Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
27. Dönem

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

4. Yasama Yılı
17/03/2021 Tarihli Toplantı
 • İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi Brifingi
17/03/2021 Tarihli Toplantı
 • Komisyon raporunda yer alacak önerilerin görüşülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler
16/03/2021 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyonun bugünkü gündemine, İzmir ve Elâzığ Çalışma Ziyaretlerine ve Komisyonun rapor çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak depreme yönelik yaptıkları çalışmalar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
11/03/2021 Tarihli Toplantı
 • Elâzığ Valiliği Bilgilendirme Toplantısı
 • Elâzığ Büyükşehir Belediyesi Bilgilendirme Toplantısı
10/03/2021 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyonun bugünkü gündemine ve Komisyonun rapor çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, deprem hakkında genel değerlendirme ve önerilerine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın, kentsel dönüşüme genel bakış ve öneriler hakkında sunumu
 • İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün, Kentsel Dönüşüm Modeli hakkında sunumu
06/03/2021 Tarihli Toplantı
 • İzmir Valiliği Bilgilendirme Toplantısı
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgilendirme Toplantısı
18/02/2021 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyon gündemine ve Covid-19 salgını nedeniyle toplantıda uygulanan usule ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la TBMM'de yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklaması
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar'ın, deprem zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirler, yapılan ve yapılması öngörülen çalışmalarla ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yaptıkları ve hedefleri hakkında sunumu
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç'ün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan'ın, Van Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası yaptığı çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral ve Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler'in, İmar Kanunu, Planlı ve Plansız Alanlar İmar Yönetmelikleri, özel sektör yapı müteahhitleri için sınıflandırma esaslı yeterlilik sistemi, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında hazır beton üretimin denetimi, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik ve tasarım gözetmenliği uygulaması hakkında sunumları
17/02/2021 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyonun bugünkü gündemine, Komisyonun ilave süre talebine ilişkin kararının TBMM Genel Kurulunda onaylandığına, pandemi nedeniyle toplantıda uygulanan usule ve Komisyonun daha sonraki çalışma takvimine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Bimtaş Genel Müdürü Özcan Biçer ve İmar A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk'ün,, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İstanbul ili için deprem hazırlık ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar hakkında sunumu
 • İstanbul Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Şenden ve Kentsel Dönüşüm Müdürü İbrahim Aslan'ın, Esenler ilçesinde deprem tehdidine karşı alınabilecek önlem ve tedbirler hakkında
 • Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve AVBEL Şirket Genel Müdür Yardımcısı Ceren Kumbasar'ın, Avcılar ilçesinde depreme yönelik çalışmalar ve Avcılar Modeli hakkında sunumu
11/02/2021 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyon gündemine ve Covid-19 salgını nedeniyle toplantıda uygulanan usule ilişkin açıklaması
 • Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu'nun, Türkiye'nin neotektoniği ve depremselliği ile yapılması gerekenler hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'nun, video konferans aracılığıyla, depreme dayanıksız yapı stoku ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Handan Türkoğlu'nun, video konferans aracılığıyla, deprem risklerinin azaltılması konusunda şehir planlama ve mekânsal planlama hakkında sunumu
 • Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban'ın, video konferans aracılığıyla, Türkiye'nin afet profili, güvenli/dirençli kentler, afet risk yönetimi anlayışının katkıları, Japonya deneyimi ve farklılıklar,, yeni gelişme alanları, mevcut yerleşim alanları ile öneriler hakkında sunumu
 • Doç. Dr. Çağlar Özer'in, video konferans aracılığıyla, Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezinin faaliyetleri, bölgede yürütülen akademik araştırmalar, zemin araştırmalarının önemi, büyük depremlerden elde edilen tecrübeleri ve deprem zararlarının en aza indirilmesi için görüşleri hakkında sunumu
10/02/2021 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyonun bugüne kadarki faaliyetleri, Komisyonun bugünkü gündemi ve pandemi nedeniyle toplantıda uygulanan usule ilişkin açıklaması
 • Toplu Konut İdaresi-Ankara Büyükşehir Belediyesi İnşaat, Emlak, Mimarlık ve Proje AŞ Genel Müdürü Ferhat Ertürk'ün, uygulamaları ve kentsel dönüşüm konusundaki yaklaşımları hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Ayşe Nuray Karancı tarafından, video konferans aracılığıyla, "Depremin zararlarını azaltırken psikoloji biliminden nasıl yararlanabiliriz" konusu hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu'nun, video konferans aracılığıyla, deprem sonrasında meydana gelen sosyal kırılganlıklar ve kırılganlığı azaltmaya yönelik politikalar hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Mustafa Şahmaran ve Doç. Dr. Alper Aldemir'in, video konferans aracılığıyla, depreme karşı alınabilecek önlemler kapsamında deprem öncesi ve sonrası neler yapılabilir ve inşaat mühendisliği disiplini olarak çalışmalarının sonuçları ve sorunları hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Abdussamet Arslan'ın, fay hatlarıyla ilgili çalışmaları ve binaların depreme dayanıklı olup olmadığının tespitine yönelik geliştirdikleri yapay zeka teknikleri hakkında sunumu
 • TBMM İç Tüzüğü'nün 105'inci maddesi gereğince Komisyon çalışmaları için bir aylık ek süre talep edilmesine ilişkin karar
 • Toplu Konut İdaresi-Ankara Büyükşehir Belediyesi İnşaat, Emlak, Mimarlık ve Proje AŞ Genel Müdürü Ferhat Ertürk'ün sunumunda geçen bir ifadesinin tutanaktan çıkarılması hususunun oylanması
28/01/2021 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyon gündemine ve Covid-19 salgını nedeniyle toplantıda uygulanan usule ilişkin açıklaması
 • Prof. Dr.Harun Tanrıvermiş'in, kentsel dönüşüm alanlarında taşınmaz ve proje değerleme ve finansman ilişkileri ile temel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Recep Kılıç'ın, zemin-deprem-yerseçimi-gayrimenkul ilişkisi ile sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Ahmet Yakut'un, mevcut binalarımızın deprem performansının/riskinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi ile sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Kemal Önder Çetin'in, video konferans aracılığıyla, deprem mühendisliği genel kavramları, yasal düzenlemeler ile eksiklikler ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Mehmet Emin Candansayar'ın, jeofizik mühendisliği, yapı jeofiziği, deprem-zemin-yapı ilişkisi ile sonuçlar ve öneriler hakkında sunumu
27/01/2021 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile bugünkü gündemine ve pandemi nedeniyle toplantıda uygulanan usule ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Komisyonun çalışma takviminin sıkışık olduğuna ve esnetilip esnetilemeyeceğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Direktörü Kazım Göhkan Elgin'in, İSMEP projesi ve proje kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında sunumu
 • Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören'in, video konferans aracılığıyla, depreme karşı alınabilecek önlemler ve depremin zararlarının en aza indirgenmesi için kentsel dönüşüm kapsamında alınan önlemler ile kentsel dönüşüm uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve alınacak önlemler hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan'ın, olası bir depreme karşı kentsel dönüşüm uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmeleri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Ayfer Gedikli'nin ve Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'ın, kentsel dönüşümün finansmanı hakkında sunumu
23/12/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyon gündemine ve pandemi nedeniyle toplantıda uygulanan usule ilişkin açıklaması
 • TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata'nın, TMMOB'un deprem ve afetler konusundami mesleki bilgi ve birikimlerinin kullanılarak deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin ulusal bir deprem politikası belirlenmesi hakkında sunumu
 • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek'in, ülkemizdeki depremlerdeki can ve mal kayıplarının nedenleri, imar düzenleme ve uygulama yaklaşımları, kentsel dönüşüm ve kent planlama süreçlerinde yapılması gerekenler hakkında sunumu
 • İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç'in, Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı'nında belirtilen eylemlerin uygulanması, yöneticiler ve devlet nezdinde önlemlerin alınması gerekliliği hakkında sunumu
 • Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş'ın ve İkinci Başkanı Mehmet Kemal Öztürk'ün, deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrası teknik ve bilimsel, eğitimsel ve sosyal konularda yapılması gerekenler hakkında sunumu
 • Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'ın ve Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün, deprem risk unsurlarını ve hasar görebilirliği azaltma ile etkin bir mevzuat altyapısı konularında Jeoloji Mühendisleri Odasının teknik görüşleri hakkında sunumu
 • Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Zeytinci'nin, yapı denetim sistemindeki aksaklıklar, yapı üretim ve proje süreçlerindeki tasarım esasları hakkında sunumu
 • Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter'in, Oda olarak fay yasasına karşı çıkma nedenleri ve kentsel risk analizleri hakkında sunumu
 • Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı'nın, 22/12/2020 tarihli 8'inci Toplantıda ve bugünkü toplantıda yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerinin tutanakta düzeltilmesi talebine ilişkin açıklaması
22/12/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Covid-19 salgını nedeniyle toplantıda uygulanan usule ve Komisyon gündemine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan'ın, video konferans aracılığıyla, Dernekleri, amaçlarına yönelik yaptıkları faaliyetleri ve deprem zararlarının minimuma indirilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin görüşleri hakkında sunumu
 • Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Hüseyin Arslan ve Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Hasan Yalçın'ın, Birliğin yapısı, deprem olgusu ve dayanıklı yapı üretimiyle ilgili olarak görüş, tespit ve önerileri ile Türkiye'nin depreselliği hakkında sunumu
 • Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİB) Genel Başkanı Halil Yılmaz'ın, itfaiyecilik, depremlerde itfaiyecilerin rolü ve itfaiye teşkilatının yapılanmasına yönelik öneriler hakkında sunumu
 • Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper İlki'nin depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
 • Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin'in, sahadaki mühendisler olarak uygulamalar, 1999 depreminden sonra gelen yapı denetim sistemi ile öneriler ve çözümler hakkında sunumu
 • İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu'nun, Konfederasyon, Türkiye'deki genel yapı stoku ve bunların sorumluları, geçmiş süreçle ilgili Bakanlığın, müteahhitlik sektörünün ve diğer sektör paydaşlarının yaptıkları, kentsel dönüşümde yapılması gerekenler ve kentsel dönüşümde müteahhitlik sektörünün talepleri hakkında sunumu
18/12/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Covid-19 salgını nedeniyle toplantıda uygulanan usule ve Komisyon gündemine ilişkin açıklaması
 • BTK Yetkilendirme Daire Başkanı Beytullah Kuşçu'nun afet ve acil durum haberleşmesine yönelik düzenleme, denetleme ve destekleme faaliyetleri hakkında sunumu
 • Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER )Direktörü Mustafa Özge Özden'in, elektrik dağıtım sektörü, afet koordinasyonuyla ilgili yapı ve paydaşlar, deprem senaryoları, ilgili riskler, bunlarla ilgili alınan önlemler, planlamalar ile Komisyondan talepleri hakkında sunumu
 • Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Genel Müdürü Musa Cem Önal'ın, doğal gaz dağıtım sektörü, GAZBİR'in faaliyetleri ile deprem konusunda almış oldukları ve yürütmekte oldukları tedbirler hakkında sunumu
 • Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanı Umut Gür'ün, Bakanlığa tahsisli eğitim binalarında afetlerden sonra binaların tahkiki, güçlendirme ve yıkım çalışmaları ile planlanan çalışmalar; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özkan Avcı'nın, deprem afetine karşı alınacak önlemlerle ilgili olarak Bakanlığın çalışmaları, deprem durumunda yapılanlar ve değerlendirmeler hakkında sunumları
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayberk Özeş'in, destek hizmetleriyle ilgili çalışmalar ile sonuç ve değerlendirmeler; Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, afet ve acil durumlarda Genel Müdürlüğün faaliyetleri, İzmir depremi ile sonuç ve değerlendirmeler; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik'in, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri, destek çözüm ortakları ve daha önceki süreçlerde yapılan istatistikler hakkında sunumları
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un, Genel Müdürlüğün yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışmaları, vakıf kültür varlıklarını güçlendirme çalışmaları, tarihî yapılar için deprem riski yönetimiyle ilgili yapılan çalışmalar; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın, restorasyon süreçleri ve tüm afetlerde müzelerdeki eserlerin güvenlik çalışması hakkında sunumları
17/12/2020 Tarihli Toplantı
 • Türk Telekomünikasyon AŞ Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy'un ve Başkan Yardımcısı İsmail Akın ve Network Direktörü Ahmet Fethi Ayhan'ın, TÜRK TELEKOM'un deprem riskine karşı ve iş sürekliliğine yönelik olarak yaptığı çalışmalar ile "network" altyapısında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Devlet İlişkileri Direktörü Tümay Ünal'ın, İş Sürekliliği Yönetim Uzmanı Ahmet Cemil Kırgıç'ın ve İş Sürekliliği Koordinatörü Barış Yurtsever'in, Turkcell'in afet yönetim süreci ve afet durumu kriz yönetimi aksiyonları hakkında sunumu
 • Vodafone Telekomünikasyon AŞ İş Sürekliliği ve Veri Gizliliği Kıdemli Müdürü Mustafa Komut ve Kamu İlişkileri Yöneticisi Aslıhan Özdemir'in, Vodafone'un deprem sonrası şebeke aksiyonları ve iletişim altyapı çalışmaları hakkında sunumu
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Elektronik Haberleşme Daire Başkanı Orhan Kemal Ardıç'ın ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı Ahmet Duygun'un, Genel Müdürlük olarak afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, pandemi nedeniyle toplantıda uygulanan usule ve Komisyon gündemine ilişkin açıklaması
 • TEİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Kaldırım'ın, TEİAŞ olarak mevcut ve yeni tesislerin deprem ve diğer afetler karşısında en az hasar görmesiyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu'nun, TEDAŞ olarak afet durumunda elektrik kesilmesi veya verilmesi taleplerine yönelik çalışmalar hakkında sunumu
 • BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın, BOTAŞ'ın doğal gaz hatları tasarım ve yapım aşamaları ile işletme süreçleri ve acil durum müdahale çalışmaları hakkında sunumu
11/12/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyon gündemine ve Covid-19 salgını nedeniyle toplantıda uygulanan usule ilişkin açıklaması
 • Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun, ülkemizde gerçekleşmesi muhtemel bir deprem hâlinde deprem anında, deprem öncesi ve sonrasında Genel Müdürlükçe yapılan çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
 • TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'un, TCDD afet ve acil durum yönetimi ile depremlere karşı alınan tedbirler hakkında sunumu
 • TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu'nun, afet ve acil durumlarda Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları ile öneriler hakkında sunumu
 • DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci'nin, DHMİ olarak AFAD yönetimiyle ilgili yapılanlar, yapısal önlemlere ilişkin yaptıkları çalışmalar, değerlendirmeler ve öneriler hakkında sunumu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ın, yerel yönetimler, doğal afetler ve yerel yönetimler ilişkisi, doğal afet öncesi ve sonrasında yerel yönetimlerin görevleri ile sonuç ve değerlendirmeler hakkında sunumu
 • Millî Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Vekili Tuğgeneral Mücahit Zorlutuna'nın, TSK'ya afet ve acil durumda sorumluluk veren mevzuat ile görev alan hizmet grupları ve yürütülen faaliyetler hakkında sunumu
 • Millî Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Mirvelioğlu'nun, Millî Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan yapılara yönelik deprem öncesi ve sonrası alınan tedbirler hakkında sunumu
 • DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap'ın, Tarım ve Orman Bakanlığınca depreme hazırlık kapsamında yürütülen çalışmalar, doğal afetlerle mücadele çalışmaları, DSİ bünyesindeki hizmet tesislerinde yapılan deprem analizleri ve barajların depreme karşı dayanıklılığı ile sonuç ve değerlendirmeler hakkında sunumu
09/12/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyon gündemine ve pandemi nedeniyle toplantıda uygulanan usule ilişkin açıklaması
 • Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, Kızılayın afetlere müdahale noktasındaki genel yapısı ve deprem kaynaklı afetler konusundaki faaliyetleri hakkında sunumu
 • AKUT Seminer Birimi Sorumlusu Murat Harun Öngören'in ve AKUT Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Murat Boz'un, AKUT'un olası bir depreme karşı müdahale ve risk planlarına ilişkin faaliyetleri hakkında sunumu
 • Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut'un, acil sağlık hizmetlerinin genel durumu ve sağlık afet planları hakkında sunumu
 • Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren'in, Emniyet Genel Müdürlüğünün afet müdahale planı, örnek uygulama Elâzığ Sivrice depremi ve önerileri hakkında sunumu
 • Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer'in, Jandarma Genel Komutanlığının depremdeki görevleri ve icra ettiği faaliyetleri hakkında sunumu
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adrese Daire Başkanı Levent Yazıcı'nın, adres kayıt sistemi, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve afet ve acil durum sonrasında MAKS'ın kullanımı hakkında sunumu
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen'in, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün coğrafi veri hizmetleri ve coğrafi verilerin afet anında kullanımı hakkında sunumu
02/12/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, İzmir depremindeki çalışmalarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerine teşekkür ettiğine ve danışmanların fotoğraf alımından sonra salon dışına alınmasına ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın, İzmir depreminde yardımlarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanına, Bakan Yardımcısı Fatma Varank'a ve Bakanlığın ilgili birimlerine teşekkür etiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, pandemi şartlarında sunum yapacak olan genel müdürlüklerin uzmanları haricinde diğer katılımcıların salon dışında beklemelerine; Komisyonun web sayfasının faaliyete geçtiğine, deprem@tbmm.gov.tr e-posta adresine ve Komisyonun gündemine ilişkin açıklaması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can'ın, deprem öncesi ve sonrası çalışma alanları hakkında sunumu
 • İller Bankası AŞ Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün, depreme karşı alınan tedbirler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'in, deprem ve diğer afetlerin zararlarına karşı bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve yürüttükleri projeler hakkında sunumu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ın, risk ve zararı azaltmaya, afet gelmeden önce tedbirleri almaya yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı'nın, deprem sonrası zararların en aza indirilmesine katkı sağlaması amacıyla yürüttükleri projeler hakkında sunumu
 • TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un, kentsel dönüşüm projeleri ve deprem konutları hakkında sunumu
25/11/2020 Tarihli Toplantı
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun, afet ve afet yönetimi hakkında sunumu
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü Erdal Turgut'un, deprem olmadan önce ve depremden sonra DASK'ın yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
 • Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Demiryürek'in ve MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörü Selim Özalp'in, Türkiye'de depreme yönelik olarak MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve planlanan çalışmalar hakkında sunumu
 • Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in, Enstitü tarafından yürütülmekte olan çalışmalar ve projeler hakkında sunumu
 • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Karaman'ın, deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyon gündemine ilişkin açıklaması
17/11/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu'nun, Komisyonun Genel Kurul toplantı saatlerinde de çalışma yapabilmesi için İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin alındığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine, Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki