde bulunması nedeniyle teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Önergeler

1.- Başkanlıkça, İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı seçilmesi münasebetiyle Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasına ilişkin önerge (4/132) yazısı

2.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, (2/1354) esas numaralı 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/133)

VII.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 20 Şubat 2018 Salı günkü birleşiminde, 23/1/2017 tarihinde bastırılarak dağıtılan 442 sıra sayılı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belir-lenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nun gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınmasına ve rapor üzerindeki genel görüşmenin aynı birleşimde yapılmasına ilişkin önerisi

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Komisyonlardan Gelen Diğer İşler

1.- Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/123, 124, 125, 126) (S. Sayısı: 442)

B) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2099) ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 519)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiyedeki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/848) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 517)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/691) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 361)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/729) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 477)

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un görüşülmekte olan 442 sıra sayılı Meclis Araş-tırması Komisyonu Raporu üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

X.- SEÇİMLER

A) TBMM Başkanlık Divanında Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğine seçim

3

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/21081)

2.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Özelleştirme Yüksek Kurulunun otuz civarında hazine arazisinin satışa çıkarılmasına yönelik kararına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın cevabı (7/22039)

3.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2001 yılından bu yana özelleştirilen kamu kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın cevabı (7/22071)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışı fuarlara katılıma ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteren firmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/22194)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mevzuatımızın engellilerle ilgili BM sözleşmeleri ve AB müktesebatı kap-samında taranmasına ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in cevabı (7/22356)

6.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, bazı TV yorumcularının TCMB'nin faiz değişikliği kararlarına dair açıklamalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/22586)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin cevabı (7/22656)

20 Şubat 2018 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN

KÂTİP ÜYELER: Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa), İshak GAZEL (Kütahya)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61'inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, otizmli çocukların sorunları ve Otizm Eylem Planı hakkında söz isteyen Mersin Milletvekili Baki Şimşek'e aittir.

Buyurun Sayın Şimşek. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in, otizmli çocukların sorunları ve Otizm Eylem Planı'na ilişkin gündem dışı konuşması

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; otizmli çocukların sorunları ve Otizm Eylem Planı hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi ve bizleri ekranları başında izleyen Türk halkını sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Otizm, bireyin dış dünyadaki uyarıları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bozukluktur; kaynağı psikolojik değil, nörolojiktir, diğer bir deyişle beynin işlev bozukluğuna bağlıdır. Nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk olan otizmin belirtileri erken çocukluk dönemine, 0-3 yaş arasına dayanır; bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülse de neden ve nasıl oluştuğu tam olarak bilinememektedir. Otistik bozukluk belirtilerinin sayısı ve şiddeti bireyler arasında farklılık gösterebilir. Zihinsel kapasite, uyum becerileri, tıbbi psikiyatrik sorunların bulunup bulunmaması gibi etkenler yine otizmin görünümünü çeşitlendirmektedir. Otizmin tedavisi yoktur ancak doktorlar, terapistler ve özel öğretmenler otistik çocuklara bazı zorlukların üstesinden gelebilmelerini sağlamak açısından yardımcı olurlar. Her çocuğa farklı bir şekilde yardım etmek gerekmektedir. Her zaman nasıl iletişim kurulacağını anlamak en önemli adımdır. Konuşulan dili öğrenme otizmli çocuklar için çok zordur. Kelimeleri anlamak yerine onları görmek otizmli çocuklar açısından çok daha anlamlı olabilir. Bu anlamda, otizmli çocuklara işaret yoluyla eğitim verilmelidir. İşaret dilini kullanmaları çocuklarımızın daha iyi öğrenmelerini ve sonucunda konuşmaya başlamalarını sağlamaktadır.

Değerli milletvekilleri, otizm hızla yaygınlaşmaktadır, her 70 çocuktan 1'inde otizm belirtisine rastlanmaktadır; ailenin duygusal, toplumsal, ekonomik ve günlük yaşantısını olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda ebeveynlerin, çocuklarına otizm tanısı konulduğunda bunu kabullenmekte zorlandıkları, yaşam şekillerinin büyük ölçüde değiştiği, kendilerini çevreden soyutladıkları, daha duygusal oldukları, gelecekten endişe duydukları, yapmak istedikleri birçok şeyden vazgeçtikleri, her şeye rağmen çocuklarıyla ilgilenmenin onlara mutluluk verdiği ve yaşama bakış açısında büyük değişikliklerin olduğu sonucuna varılmıştır. Otizmli çocuklarımızın ailelerini, sabır, anlayış ve sevgi dolu yaklaşımlarından dolayı buradan tebrik etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, erken tanı ve girişimle hastalığın seyri daha iyi olabilmektedir. Otizmli çocuklarımızın mevcut olan özel eğitim merkezlerinde aldıkları eğitim sınırlıdır, haftalık 4 saat gibi bir eğitim almaktadır. Bu yüzden, özel eğitim merkezlerinden ziyade

4

devletimizin bünyesi içerisinde otizm eğitim, rehabilitasyon merkezi kurularak, çok ağır otistik çocuklarımızın yatılı olarak, hafif otistik çocuklarımızın da aileleriyle birlikte eğitim alması sağlanarak topluma hazırlanmalıdır.

Geçen haftalarda, otizmli çocuklarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bizleri ziyaret ettiler, aileleri sorunlarını bizlere aktardılar. Düşünün, otizmli çocuğu olan bir annenin çalışabilmesi mümkün değil, bütün zamanını çocuğuyla ilgilenerek, o çocuğun eğitimiyle, bakımıyla ilgilenerek geçirmesi gerekmektedir çünkü kontrol edilmesi çok zordur ki bu ailenin yaşlandığını, çocukların delikanlı olduğunu veya ileri yaşlara geldiğini düşünün; bu süre içerisinde anne babadan başka bunların sorunlarıyla ilgilenecek olan kimse yoktur.

Onun için, otizmli çocuklarla ilgili, yaşlı bakımevlerinde olduğu gibi… Sosyal yardımlar eve giren kişi başı gelir seviyesine göre verilmektedir. Engelli bireyler ve otistik bireyler için verilecek olan yardımlar, engelli birey için şahsa özel verilmelidir. Buradaki gelir seviyesine göre yapılan uygulama yanlıştır. "Kardeşi çalışıyor, annesi babası çalışıyor." gibi kriterlerden dolayı otistik ve engelli insanlarımıza yapılan yardımlar kesilmektedir ve aileler de bundan büyük bir rahatsızlık duymaktadırlar. Bu sosyal yardımların, mutlaka her engelli bireye kişi başına verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bugün, bir diğer önemli konu da vatandaşlarımızdan bizlere aktarılan renk körlüğüyle alakalı sorunlardır. Özellikle polis okulu, askerî okul ve devletin birçok memurluk sınavlarında, renk körü çıkan insanlar sınavlardan elenmektedir. Ben de 1987 yılında askerî okul sınavlarında renk körlüğü sebebiyle elenmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. O güne kadar ben de renk körü olduğumu bilmiyordum, sınav anında öğrendim renk körü olduğumu. Bugün de -yüzlerce, binlerce insan- aslında hiçbir engel olmamasına rağmen, normal yaşantılarının hiçbir şeklini değiştirmemesine rağmen polis okullarında, astsubay okullarında ve askerî okullarda renk körleri devlet kadrolarına alınmamaktadır. Bu yanlışlığın bir an önce düzeltilerek…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAKİ ŞİMŞEK (Devamla) - …renk körlüğünün bir engel olmaktan çıkartılıp renk körlerinin de devlet kadrolarında çalışabilmesinin önü açılmalıdır.

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Renk körüne "diskromatopsi" denir ama yani onun bölümleri var. Hangisi acaba, o önemli.

BAKİ ŞİMŞEK (Devamla) - Yani ben normal renkleri görüyorum, kitapçıktaki bazı renkleri okuyamıyorum. Tamamını eliyorlar.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. İsmail Bey, sonra bir çay içirirsiniz, birlikte konuşursunuz. Önemli bir konu. Teşekkür ediyoruz Sayın Şimşek'e. (MHP sıralarından alkışlar)

Gündem dışı ikinci söz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kaybolan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait silah ve mühimmat hakkında söz isteyen Bilecik Milletvekili ve aynı zamanda Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Yaşar Tüzün'e aittir.

Buyurun Sayın Tüzün. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kaybolan TSK ve EGM'ye ait silah ve mühimmata ilişkin gündem dışı konuşması

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; hepinizi Meclis Başkan Vekili ve Bilecik Milletvekili olarak saygıyla selamlıyorum.

Sevgili arkadaşlar, tabii, Anayasa'mıza ve İç Tüzük'ümüze göre Meclis başkan vekilleri siyasi tartışmalara, kanunun içeriği noktasındaki görüşmelere katılamıyor. Ancak bugün Meclis Başkan Vekilliği görevimden önce Millî Savunma Komisyonu üyesiyken 1 Şubat 2017 tarihinde Millî Savunma Bakanımıza vermiş olduğum yazılı soru önergesinin 2 Şubat 2018 tarihinde yazılı olarak cevabı geldi. Yani Hükûmetimizin ve bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerine, yasama görevini yerine getiren arkadaşlara ne kadar değer verdiğinin en somut örneğini yaşamış bulunuyoruz. Bir yıl, bir gün sonra gelen bu yazılı soru önergeme, 15 Temmuz tarihinde FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğu gece gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerekse Emniyet Genel Müdürlüğünün dağıtmış olduğu silahların geri dönüşü noktasındaki soruma maalesef yeterince cevap alamadığım gibi, geçiştirilen bir cevap söz konusu.

Sevgili arkadaşlar, bu, öncelikle iktidar-muhalefet meselesi değil. Bu mesele, bir millî güvenlik meselesidir. Millî güvenlik meselesi olduğu için, yasama görevini yapan biz milletvekillerini, Türk Silahlı Kuvvetlerini, Emniyet Genel Müdürlüğünü yakinen ilgilendiren bir konu olduğu için gündem dışı söz alıp bunu sizlerle paylaşmak istedim.

Sevgili arkadaşlar, özellikle erkek milletvekillerimizin askerlik yaptığını çok iyi biliyoruz. Askerlikte, bırakın bir silahın kaybolmasını, bir kasatura kaybetseniz, silahınızın bir cıvatasını kaybetseniz askerliğiniz bitmez ama o gece dağıtılan silahların -uzun namlulu silahlar mı, bombalar mı, mermiler mi- ne kadar ve nasıl dağıtıldığı belli olmadığı gibi, kimde olduğu da belli değildir. Bu silahlar vatandaşın elinde mi, bu silahlar FETÖ terör örgütüne mensup vatandaşların elinde mi, bu silahlar PKK terör örgütüne mensup insanların elinde mi, belli değil.

5

Bakınız, bu darbe girişiminde bulunulduğundan bugüne kadar on sekiz ay geçti. Bir buçuk yıldır maalesef bu silahlar bulunamıyor. Bu noktada tehlikenin farkında mısınız diye sormadan geçemeyeceğim. Gerçekten adedi belli olmayan… Bin tane mi, 10 bin tane mi, 1 milyon tane mi, ne kadar silah kaybolduğu belli değil ve bu silahların geri dönüşü noktasında da maalesef Hükûmetin ve ilgili Bakanlığın sınıfta kaldığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Sevgili arkadaşlar, Ankara'da işlenen bir cinayetin sanığı "Bu silahı kimden buldun?" denildiğinde "15 Temmuz gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dağıtılmıştı. O silah bende kaldı ve ben bu silahla cinayet işledim." diyebiliyor. Dolayısıyla çok sayıda silahın maalesef vatandaşımızın elinde olduğunu biliyoruz. Ancak bunların geri dönüşü noktasında başta Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araştırma komisyonunun kurulması ve aynı şekilde -bu kaybolan silahların gerek TSK'ye gerekse Emniyet Genel Müdürlüğüne iade edilmediği takdirde- yasanın çıkartılması gerektiğine inananlardanım. O nedenle, bir Meclis araştırma komisyonu kurulması noktasında girişimimiz olacak. Meclis Başkanlığına bunu vereceğiz ve kaybolan silahlar tekrar iade edilmediği takdirde yasal işlemlerin, cezai işlemlerin de artırılması noktasında bir kanun teklifi vereceğiz. Bu, çok önemli bir konu. Böylesine önemli bir konuyu yüce Meclisimizde paylaşmış bulunuyorum.

Önümüzdeki günlerde gerek komisyonun kurulması gerekse kanun teklifimizin Mecliste görüşülmesi noktasında desteğinizi bekliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tüzün.

Gündem dışı üçüncü söz, kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesi hakkında söz isteyen Isparta Milletvekili Said Yüce'ye aittir.

Buyurun Sayın Yüce. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

3.- Isparta Milletvekili Said Yüce'nin, kadın ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin gündem dışı konuşması

SAİD YÜCE (Isparta) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kadın ve çocuğa yönelik aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin söz almış bulunmaktayım.

Aile Bütünlüğünün Korunması ve Boşanmaların Önlenmesi Komisyonu üyeliği de yapmış birisi olarak şunları söyleyebilirim: Kadın ve çocuğa, genelde her türlü canlıya karşı yapılan şiddetin önlenmesi için tüm dünyada birçok görüş ortaya konmaktadır. Sosyologlar, psikologlar, siyasetçiler, güvenlik ve adalet birimleri sorunun teşhis ve tedavisine yönelik görüşler serdetmekte ve müeyyideler ortaya koymaktadır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünkü grup konuşmasında bu konuya temas ederek "Bu masumların yaşatılması değil her türlü tehditten korunması da bizim sorumluluğumuzdadır. Burada en ağır cezai müeyyideler neyse kesinlikle alınacaktır." diyerek yasal düzenlemelerin süratle yapılacağını belirtmiştir.

Günümüzde jandarma, polis, güvenlik kameraları, hapishaneler, mahkemeler ve kanunlar olmasına rağmen suçlar azalmamakta, bilakis artmaktadır. İnsanlığın günümüzde bir numaralı probleminin güvenlik olduğunu söyleyebiliriz. Şiddet ve teröre kaynaklık eden davranışların kaynağı, tahrip olmuş ruh ve zihin dünyasıdır. Aslında maddi tahribatın kaynağının da aldığımız manevi yaraların tedavi edilememesi olduğunu pek rahatlıkla söyleyebiliriz. Kalbinde hakiki manada iman ve merhamet taşıyanın hiç kimseye el kaldıramayacağını, her türlü suçtan ve şiddetten uzak duracağını söyleyebiliriz. Ne yazık ki bugün şiddet ve her türlü istismar, toplumun sadece bazı yerlerinde ve çürümüş ailelerde değil, PKK, PYD, DAİŞ gibi terör örgütlerinde de görülmekte, insanlığın yüz karası bu caniler çocuk ve kadının eline silah vererek tarihin en büyük çocuk istismarını da yapmaktadır.

Eğitim ve ıslah sadedinde bazı şeyleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Günümüzde "hâkimiyet" kavramı klasik anlamını yitirmiş, artık toplumlar üzerinde silah ve askerle değil, bilgi teknolojileri, kitle iletişim araçlarıyla toprakları değil, beyinleri, duyguları, zihinleri, kalpleri işgal ederek hâkimiyet kurmaktadırlar. Kadim medeniyetimizin değerleri olan adalet, aile, dürüstlük, alçakgönüllülük, şefkat, merhamet, bağışlama, cesaret, cömertlik, çalışkanlık, dayanışma, doğruluk, emaneti korumak, fedakârlık gibi hususlar daima hatırlanmaya ve yaşanmaya ihtiyaç duyulan değerlerimizdir. Bugün şikâyet ettiğimiz ve karşılaştığımız sıkıntıları doğru teşhis edersek tedavisi de o derece başarılı olacaktır.

Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir yani annesidir. Çocuk ilk tecrübe ve terbiyesini annesinden alır, hayatın ilk adımlarını ve şartlarını çocuğa annesi öğretir. Çocuğun belleği safi ve temiz olduğu için, ilk işlemeyi anne yapar, sonrakiler tamamen bunun üstüne bina olur. Öyleyse, anne ve baba çocuğa güzel bir örnek ve ahlaklı bir terbiyeci olmalıdır. Bir insanın karakterinin temeli, ailenin verdiği eğitimle atılır. Örneğin, anne ve babasının yardımseverliğine şahit olan bir çocuk yardıma ihtiyacı olan birisini gördüğünde ilk olarak anne ve babasının bu tavrını hatırlar. Bir de bunun tam aksi, hayatta en güvendiği insanlar olan anne ve babasının yalan söylediğine, çıkarları için insanları kandırdığına, öfkelendiğinde saldırganlaştığına şahit olan bir çocuk için bu yaşam tarzı örnek bir modeldir. Bu nedenle büyük bir ihtimalle ileriki hayatında ailesinden gördüğü bu davranış

6

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki