E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Balıkesir Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 151:153
2 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : İzmir Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 173:175
3 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Trabzon Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu rapora münasebetiyle sözleri
1 8 106:108
4 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
1 14 315:316
1 15 338:340 346 349:350 354 360:361
1 16 376:377
5 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : İstanbul Milletvekilliğine seçilen Abdurrahman Münip Berkan'ın seçim tutanağı hakkında sözleri
3 13 59 64:66 72:73
6 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Muğla Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında sözleri
3 14 87:88 90
7 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in Uşak Belediye seçimleri ve Kütahya Milletvekili hakkı Gedik ve üç arkadaşının Uşak Belediye seçimleriyle Gediz Belediye seçimi hakkında sorulan münasebetiyle sözleri
4 43 123 131:136
8 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve ihtiyar Heyetleri Teşkiline dair olan 4541 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
5 57 105:108 118 120:122 126
9 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Yeniden 15 ilçe kurulması hakkında Kamun münasebetiyle sözleri
6 69 71:74 76:77 79
10 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Hasan Saka'nın kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle sözleri
6 85 713:716 731:733
11 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Eski Ticaret Bakanı Atıf İnan hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun önergesi münasebetiyle sözleri
7 10 169:170 184
12 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
8 18 47:48
13 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 1757 sayılı Kanuna ek (Milletvekillerinin ödenekleri hakkında) Kanun münasebetiyle sözleri
8 20 157:158
14 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 1948 yılı bütçesinin Mecliste konuşma günve saatlerinin tayini hakkında Başkanlığın teklifi münasebetiyle sözleri
8 21 211:212 214:215 218
15 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 1948 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
8 23 360:364
16 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Cumhurbaşkanlığı nın 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 24 378
17 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : İçişleri Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 25 533:534
18 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Milli Savunma Bakanlığının 1948 yılı bütçesi hakkında sözleri
8 25 486
19 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Özel İdarelerden aylık alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarının Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatına alınması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
9 36 115:116
20 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Belediye Kanununun 94. maddesinin (A) fıkrasının kaldırılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
10 38 23:24
21 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'ın, Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Karma Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
10 42 132:136
25 72 1015:1017 1021:1024 1028:1030 1034:1036
22 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
10 43 156:157
23 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Hasankeyf tütününün 1944 sayılı mahsulünden ihraç Vergisi alınmamasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
10 44 232
24 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Temsil Heyeti Azalarıyla Birinci Büyük Millet Meclisi Azalarına vatani hizmet karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle sözleri
10 45 283:284
25 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve memurları Kanununa bazı Hükümler eklenmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 3 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
11 47 28:29
26 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Afyon Karahisar Milletvekili Şahin Laçin ile iki arkadaşının buğday ihracı dolayısıyla Eski Ticaret Bakanı Atıf İnan hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair Önergesi münasebetiyle sözleri
11 52 173:177 182:183 193:198
27 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Maarif Teşkilatına dair Kanunun 13. maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi münasebetiyle sözleri
11 62 481
28 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların köy okulu, öğretmen ve sağlık memuru evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin ve 5012 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
11 62 460:461 463 471
29 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların korunması hakkında Kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
11 63 518
11 64 538:541
30 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Dış memleketlere yapılan hububat satışı hakkında rapor münasebetiyle sözleri
12 67 33
31 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Ankara Belediyesine arsa ve arazisinden belli bir kısmının, mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen Şartlarla tahsis ve temlik Yetkisinin verilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
12 70 164:165 177:178
32 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : İkinci Hasan Saka Hükümetinin programı münasebetiyle sözleri
12 73 262:263 274:277
33 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Milletvekilleri seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
12 81 642:646
12 82 717
12 84 879:880
34 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Erzincan'da Yaptırılacak meskenler hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
12 83 851:852
35 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : İdil Biret ve Suna Kan'ın, yabancı memleketlere Müzik tahsiline gönderilmelerine dair Kanun münasebetiyle sözleri
12 84 929
36 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
12 85 974
37 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkında 3312 sayılı kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
12 85 1025:1026
38 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk verilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
12 85 1005:1008
39 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, Erzincan'da yaptırılan meskenler hakkında sorusuna Bayındırlık Bakanı Nihat Erim'in sözlü cevabı (6/195)
13 2 13
13 5 101
40 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Erzincan'da yaptırılan meskenler hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
13 5 102:104
41 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının şeker fiyatına yapılan zam dolayısı ile Başbakan hakkında Gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle sözleri
13 6 113:115 122:123 128:131 135 143:144 154 157:159
42 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 1948 yılı Bütçe Kanununun (A işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri (Erzincan'da yaptırılacak evler)
14 15 38:39
43 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Şeker ve Glikoz İstihlak Vergisi hakkında 3101 sayılı Kanuna ek 4385 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
14 22 223:226 236 240 248:249 251 254:255 258
44 Meclis Soruşturması Önergeleri AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Şekere yapılan zam dolayısı ile Bakanlar Kurulu hakkında Meclis Soruşturması yapılmasına dair (4/128)
14 23 267:279
45 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Katma Bütçelerin Müzakeresinin tehiri hakkında teklif münasebetiyle sözleri
14 23 281
46 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Şekere yapılan zam dolayısı ile hakanlar Kurulu hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair olan önergesi münasebetiyle sözleri
14 23 268:270 277
47 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun tasarısın iki geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair olan teklif münasebetiyle sözleri
14 24 323 326
48 Üyelerle İlgili İşler AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç hakkında, 1949 sayılı geçici bütçe Kanununun görüşülmesi sırasında sarfettiği sözlerden dolayı disiplin cezasının uygulanması
14 25 368:369
49 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 1949 sayılı Ocak ayına ait Geçici Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
14 25 357:368
50 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 1949 sayılı Ocak ayına ait Bütçe Kanununun görüşülmesi sırasında sarfettiği sözlerden dolayı hakkında disiplin cezasının uygulanması münasebetiyle sözleri
14 25 368:369
51 Üyelerle İlgili İşler AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç hakkında, 1949 yılı geçici bütçe Kanununun görüşülmesi sırasında sarfettiği sözlerden dolayı disiplin cezasının uygulanması
15 27 15:22
15 29 32:35
15 30 51:62
52 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 29.12. 1948 tarihli Birleşimde ve hazır bulunmadığı oturumlarda hakkında söylenen ifadelere dair sözleri
15 30 51:55 59 61:62
53 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Çok çocuklu hakimlere verilecek yardım paraları ile ikramiye hakkında Kanunun kaldırılmasına ve toplanmış paraların ne şekilde kullanılacağına dair Kanun münasebetiyle sözleri
16 43 83
54 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Bolu Milletvekilliğine seçilen Hıfzırrahman Raşit Öymen'in seçim tutanağı münasebetiyle sözleri
16 44 99:101 104:105
55 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Maaş Kanununa ek Kanun münasebetiyle sözleri
16 44 116
56 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 1949 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 49 363:371 374 382
57 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Cumhurbaşkanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 49 424
58 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 51 550:554 561 563 565
59 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 54 847
60 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 54 815:817
61 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, seçim Kanunu hakkında, Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim'in sözlü cevabı (6/315)
18 72 442
18 75 611:615
62 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Pasaport Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
18 72 471:472 475 484
63 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Seçim Kanunu hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
18 75 611:614
64 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Ticaret Eski Bakan Atıf inan hakkında Meclis soruşturması yapmak üzere kurulan Karma Komisyon Başkanlığının, Müddetin uzatılması-hakkında tezkeresi münasebetiyle sözleri
18 75 599
65 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'in, Cumhurbaşkanlığına yapılan Heyet halinde ziyaretlere dair olan sözlü sorusuna Başbakan Yardımcısı Nihat Erim'in sözlü cevabı (6/322)
18 76 660
19 79 24
19 83 265:270
66 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Cumhurbaşkanına yapılan ziyaretlere dair sorusu münasebetiyle sözleri
19 83 265:270
67 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Zonguldak Limanı hakkında önergesi münasebetiyle sözleri
19 87 453:455
68 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Kocaeli Milletvekili Fuad Balkan'ın, Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 25. maddesinin son fıkrasının yorumlanmasına dair önergesi ve Milli Savunma, maive ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle sözleri
19 87 485:486
69 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu münasebetiyle sözleri
19 90 613:614
70 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Usul hakkında sözleri
21 1 10 12
71 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Kütahya Milletvekili Ahmet Taktakılıç'ın, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 6 Ağustos 1949 tarihinde gazetelerde yayınlanan beyanatı hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna Başbakan Yardımcısı Nihat Erim'in sözlü cevabı (6/369)
21 2 14
21 3 46
21 4 75:76
21 8 127:136
72 Önergeler AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Ve İki Arkadaşı Cumhurbaşkanının 1 Kasım 1949 tarihinde Büyük Millet Meclisinde irat buyurdukları söylev hakkında Başbakandan gensoru açılması isteği (6/374)
21 3 30 33:35
21 4 64:66
73 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Cumhurbaşkanının 1 Kasım 1949 tarihinde irat buyurdukları söylev hakkında Başbakanlıktan gensoru açılmasına dair olan Önergesi münasebetiyle sözleri
21 3 33:34
21 4 75:76
74 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı giriş genel tarifesi cetvelinde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
21 3 30
25 71 861:862
75 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Gündem hakkında sözleri
21 3 30
76 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Muhalefet namına konuşanlar hakkında yapılan takibata dair soru münasebetiyle sözleri
21 4 66 69:70 73:75
77 Üyelerle İlgili İşler AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç hakkında uyarma cezası uygulanması
21 8 134:136
78 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, 6 Ağustos 1949 tarihinde gazetelerde yayınlanan beyanatı hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
21 8 128:136
79 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu münasebetiyle söyleri
21 11 248:251
80 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5. maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
22 12 31:35
81 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Hakimlere Kanununun bazı maddesinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
22 13 68:69
82 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Avrupa Konseyinin kurulması hakkında imzalanmış olan statünün onanmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
22 16 184:185 188:190
83 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Tabahet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
22 17 226:227
84 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Kamutay toplantısı devam ederken Komisyonların çalışmalarına dair sözleri
22 20 331:332
85 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Milletvekilleri seçimi kanun tasarısının geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair olan teklif münasebetiyle sözleri
22 20 331
86 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Komisyonlardaki bazı tasarıların bir an evvel Kamutaya sunulmasına dair olan teklit münasebetiyle sözleri
23 28 112:113 117
87 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
24 37 32 37:40
24 38 66 79:80 82:84
88 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Gündemin dolu olmasından dolayı Meclis toplantılarının, her gün ve sabahları da yapılması hakkında başkanlık teklifi münasebetiyle sözleri
24 39 92:93
89 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Milletvekilleri seçimi Kanunu münasebetiyle sözleri
24 40 165:171
24 43 364:366
90 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : 1950 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
24 46 533:537
24 56 1299 1301:1302
91 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Büyük Millet Meclisi 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 46 539 544
92 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Cumhurbaşkanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 46 546:547
93 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Milli Savunma Bakanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 47 623 628:630
94 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Çiftçiyi Topraklandırma hakkında 4753 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
25 62 294:296
25 63 324 338 343:346
25 64 378
95 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Erzincan'da Yaptırılacak meskenler hakkındaki 5243 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmasına ve bü Kanuna bazı Hükümler eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
25 63 318:319
96 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Fikir Eserleri Kanunu tasarısının geçici bir Komisyonda görüşülmesi hakkında teklif münasebetiyle sözleri
25 63 308
97 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Abant Gölü çevresinin Bolu Özel İdaresine temliki ne dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
25 68 608:611
98 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Ereğli Kömür havzasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesi hakkında 3867 sayılı Kanunun 10. maddesine iki fıkra eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
25 68 600
99 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Af Kanunu tasarısı münasebetiyle sözleri
25 69 653:654 657:661 664:665 670:671 675:676
25 71 867 868 879:881
25 72 1015:1016
100 Söz Alanlar AHMET TAHTAKILIÇ (KÜTAHYA) : Belediye Kanununun bazı maddeleri ile 4373 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile Seyhan Milletvekili Kasım Ener ve dört arkadaşının, Belediye Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan kanun teklifinin Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna Havalesine Mütedair önerge münasebetiyle sözleri
25 71 831
1 2 3 4