Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 5. Yasama Yılı
86. Birleşim 05/Nisan /2011 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 138 sayfadır.

12.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, teknik eğitim veren program ve bölümlerin mezunlarının memuriyetteki özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19036) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2011)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, eğitim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19037) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/03/2011)

14.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da gıda güvenliği, hijyen ve kalite analizi yapan laboratuvarlara ve yapılan denetimlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19038) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2011)

15.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'de gıda güvenliği, hijyen ve kalite analizi yapan laboratuvarlara ve yapılan denetimlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19039) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2011)

16.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, yerleşim alanı içerisindeki baz istasyonlarının çevre ve halk sağlığına etkilerine ve baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19040) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2011)

17.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, TÜRKSAT yetkililerinin haksız ücret aldıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19041) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Şükrü Elekdağ'ın, ABD'den F-35 savaş uçağı alımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19042) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2011)

19.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kitap toplatıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19043) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2011)

20.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, tarımsal sulamada denetim amaçlı görev yapacak sorumlu elektrik mühendisi giderlerinin karşılanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19044) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2011)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Anayasa Mahkemesi üyelerinin ant içme metninde yapılacak değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18017)

2.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 2003-2010 yılları arasında açılan maddi ve manevi tazminat davaları ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18029)

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, bir hükümlünün avukatlarıyla görüşmelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18031)

4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, cezaevlerindeki tutuklulara internet olanağı sağlandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18032)

5.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, CMK'nın 102. maddesi kapsamında serbest bırakılan sanıklara ve kaçan sanıkların yakalanması için alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18033)

6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, HSYK'nın bazı atama kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18034)

7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının çalınması hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18035)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karşılıksız çek düzenleme suçu nedeniyle açılan davaların sayıları, verilen para cezaları ve cezalandırılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18087)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı dava açılmış kişilere ve cezaevinden kurtulmaya yönelik kanuni düzenlemeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18088)

10.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, bir kitabın yasaklanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18089)

11.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, insan taşımacılığı yapanların kullandığı akaryakıttan alınan vergilere, otogar çıkış ücreti ile otopark ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18516)

12.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Kırıkkale'nin Büyükavşar Beldesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18518)

13.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, tarihi eserlerin restorasyonu çalışmalarında meydana gelen yangınlara ve bunun sebeplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18519)

14.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, bir cezai soruşturmayla ilgili bilgilerin basına sızdırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18520)

15.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, basın mensupları hakkında açılan adli soruşturmalara, medya kuruluşlarının vergi incelemelerine ve basın özgürlüğünü sağlayıcı tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18521)

7

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa