Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 1410
Başkanlığa Geliş Tarihi 07/12/2018
Teklifin Başlığı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında görevlendirilmiş veya kendisine üretim tesisi işletme hakkı devredilmiş sermaye şirketlerinin sözleşmeleri kapsamında kendilerine tahsis edilen sahadan, kamu sermayeli Elektrik Üretim Anonim Şirketinin (EÜAŞ) kömür alımı yapabilmesi; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kurum olarak teşkilatlandırılması nedeni ile 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili bölümlerinde yer alan Bakanlık ibarelerinin yeni duruma uygun olarak Genel Müdürlük olarak değiştirilmesi; Maden Kanunu kapsamında yatırım çakışması durumlarında anlaşmazlığın giderilmesi amacıyla oluşturulan Kurulun, bürokrasinin azaltılması amacıyla kaldırılması ve bu Kurulun yetkilerinin Bakanlığa devredilmesi; ruhsat bedeli ve devlet hakkının hukuki statülerinin yeniden düzenlenerek, madenlerden alınacak ruhsat bedeli ve devlet hakkı oranlarının revize edilmesi, madenlerin ihraç edilebilmesi ve uç ürünlerin üretimine yönelik tesislerin teşvik edilmesi; yeknesaklık sağlanması amacıyla, MAPEG'in sorumluluk alanında kalacak olan Türk Petrol Kanunu ve Maden Kanunu kapsamında verilecek idari para cezalarına karşı başvurulacak yargı yerinin idare mahkemeleri olacak şekilde düzenlenmesi; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerle anılan kanunlar uyarınca uygulanan idari yaptırımların, fiillerin niteliği itibarıyla yeniden incelenerek, Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 tarihli ve E.: 2015/109, K.: 2016/28 sayılı Kararında belirtilen adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 07/12/2018 14/01/2019 Raporunu Verdi 25/12/2018
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 07/12/2018 14/01/2019 Raporunu Vermedi

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 41
Kanun Numarası: 7164
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Nevzat ŞATIROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İlk İmza Sahibi
Mehmet Sait KİRAZOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Tamer DAĞLI Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Adil ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Kemal ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Refik ÖZEN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Feyzi BERDİBEK Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl
Abdullah Nejat KOÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
(2/1410 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki