Komisyon Adı:Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
Konu:Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğünün (eüaş) Ve Bağlı Ortaklığı Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret Aş Genel Müdürlüğünün 2015 Ve 2016 Yıllarına Ait Bilanço Ve Netice Hesaplarının Görüşmeleri
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:18/10/2018


Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün (EÜAŞ) ve bağlı ortaklığı Soma Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Şimdi, şirket çok değişmiş. Ben eski çiftçi olduğum için bilirim.

     EÜAŞ'ın yurt dışında şirket kurduğunu ifade ettiniz. Bu şirketin yönetim kurulunda kimler yer alıyor? Bu şirket Sayıştay denetimine tabi mi? Buradaki maksat ve amaç neyle ilgiliydi? Bunu da o sunumda söylediğiniz için açıklarsanız?

     BAŞKAN - İsterseniz geneli üzerinde görüş ve değerlendirmeler esnasında da Sayın Vekilim, Genel Müdürümüz açıklama yapar. Önerilerde şimdi böyle sürekli karşılıklı soru-cevap oluyor. O zaman...

     ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Öneriyle ilgili değil. Sunumda anlattığı için. Bu yeni kurulmuş bir şirket ya, arkadaşların da bilgisi olsun ki ona göre soru yöneltsinler. Onun için kısaca...

     BAŞKAN - O zaman kısaca Sayın Genel Müdürüm yanıtlarsanız.

     EÜAŞ GENEL MÜDÜRÜ İZZET ALAGÖZ - ICC yüzde 100'ü EÜAŞ'a ait bir şirkettir. Yurt dışında Jersey'de Birleşik Kraliyete bağlı bir adada kurulmuştur. Kuruluş amacı da yine EÜAŞ'ın görev ve faaliyet alanlarına hizmet vermek üzere uluslararası bir "know-how" kullanarak nükleer santrallerle ilgili fizibilite ve etüt çalışmalarını yapmak için kurulmuştur. Yönetim Kurulunda daha önce, hâlen Sayın Necati Yamaç, Tahsin Yazar, Ertuğrul Altın, Alparslan Bayraktar, Osman Sağlam, Mücahit Alkan, Emin Sadık Aydın bulunmaktadır.

     ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayıştay denetimine tabi mi?

     EÜAŞ GENEL MÜDÜRÜ İZZET ALAGÖZ - EÜAŞ Sayıştay denetimine tabi olduğu için, doğal olarak yüzde 100'ü EÜAŞ'a ait bir şirkettir. EÜAŞ tabidir.

     ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Peki, Sayıştay burada denetim yapmış mıdır? Onu da Sayıştay Temsilcisi arkadaş bir açıklarsa, denetim yapıyor mu? Sayıştay denetimine tabi değil, 5 tane şirket kurmuşsunuz Sayıştay denetimine tabi değil. Onun için Sayıştay bir açıklama yaparsa bilgilenmiş olalım. Sayıştay açıklasın.

     SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ - Sayıştay denetimine tabi değildir, yurt dışında kurulmuştur, Sayıştayın denetim kapsamı dışındadır ama EÜAŞ denetime tabi olduğu için ancak o kadar biz denetleyebiliriz yani.

     ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ama yurt dışına gidip denetim yapamıyorsunuz çünkü o kurulduğu adanın kurallarına göre... Vergi cenneti olan bir adadır, orada kurulduğu için denetimi yoktur, onu biliyorum da onun için sordum.

     Teşekkür ederim.