Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 2. Yasama Yılı
65. Birleşim 14/Şubat /2008 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 80 sayfadır.

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ama, ben, kişisel olarak aynı düşüncedeyim ve onun doğru olduğuna inanıyorum. Yani, yeni mal rejiminin evlilik birliğinin kurulduğu andan itibaren yürürlüğe girmesinin daha doğru olduğu inancındayım. Bu konuda önergeler verilmiş. Eğer burada görüşülürse, geleceğim ve destek vereceğim. Ama, ben, Hükûmetim adına burada Hükûmeti bağlayıcı bir beyanda bulunamam. Çünkü, bu konu orada konuşulmuş değildir.

NEVİNGAYE ERBATUR (Adana) - Efendim, yeni kanun teklifi verdik Bakanım.

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, sözlerimi fazla uzatacak değilim. Çünkü, sürem de sanıyorum dolmak üzere. İzin verirseniz şöyle tamamlayayım: Temel kanunlarımızda yenilenme çalışmaları Medeni Kanun'la kalmadı. Medeni Kanun'dan hemen sonra, özellikle bizim iktidarlarımız döneminde, Türk Ceza Kanunu da tamamen değişti. Şimdi, Türk Ticaret Kanunu Adalet Komisyonumuzdan geçti, Genel Kurul gündemindedir. Onu da, tamamen bizim hukukçularımız, bizim bilim insanlarımız hazırladılar ve buraya kadar indirdiler. Borçlar Kanunu Meclise sevk edilmiştir, Adalet Komisyonumuzun gündemindedir. Temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun hâle getirme çalışmaları bizim iktidarlarımız döneminde de büyük bir hızla devam etmiştir, bundan sonra da devam edecektir. Buna ihtiyaç vardır. Biraz önce ifade ettiğim gibi, yasalar da canlı organizmalar gibidir, zaman içinde değişmeyi gerektirebilir. Biz, bu konuda, iktidar olarak, iktidar partisi olarak, çağdaş uygarlık neyi gerektiriyorsa, çağdaşlık neyi gerektiriyorsa yasalarımızı ona uygun hâle getirmenin gerekliliğine inanıyoruz.

Sözlerimi şöyle tamamlayayım: Cumhuriyetimizi kuran, çağdaş uygarlığı bize hedef olarak gösteren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm büyüklerimize yeniden minnetlerimizi, şükran duygularımızı ifade ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan.

Gündem dışı ikinci söz, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın'a aittir.

Buyurun Sayın Aydın. (AK Parti sıralarından alkışlar)

2.- Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın'ın, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 90'ıncı yıl dönümü nedeniyle; yapılan yatırımlar ve hizmetlere ilişkin gündem dışı konuşması

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarihin derinliklerinden berrak bir toplum yapısıyla süzülerek gelen Gümüşhane, 1916 yılının 19-20 Temmuzunda Rus orduları tarafından işgal edilmiş, işgal aynı gün Torul ilçesinde, 22 Temmuzda da Kelkit ilçesinde gerçekleşmiştir. On dokuz aya yakın süren bu zalim işgalden 1918 yılının 14 Şubatında Torul ilçesi, 15 Şubatında Gümüşhane, 17 Şubatında Kelkit, kahramanlık destanlarıyla Rus işgalinden kurtarılmıştır. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyor, bugün şirin Gümüşhane'nin kurtuluşunun 90'ıncı yıl dönümü nedeniyle söz almış bulunuyorum ve sevgilim olan Gümüşhane'nin kurtuluşu vesilesiyle hepinizin Sevgililer Günü'nü kutluyorum.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde olan ilimiz, Harşit ve Kelkit Havzalarından oluşmakta olup, coğrafi olarak hem Karadeniz Bölgesi özelliklerini hem de Anadolu, Orta Anadolu Bölgesi özelliklerini taşımaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk döneminde Gümüşhane'de yol ve köprü yapımına önem verilmiş, tarım geliştirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan ulusal sıkıntılardan dolayı bu gelişme çalışmaları biraz duraklamış, 1950'lerde başlayan ikinci hamle de daha sonra yüksek hızla devam edemeyince, göç veren Gümüşhane, göçün etkisiyle kentin gittikçe küçülmesine neden olmuştur. Buna rağmen, tüm kutsal değerlerin yoğunlukla yaşandığı ilimizde vatan sevgisi, tüm koşullara rağmen, yükselerek sarsılmaz noktalara ulaşmış olup, devletinin istediği, şehitlik dâhil, her şeyini vermiştir.

Hükûmetimiz döneminde ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle ilimize KÖYDES projeleri kapsamında son iki yılda 60 milyon YTL'lik bir ödenek gönderilmiş olup, cumhuriyet tarihi boyunca 224 kilometre asfaltlı yol ağına 900 kilometre yeni yol ağı eklenmiştir. Tarımda 60 milyon YTL'den fazla doğrudan gelir desteği, mazot yardımı ve diğer yardımlar ilimize yapılmıştır.

Millî eğitimde Hükûmetimiz döneminde ilköğretim okulları, anaokulları, Anadolu ve ilk defa fen lisesi, yeni pansiyon binaları, halk eğitim merkezleri yapılmış olup, 2002 yılına kadar 980 derslik yapılmışken, Hükûmetimiz döneminde buna 300 adet derslik daha eklenmiştir.

Yıllarca "Su akar, Türk bakar." mantığından vazgeçilerek on sekiz yıldır bitirilemeyen Kürtün Barajı Hükûmetimiz döneminde bitirilmiş olup 28 Eylül 2003 tarihinde Başbakanımız tarafından hizmete açılmıştır.

9

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki