Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 26 / 2
Esas Numarası 2 / 1504
Başkanlığa Geliş Tarihi 10/12/2016
Teklifin Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; Yargı erkinin bağımsızlığının belirtildiği maddeye 'tarafsızlık' ibaresinin eklenmesi, milletvekili sayısının altı yüze çıkarılması, milletvekili seçilme yaşının on sekize indirilmesi, TBMM seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin beş yılda bir yapılması, Cumhurbaşkanının partisi ile ilişkisinin kesilmesi uygulamasının sona erdirilmesi, boşalan TBMM üyeliklerinin aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulması, yasamanın yürütmeyi denetlemesi araçlarının yeniden düzenlenmesi, hâlihazırda Bakanlar Kurulunu denetleme aracı olan sözlü soru ile gensorunun Anayasa'dan çıkarılması, Cumhurbaşkanının adaylık ve seçimi süreci ile görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürütmeye ilişkin konuları düzenleyebilmesi, cezai sorumluluğu gerektiren bir suçtan dolayı Cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanması sürecinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların atanmaları, görevleri ve yargılanmaları ile ilgili hususların düzenlenmesi, Cumhurbaşkanının belli durumlarda olağanüstü hâl ilan edebilmesi, kamu tüzel kişiliğinin kanunun yanında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de tesis edilebileceğinin düzenlenmesi, üst düzey kamu görevlilerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleneceği, merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleneceği, savaş hâli ve disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağı, 'Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun adının 'Hâkimler ve Savcılar Kurulu' olarak değiştirilmesi, bu Kurulun on iki üye ile iki daireden oluşması ve bu Kurulun üyelerinin seçilme usulü düzenlenmesi öngörülmektedir.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 12/12/2016 05/01/2017 Raporunu Verdi 30/12/2016
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 12/12/2016 05/01/2017 Raporunu Verdi 30/12/2016

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 447
Esas Komisyon Raporu (Sırasayısı Eki) 447 Ek1
Kanun Numarası: 6771
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Binali YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İlk İmza Sahibi
Mustafa ELİTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri İlk İmza Sahibi
Mehmet Naci BOSTANCI Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya İlk İmza Sahibi
İlknur İNCEÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray İlk İmza Sahibi
Bülent TURAN Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale İlk İmza Sahibi
Mehmet MUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İlk İmza Sahibi
Mustafa ŞENTOP Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet Doğan KUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Murat ALPARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Alpaslan KAVAKLIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Ahmet İYİMAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Yusuf BAŞER Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Yıldız SEFERİNOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Cemil ÇİÇEK Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Adem YEŞİLDAL Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Mehmet ÖNTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Hilmi BİLGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
İsmet UÇMA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İsmail TAMER Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Azmi EKİNCİ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İbrahim AYDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Mehmet Kasım GÜLPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
İsmet YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Mehmet AKYÜREK Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
İbrahim Halil YILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Feyzullah KIYIKLIK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Hacı Osman AKGÜL Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Nurettin CANİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Mehmet ŞİMŞEK Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Lütfi ELVAN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Naci AĞBAL Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt
Fatma Betül SAYAN KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Nihat ZEYBEKCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Faruk ÖZLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Mehmet MÜEZZİNOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Veysi KAYNAK Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Fikri IŞIK Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Recep AKDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Numan KURTULMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Bekir BOZDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Ahmet ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kars
Süleyman SOYLU Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Ömer ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Bülent TÜFENKCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Veysel EROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Akif Çağatay KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Berat ALBAYRAK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet ÖZHASEKİ Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Nabi AVCI Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir
Faruk ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Hayati YAZICI Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mustafa ATAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Erol KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Yasin AKTAY Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt
Vedat DEMİRÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis
Öznur ÇALIK Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Cevdet YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl
Ahmet SORGUN Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Fatma Seniha Nükhet HOTAR Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Fatih ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Şaban DİŞLİ Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Mehmet Mehdi EKER Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Abdulhamit GÜL Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Ayşe Nur BAHÇEKAPILI Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Cihan PEKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Vural KAVUNCU Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Nevzat CEYLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Muhammet Müfit AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Mustafa SAVAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Mehmet Emin ŞİMŞEK Adalet ve Kalkınma Partisi Muş
Salih FIRAT Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Hatice Dudu ÖZKAL Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Hüseyin ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Salim USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
İlyas ŞEKER Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Hasan SERT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Osman MESTEN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Selim DURSUN Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Şahin TİN Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Nihat ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla
Mustafa Şükrü NAZLI Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Hikmet AYAR Adalet ve Kalkınma Partisi Rize
Mehmet İlker ÇİTİL Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Ahmet TAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Fehmi KÜPÇÜ Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu
Ebubekir BAL Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Ejder AÇIKKAPI Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Metin AKGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ
Ömer ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Adnan GÜNNAR Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Osman BOYRAZ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Halil ELDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik
Murat BAYBATUR Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Hüseyin SAMANİ Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Cemal ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Sami ÇAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Fuat KÖKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Cemil YAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Abdurrahman ÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Yılmaz TUNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bartın
Cahit ÖZKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Osman Aşkın BAK Adalet ve Kalkınma Partisi Rize
Uğur AYDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Harun KARACAN Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir
Ali İhsan YAVUZ Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Mustafa BALOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Mustafa KÖSE Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
İsmail AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Zekeriya BİRKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Hamza DAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Mustafa AÇIKGÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Ebubekir GİZLİGİDER Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Ataullah HAMİDİ Adalet ve Kalkınma Partisi Batman
Abdulkadir AKGÜL Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Tülay KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Atay USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Canan CANDEMİR ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Ayhan Sefer ÜSTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Mustafa YEL Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ
Ahmet GÜNDOĞDU Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Mustafa ILICALI Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Sema RAMAZANOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Haydar Ali YILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Hüseyin BÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Zeyid ASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Oktay ÇANAK Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Cengiz AYDOĞDU Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray
Ramazan CAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Mikail ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Salih ÇETİNKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Aziz BABUŞCU Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Yusuf BEYAZIT Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Vedat BİLGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Metin BULUT Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Talip KÜÇÜKCAN Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Mustafa SERDENGEÇTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray
Nazım MAVİŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop
Halil ETYEMEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Hakan ÇAVUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Selçuk ÖZDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Markar ESEYAN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Süreyya Sadi BİLGİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Leyla ŞAHİN USTA Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Mehmet ERDEM Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
İsmail Emrah KARAYEL Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Metin ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu
Murat DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu
Volkan BOZKIR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Yılmaz TEZCAN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Mücahit DURMUŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Hulusi ŞENTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ahmet Sami CEYLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Serkan BAYRAM Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan
Sebahattin KARAKELLE Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan
Yusuf Selahattin BEYRİBEY Adalet ve Kalkınma Partisi Kars
Reşit POLAT Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis
Alim TUNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Mahmut POYRAZLI Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Ahmet DAVUTOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Adnan BOYNUKARA Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Kemalettin YILMAZTEKİN Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
İsrafil KIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin
Tamer DAĞLI Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Murat GÖKTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Reşat PETEK Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur
Mustafa İSEN Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Recep KONUK Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman
Haluk İPEK Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
Cemalettin Kani TORUN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Metin GÜNDOĞDU Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Beşir ATALAY Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Sami DEDEOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Burhanettin UYSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük
Mehmet Habib SOLUK Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Hakkı KÖYLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu
Mehmet DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Coşkun ÇAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Ali ERCOŞKUN Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu
Fevai ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Abdullah BAŞCI Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Taner YILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Muhammet Uğur KALELİ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Abdullah AĞRALI Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Recep ŞEKER Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman
Fevzi ŞANVERDİ Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Celalettin GÜVENÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Orhan KIRCALI Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Serap YAŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Bayram ÖZÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur
Fikri DEMİREL Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova
Abdullah Nejat KOÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Ahmet Hamdi ÇAMLI Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ahmet Eşref FAKIBABA Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Mehmet BABAOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Recep UNCUOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Hasan Basri KURT Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Hüseyin FİLİZ Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı
Muhammet Emin AKBAŞOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı
Ayhan GİDER Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale
Şamil TAYYAR Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Jülide SARIEROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Erdoğan ÖZEGEN Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
İbrahim Mustafa TURHAN Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Efkan ALA Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Durmuş Ali SARIKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Taha ÖZHAN Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Recai BERBER Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Mehmet Ali PULCU Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Orhan ATALAY Adalet ve Kalkınma Partisi Ardahan
Ergün TAŞCI Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Mehmet Galip ENSARİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Mustafa Hilmi DÜLGER Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis
Orhan KARASAYAR Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Halis DALKILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İsmail BİLEN Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Aydın ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Ziya ALTUNYALDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Ali BABACAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Zeki AYGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Yalçın AKDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Hacı ÖZKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Halil ÖZCAN Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Metin KÜLÜNK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Erkan KANDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Mahmut KAÇAR Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Ömer SERDAR Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Faruk ÇATUROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Mehmet METİNER Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Cesim GÖKÇE Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Fatma Güldemet SARI Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Necdet ÜNÜVAR Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Orhan MİROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Emrullah İŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Mehmet Uğur DİLİPAK Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Ahmet AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
İbrahim AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Ali İhsan ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Sabri ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Ahmet UZER Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Mustafa YENEROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Özcan ULUPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Ahmet DEMİRCAN Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Şirin ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İmran KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Bennur KARABURUN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Abdullah ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Mustafa ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
İbrahim Halil FIRAT Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Ekrem ERDEM Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet Ali CEVHERİ Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Mürteza ZENGİN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ertan AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Rafet SEZEN Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne
Nurettin YAŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Burhan KAYATÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Tahir ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Ayşe Sula KÖSEOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Ravza KAVAKCI KAN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Lütfiye Selva ÇAM Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Ayşe KEŞİR Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Çiğdem KARAASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Fatma BENLİ YALÇIN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Said YÜCE Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
Muhammet BALTA Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Hüsnüye ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Hacı Bayram TÜRKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Hüseyin ÖZBAKIR Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Enver FEHMİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl
Emine YAVUZ GÖZGEÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Hasan KARAL Adalet ve Kalkınma Partisi Rize
Ahmet Berat ÇONKAR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ali Cumhur TAŞKIN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Suat ÖNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Kerem Ali SÜREKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Mahmut Atilla KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Necip KALKAN Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Hüseyin KOCABIYIK Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Ertuğrul SOYSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Harun KARACA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Nurettin ARAS Adalet ve Kalkınma Partisi Iğdır
Orhan DELİGÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Sema KIRCI Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Mihrimah Belma SATIR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Kasım BOSTAN Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Selahattin MİNSOLMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli
Sena Nur ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Mehmet Ali ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük
Hülya NERGİS Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Nursel REYHANLIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Ali AYDINLIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Abdulkadir YÜKSEL Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Emine Nur GÜNAY Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir
İshak GAZEL Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Mehmet ALTAY Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Burhan KUZU Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Şahap KAVCIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt
Hurşit YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet Akif YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Celil GÖÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Hasan TURAN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ayşe DOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ
Hacı Ahmet ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Nureddin NEBATİ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Salih CORA Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Ali ÖZKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Mahir ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Hasan ÖZYER Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
(2/1504 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki