17388941

KARARLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Kararlar KARAR NO:1695 : Celâl Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına Seçildiği Hakkında
Kabul Tarihi : 22/05/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No : 23.5.1950 No: 7513
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
1 1 7 8
2 Kararlar KARAR NO:1696 : Bakanlar Kuruluna Güvenildiğine Dair
Kabul Tarihi : 02/06/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No : 03.06.1950 No: 7523
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
1 5 94:147
3 Kararlar KARAR NO:1697 : Zonguldak Milletvekili Sebati Ataman'ın Seçim Tutanağının Reddi Hakkında
Kabul Tarihi : 08/07/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.07.1950 No: 7558
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 28 no'lu Komisyon Raporu
1 6 150
1 17 345
1 18 445:466
4 Kararlar KARAR NO:1698 : Açık Milletvekillikleri İçin Bu Yıl Ara Seçimi Yapılmaması Hakkında
Kabul Tarihi : 12/07/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.07.1950 No: 7558
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
1 21 538:544
5 Kararlar KARAR NO:1699 : Binbaşı Lütfi Can'ın Emeklilik İşleminin Kaldırılması Hakkında Dilekçe Komisyonunca Verilen Kararın Reddine Dair
Kabul Tarihi : 12/07/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No : 15.07.1950 No: 7559
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 30 no'lu Komisyon Raporu
1 2 13:14
1 18 396
1 19 514
1 21 548:562
6 Kararlar KARAR NO:1700 : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına 1 Kasım 1950 Gününe Kadar Ara Verilmesi Hakkında
Kabul Tarihi : 15/07/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No : 20.07.1950 No: 7561
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
1 22 791
7 Kararlar KARAR NO:1701 : Birleşmiş Milletler Emrinde Kore'de Savaşan Birliğimize Türkiye Büyük Millet Meclisinin Selâm, Sevgi ve Başarı Dileklerinin Ulaştırılması Hakkında
Kabul Tarihi : 27/07/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
2 11 214:215
8 Kararlar KARAR NO:1702 : Danıştay Üyeliklerine Rıza Göksu, Tevfik Şenocak ve Rasim Esmerer'in Seçildikleri Hakkında
Kabul Tarihi : 29/11/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No : 6.12.1950 No: 7675
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 5 no'lu Komisyon Raporu
2 10 188
2 12 253:254 267
9 Kararlar KARAR NO:1703 : Birleşmiş Milletler Orduları Saflarında Kore'de Savaşan Kahramanlarımıza Türkiye Büyük-Millet Meclisinin Yürekten Minnet ve Şükran Duygularının Bir Kere Daha Duyurulmasına Dair
Kabul Tarihi : 04/12/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.12.1950 No: 7676
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
3 14 28:29
10 Kararlar KARAR NO:1704 : Danıştay Üyeliklerine Hamdi Tanç, Emin Ahmet Kat ve Arif Yazar'ın Seçildikleri Hakkında
Kabul Tarihi : 04/12/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.12.1950 No: 7676
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
3 13 6:7 24
3 14 38:39 50
11 Kararlar KARAR NO:1705 : Kore'ye Gönderilen Savaş Birliği Hakkında
Kabul Tarihi : 11/12/1950
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.12.1950 No: 7694
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
3 17 195:199 201:204
12 Kararlar KARAR NO:1706 : Sivas Milletvekili İbrahim Duygun'un Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 05/01/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.01.1951 No: 7705
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 31 no'lu Komisyon Raporu
4 25 4
4 26 59
13 Kararlar KARAR NO:1707 : Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 05/01/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.01.1951 No: 7705
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 32 no'lu Komisyon Raporu
4 25 4
4 26 59
14 Kararlar KARAR NO:1708 : Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 05/01/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.01.1951 No: 7705
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 33 no'lu Komisyon Raporu
4 25 4
4 26 60
15 Kararlar KARAR NO:1709 : Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Alcılı'nın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 05/01/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.01.1951 No: 7705
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 34 no'lu Komisyon Raporu
4 25 4
4 26 60
16 Kararlar KARAR NO:1710 : 431 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararının (1) Numaralı Bendindeki (ve Emsali İdarelerin) Şümulüne İmralı Cezaevinin de Dâhil Bulunduğu Hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 31.01.1951 No: 7722
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 23ek01 no'lu Komisyon Raporu
4 34 331
4 35 381
17 Kararlar KARAR NO:1711 : Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan'ın Seçim Tutanağının Reddi Hakkında
Kabul Tarihi : 14/02/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 16.02.1951 No: 7736
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 2ek01 no'lu Komisyon Raporu
5 41 69
5 42 124:141 145:148
5 43 155 167:170
18 Kararlar KARAR NO:1712 : Orduya Türkiye Büyük Millet Meclisinin Güven ve Sevgilerinin İblâğına Dair
Kabul Tarihi : 23/02/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 27.02.1951 No: 7745
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
5 49 579:580
19 Kararlar KARAR NO:1713 : Mart-Mayıs 1950 Aylarına Ait Sayıştay Raporuna Dair
Kabul Tarihi : 26/03/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 31.03.1951 No: 7773
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 88 no'lu Komisyon Raporu
6 55 5
6 56 29
20 Kararlar KARAR NO:1714 : Bakanlar Kuruluna Güvenildiğine Dair
Kabul Tarihi : 02/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 03.04.1951 No: 7775
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
6 58 60:66
6 59 76:127
21 Kararlar KARAR NO:1715 : Jandarma Yüzbaşısı Reşit Sümer'in Emeklilik Muamelesi Hakkında
Kabul Tarihi : 04/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.04.1951 No: 7782
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 56ek01 no'lu Komisyon Raporu
6 60 138:139
22 Kararlar KARAR NO:1716 : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 18/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 27.04.1951 No: 7795
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 122 no'lu Komisyon Raporu
6 65 199
6 66 228
23 Kararlar KARAR NO:1717 : Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 18/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 27.04.1951 No: 7795
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 130 no'lu Komisyon Raporu
6 65 199
6 66 228
24 Kararlar KARAR NO:1718 : Edirne Milletvekili Hasan Osma'nın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 18/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 27.04.1951 No: 7795
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 123 no'lu Komisyon Raporu
6 65 199
6 66 228
25 Kararlar KARAR NO:1719 : İzmir Milletvekili Sadık Giz'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 18/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 27.04.1951 No: 7795
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 124 no'lu Komisyon Raporu
6 56 228
6 56 27
6 65 199
26 Kararlar KARAR NO:1720 : Kastamonu Milletvekili Muzaffer Ali Mühto'nun Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 20/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 27.04.1951 No: 7795
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 125 no'lu Komisyon Raporu
6 65 199
6 67 246
27 Kararlar KARAR NO:1721 : Kütahya Milletvekili Remzi Koçak'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 20/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 27.4.1951 No: 7795
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 128 no'lu Komisyon Raporu
6 65 199
6 67 246
28 Kararlar KARAR NO:1722 : Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 18/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 27.4.1951 No: 7795
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 126 no'lu Komisyon Raporu
6 65 199
6 67 246
29 Kararlar KARAR NO:1724 : Sivas Milletvekili Rıfat Öçten'in, Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 18/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 27.4.1951 No: 7795
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 129 no'lu Komisyon Raporu
6 65 199
6 67 246
30 Kararlar KARAR NO:1725 : 5176 Sayılı Kanunla Dört Sınıfa İndirilen Mektepli Hastabakıcı Hemşirelerin Beşinci Sınıfta Geçen Sürelerinin Dördüncü Sınıfta Geçmiş Sayılıp Sayılmıyacağının Yorumlanmasına Mahal Olmadığına Dair
Kabul Tarihi : 18/04/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 17.5.1951 No: 7811
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 152 no'lu Komisyon Raporu
7 71 3
7 75 214
31 Kararlar KARAR NO:1726 : Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilâtı ve Vazifeleri ve Memurları Hakkındaki 4454 Sayılı Kanunun 36. Maddesinin Yorumlanmasına Mahal Olmadığına Dair
Kabul Tarihi : 11/05/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 17.5.1951 No: 7811
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 153 no'lu Komisyon Raporu
7 71 3
7 75 214
32 Kararlar KARAR NO:1727 : Devlet Orman İşletmelerinin Bâzı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkındaki 4920 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin Yorumlanmasına Mahal Olmadığına Dair
Kabul Tarihi : 14/05/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 23.5.1951 No: 7815
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 149 no'lu Komisyon Raporu
7 71 3
7 75 186:188
7 76 230:233
33 Kararlar KARAR NO:1728 : Sinob Milletvekili Cevdet Kerim İncedayı'nın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 14/05/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 27.4.1951 No: 7795
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 127 no'lu Komisyon Raporu
6 65 199
6 67 246
34 Kararlar KARAR NO:1728 : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39. Maddesinin (B) Fıkrasının Yorumlanmasına Mahal Olmadığına Dair
Kabul Tarihi : 16/05/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 23.5.1951 No: 7815
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 159 no'lu Komisyon Raporu
7 72 29
7 75 214:216
7 76 236:250
7 77 281:289
35 Kararlar KARAR NO:1729 : Kurmay Albay Asım Eren'in Nasp Tarihinin Tashihi Hakkındaki Kararın Kaldırılmasına Dair
Kabul Tarihi : 16/05/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 23.5.1951 No: 7815
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 162 no'lu Komisyon Raporu
7 74 136
7 77 293
36 Kararlar KARAR NO:1730 : 2591 ve 4298 Sayılı Kanunlarda Zikrolunan (Eşkıya Müsademesinde Malûl Olan) Tâbirinin Yorumlanmasına Mahal Olmadığına Dair
Kabul Tarihi : 06/06/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 15.06.1951 No: 7835
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 182 no'lu Komisyon Raporu
8 84 3
8 86 73:79
