Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
21. Dönem 4. Yasama Yılı
75. Birleşim 19 Mart 2002 Salı

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 58 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
üyeleri de bu konuda biraz anlayış gösterirse ve BDDK da verdiği parayı... Tamam; ama, şeriatın kestiği parmak acımaz. Bu probleme ortak bir çözüm bulunabilir ve bütün Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi, bir kooperatifler bankası haline getirilebilir ve Tarişbank, son derece verimli çalışan bir banka haline gelir.

Bu anlamda, çok katı kalıplarla bakmak yerine, daha rasyonel, daha çözüm bulucu yaklaşımların, hem Türkiye'ye hem Ege'ye büyük yararı olacaktır. Bu anlamda, Tarişbankın probleminin çözülmesini -sizin de delaletinizle- sağlamamız önemlidir. Bunun için gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor, Parlamento olarak.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum Sayın Çelebi.

Değerli milletvekilleri, Sayın Bülent Arınç, eğer Tüzük engel olmasaydı, eminim ki, sizlere o bilgiyi de sunacaktı. Zaman darlığı nedeniyle, doğal olarak anlatamadı.

Tarişbank meselesinde tüm sayın milletvekillerinin takdirlerine sunmak zorunda olduğumuz bir bilgi var. Tarişbank, BDDK'nın dediğini yaptığında Hazine Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığının dediğini yaptığında da BDDK tarafından kafası koparılacak bir konuma getirildi ve maalesef, bir yıldır bu problem böyle devam etti.

Evet, BDDK özerk kuruluştur, Yüce Meclisin iradesiyle oluşturulmuş bir organdır; kabul; ama, buradan da, bütün milletvekili arkadaşlarıma, özellikle Egeli milletvekili arkadaşlarıma -her birinin bu konuyla ilgilendiğini bildiğim için- söylüyorum; BDDK Sayın Başkanı, geçtiğimiz bayramda "en kötü ihtimalle Ziraat Bankası bünyesinde ben bu işi çözerim" dedi.

Şimdi, BDDK'nın, hiç değilse Egeli milletvekillerine verdiği bu sözü tutmasını, bir kez daha Yüce Meclisin kürsüsünden dile getiriyorum.

Gündemdışı üçüncü ve son söz, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle söz isteyen Ankara Milletvekili Şevket Bülend Yahnici'ye aittir.

Buyurun Sayın Yahnici. (MHP sıralarından alkışlar)

3. - Ankara Milletvekili Şevket Bülend Yahnici'nin , Çanakkale Deniz Zaferinin 87 nci yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması ve TBMM Başkanvekili Yüksel Yalova'nın, Çanakkale Şavaşının sıradan bir savaş olmadığına, Türk Milletinin bağımsızlığına son vermek isteyen düşman güçlerine karşı verilmiş bir savaş olduğuna, bu zaferin, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerî dehasının ve Türk Milletinin vatan sevgisinin zaferi olduğuna; vatan, millet ve bayrak için bu savaşta 250 000 şehit verildiğine, bu olayın, gelecek nesillere örnek tarihî bir olay olarak aksedeceğine ilişkin açıklaması

ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli üyeler; bugün 19 Mart; dün, 18 Mart idi. 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümünü, bu sene de bütün Türkiye'de, özellikle de Çanakkale'de kutladık, kutlamaya çalıştık.

Çanakkale Zaferinin Yıldönümü olan 18 Marttan birkaç gün evvel de, yani, bundan yedi sekiz gün önce de "Çanakkale Destanı" şiirini yazarak Çanakkale'yi ayrıca ölümsüzleştiren merhum Mehmet Âkif'in İstiklal Marşının Mecliste okunuşunun yıldönümüydü. Merhum Âkif ile Çanakkale bütünleşmiştir; merhum Âkif ile Türkiye'nin istiklal mücadelesi tarihi bütünleşmiştir.

Âkif, "Eşin var, âşiyânın var, baharın var, ki beklerdin;/ Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?" mısralarını yazarken, isyanını, içindeki isyanı dile getiriyordu, halkın isyanına tercüman oluyordu; çünkü, Yıldırım Hanın kabri çiğnenmişti.

Bu iç isyan Çanakkale'de, Çanakkale Destanının yazıldığı günlerde ve tarihte bir direnişe dönüştü; Türk Milleti -çok büyük rakamlardaki şehidi pahasına- 250 000'lerle ifade edilen gencini göktoprağa verdi ve "şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?/En kesif orduların yükleniyor dördü beşi" diyen Âkif, Çanakkale Destanını da o duygu, düşünce yumağı içinde yazdı. Sonra, kurtuluş geldi, Âkif, kurtuluşu destanlaştıran İstiklal Marşımızı yazdı.

Ben, bugün, bunları bir kere daha hatırlatmak, nazarlardan, hafızalardan uzak tutmamak adına söz aldım; ama, Yüce Meclisten özel bir dileğim, bir kere daha olacak: Naçizane, iki sene oluyor, bir kanun teklifim var; 18 Martın şehitler günü olarak kabul ve ilan edilmesine ilişkin bir kanun teklifidir. İkibuçuk sene evvel verdik, Genel Kurula indirdik 11.5.2001'de, zannediyorum, Genel Kurul gündeminde, şu anda, 238'inci sırada yer alıyor. Her sene yenilenecek bir şekilde, grup başkanvekillerine, siyasî partilerin temsilcilerine mektuplar yazıyorum, başvuruyorum, sözlü olarak konuşuyorum, bu sene de yaptım; geliniz, bunu, 18 Mart şehitler gününü bu seneye yetiştirelim, kabul edelim diyorum, fakat bu sene de beceremedik. Sizden ricam, sizlerden arzım, ki bunu yerine getirdiğimiz takdirde, hem Allah'ın rızasını hem de binlerce, yüzbinlerce şehidin rızasını kazanacağımızdan emin olmak adına, geliniz, bu 18 Mart Şehitler Günü Kanunu Teklifini bu Meclisten çıkaralım, kanunlaştıralım. Bir kere daha sizlerden rica ediyorum. Çünkü, 18 Mart, Türkün tarihinde, şehadet tarihinde bir dönüm noktasıdır. 18 Marta kadar, Çanakkale'ye kadar Türk Milleti, şehitler vermiştir; 18 Martta, belki de dünya tarihinin görebileceği en büyük ölçüde şehit vermiştir; 18 Marttan -PKK ile mücadele de dahil olmak üzere- günümüze kadar uzanan bir ölçekte şehitler vermiştir. Eğer, bu kanun çıkarsa, başta Silahlı Kuvvetlerimiz, İçişleri teşkilatımız, polislerimiz, öğretmenlerimiz ve din adamlarımız olmak üzere, pek çok kuruluşu da ilgilendiren bir şekilde, böyle bir günün anması yapılacağı için, sadece kanunun

27

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki