E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Hariciye Vekâleti 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 48 1372
12 47 503
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
2 Teklifler NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat iki madde eklenmesi hakkında (2/52)
3 13 28
11 63 309
12 75 280
12 80 441:442
3 Teklifler NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkında (2/111)
5 48 624
4 Teklifler NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Ve 2 Arkadaşı Bâzı kisvelerin giyilemiyeceğine dair 2596 sayılı Kanunun 5 ve 6. maddelerinin tadili hakkında (2/282)
10 49 1276
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
5 Teklifler NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında(2/128)
4 31 226
7 71 3
7 75 212
6 Teklifler NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Millî Piyangonun 1951 Yıl başı keşidesi birinci ikramiyesinin (Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliği) emrine verilmesi hakkında (2/130)
4 32 278
7 76 228
7 Söz Alanlar NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Dışişleri Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 50 679:680
8 Söz Alanlar NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 51 764
9 Söz Alanlar NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 52 928:930
10 Söz Alanlar NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Çalışma Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 53 1105:1106
11 Takrirler (önergeler) NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Millî Piyangonun 1951 yılbaşı keşidesi birinci ikramiyesinin (Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliği) emrine verilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair (4/140)
7 76 228
12 Söz Alanlar NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 45 579:580
13 Söz Alanlar NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu münasebetiyle
21 73 541
14 Söz Alanlar NAZLI TLABAR (İSTANBUL) : Cumhuriyet Halk Partisinin Hak sız İktisaplarının iadesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
26 17 209:210