Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 4. Yasama Yılı
82. Birleşim 29/Nisan /2014 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 86 sayfadır.

valiniz hafta sonunda nedamet getirmiş, Gezi direnişi sırasında iyi yönetemediğini itiraf etmiştir. Hükûmetin başı "Turist sayısı azalıyor." yalanına sarılmışken vali yine turist sayısının arttığını söylemiştir. Şimdi ise "Esnaf zarar görür." yalanına sığınıyorlar.

Kahraman mı, paralel mi olduğuna karar veremediğiniz polisleriniz müdahale etmez, ağlamaktan sorumlu bakanınız tehditlerine son verirse bu 1 Mayıs şenlik ve bayram havası içinde geçecektir.

Bakınız, bu fotoğraf -2010 yılı 1 Mayısında Taksim'e çıkan- Tarlabaşı yokuşunda asılan afişin fotoğrafıdır. Algı yönetiminde ve bunun yanı sıra toplum hafızasını küçümseyerek kendi söylediklerini inkâr eden AKP, tam dört yıl önce Taksim'i 1 Mayıs kutlamalarına açarak Taksim'e duyulan özlemi istismar etmiştir.

2010 1 Mayıs sonrası, Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı o konuşmada şunları söyledi: "2010 1 Mayısı Türkiye'nin nasıl değiştiğinin, nasıl olgunlaştığının, tabularını nasıl yıktığının, statükoyu nasıl aştığının, tahrik ve provokasyonun korkularından nasıl sıyrıldığının somut bir abidesi olmuştur. Türkiye bu manzara için, bu bayram havası için tam otuz iki yıl beklemiştir. Taksim'deki dostluk, kardeşlik ve dayanışma tablosu Türkiye'nin çetelerle mücadelesinin bir eseridir."

Şimdi sormazlar mı "Ne değişti?" diye! "Taksim'den ümidinizi kesin, devletle bir gerilime girmeyin." diyorlar. Tahrik ve provokasyon korkularınız tekrar mı nüksetti? Bir kez olsun söylediğiniz ve yaptığınız birbirini tutsun. Ya gerçek demokrat olun ya Putin türü Avrasyalı bir iktidar olun, karar verin.

Değerli milletvekilleri, şunu bilin ki gösteriler izne tabi değildir. DİSK ve KESK'in yapmış olduğu başvuru neticesinde, 22 Kasım 2010 tarihinde verilen kararla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Taksim'in 1 Mayıs alanı olduğuna hükmetmiştir. Bu, yüz yıllık bir mücadelenin eseridir, yürütmenin başının herhangi bir lütfu değildir.

İstanbul'da 1 Mayıs alanı Taksim'dir çünkü emekçiler için Taksim demek inatlaşma değil, demokrasi mücadelesinin olmazsa olmazlarındandır çünkü Taksim 37 insanımızın katledildiği meydandır. Emekçilere yapılan en kanlı saldırı olan 1977 katliamının ardından -bu kardeşlerimiz katledilmiştir- bu meydanın adı "Taksim" olmuştur, bu nedenle Taksim 1 Mayıs alanıdır ancak "emek" ve "emekçi" kelimelerinin anlamını bilmeyenler bunu idrak edemezler.

Myanmarlı insan hakları savunucusu San Suu Kyi'nin bir sözü var: "İnsanı yoldan çıkaran güç yani kudret değil, korkudur." Gücü kaybetme korkusu gücü kullananları bozar, yoldan çıkartır. En baskıcı ve ezici düzenlerde bile cesaret yükseldikçe yükselir, zira korku uygar insanın doğal hâli değildir. Yaşasın 1 Mayıs işçi ve emekçinin mücadele günü!

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Teşekkür ederim.(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Gündem dışı ikinci söz, Veteriner Hekimler Günü hakkında söz isteyen Kars Milletvekili Yunus Kılıç'a aittir.

Buyurunuz Sayın Kılıç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

2.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ın, Veteriner Hekimler Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması

YUNUS KILIÇ (Kars) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün sizlere, dünyanın insanlık tarihi kadar eski olan, hayvanların evcilleştirilmeleriyle başlayan ve çok yakın zamanlara kadar modern anlamda bilim dalı hâline gelmemiş olan, ülkemizde de tarihi çok eski olmayan bir meslek grubundan ve onun hizmet alanı ile ülkemize ve insanlığa yapmış olduğu katkılardan bahsetmek istiyorum.

7

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa