Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

35. Madde

XII. Mülkiyet Hakkı

Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.