E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar ALİYE TEMUÇİN (ALİYE COŞKUN) (ANKARA) : Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 45 423
2 Söz Alanlar ALİYE TEMUÇİN (ALİYE COŞKUN) (ANKARA) : Maarif Vekâleti Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 47 599:601
3 Söz Alanlar ALİYE TEMUÇİN (ALİYE COŞKUN) (ANKARA) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 47 880