37 Kararlar KARAR NO:1731 : Jandarma Yarbaylığından Müstafi Rifat Ayaydın'ın 3 Yıllık Kıdeminin Tanınması Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına Dair
Kabul Tarihi : 15/06/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 22.06.1951 No: 7841
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 195 no'lu Komisyon Raporu
8 89 185
8 90 231
38 Kararlar KARAR NO:1732 : Albay Yaşar Sokollu'nun Nasbının Düzeltilmesi Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına Dair
Kabul Tarihi : 15/06/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 22.06.1951 No: 7841
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 196 no'lu Komisyon Raporu
8 89 185
8 90 232
39 Kararlar KARAR NO:1733 : Millî Korunma Kanununun 3964 Sayılı Kanunla Değiştirilen 6. Maddesinin Verdiği Salâhiyete İstinaden İhdas Edilmiş Olan Kadrolarla Bu Kadrolarda Yapılan Değişiklik ve İlgalara Dair Kararların Tasdiki Hakkında
Kabul Tarihi : 25/06/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 17.07.1951 No: 7860
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 207 no'lu Komisyon Raporu
8 94 362
40 Kararlar KARAR NO:1734 : Haziran:Kasım 1950 Aylarına Ait Sayıştay Raporuna Dair
Kabul Tarihi : 29/06/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.07.1951 No: 7855
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 202 no'lu Komisyon Raporu
8 92 271
8 93 317
8 96 460
41 Kararlar KARAR NO:1735 : Aralık 1950:Şubat 1951 Aylarına Ait Sayıştay Raporuna Dair
Kabul Tarihi : 29/06/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.07.1951 No: 7855
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 203 no'lu Komisyon Raporu
8 90 217
8 93 317
8 96 460
42 Kararlar KARAR NO:1736 : Gelir Vergisi Kanununun 91. Maddesinin (B) Fıkrası İle Bu Kanuna Bağlı 2, 3 ve 4 Numaralı Cetveller Sonunda Mevcut Hükümlerin Yorumlanmasına İhtiyaç Göstermiyecek Şekilde Vazıh Bulunduğu Hakkında
Kabul Tarihi : 11/07/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 18.07.1951 No: 7861
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 224 no'lu Komisyon Raporu
9 97 19
9 98 93
43 Kararlar KARAR NO:1737 : Hasankale'nın Sıçankale Köyünde Kayıtlı Karacaoğlu Hacı Şen'in Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında
Kabul Tarihi : 18/07/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 26.07.1951 No: 7868
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 234 no'lu Komisyon Raporu
9 98 83
9 100 171
9 101 195:197
44 Kararlar KARAR NO:1738 : Cumhuriyet Altın Sikkeleriyle Cumhuriyet Ziynet Altınları Hakkında
Kabul Tarihi : 01/08/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 08.08.1951 No: 7879
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 238 no'lu Komisyon Raporu
9 102 228
9 107 472:473 491
45 Kararlar KARAR NO:1739 : Bâzı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanunun Birinci ve Yedinci Maddelerinin Yorumlanmasına Mahal Olmadığına Dair
Kabul Tarihi : 03/08/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 10.08.1951 No: 7881
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 248 no'lu Komisyon Raporu
9 104 301
9 107 487 492
9 108 519:520
46 Kararlar KARAR NO:1740 : Manisa'nın Mimar Sinan Mahallesi Yeşiltepe Caddesinde 13 Numarada İkamet Eden Hakkı Çeviksoy'un İmar ve İhya Ettiği Tarla Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına Dair
Kabul Tarihi : 03/08/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 10.08.1951 No: 7881
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 251 no'lu Komisyon Raporu
9 105 347
9 108 521
47 Kararlar KARAR NO:1741 : Tabip Albay Necmi Şar'ın Albaylık Nasbının Düzeltilmesi Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına Dair
Kabul Tarihi : 03/08/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 10.08.1951 No: 7881
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 252 no'lu Komisyon Raporu
9 105 347
9 108 521
48 Kararlar KARAR NO:1742 : Adana'nın İcadiye Mahallesi 122. Sokağının 55 Numarasında İkamet Eden İbrahim Akçora'nın İsâknına Tahsis Edilen Araziden Artakalan Kısım Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına Dair
Kabul Tarihi : 03/08/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 10.08.1951 No: 7881
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
TBMM 263 no'lu Komisyon Raporu
9 107 453
9 108 524:527
49 Kararlar KARAR NO:1743 : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına 1 Kasım 1951 Gününe Kadar Ara Verilmesi Hakkında
Kabul Tarihi : 03/08/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 16.08.1951 No: 7886
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 33
9 113 919
50 Kararlar KARAR NO:1744 : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Raportörlerinden İsmail Polat Bozoklu'ya Bir Üst Derece Maaşının Verilmesi Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına Dair
Kabul Tarihi : 12/12/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.12.1951 No: 7988
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 274 no'lu Komisyon Raporu
11 16 129:134
51 Kararlar KARAR NO:1745 : Sayıştay Birinci Başkanlığına Mümtaz Tarhan'ın Seçildiği Hakkında
Kabul Tarihi : 17/12/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 24.12.1951 No: 7990
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 9 no'lu Komisyon Raporu
11 18 209:211 221
52 Kararlar KARAR NO:1746 : Sayıştay Daire Başkanlıklarına Muhittin Gürün ile Faruk Işık'ın Seçildikleri Hakkında
Kabul Tarihi : 17/12/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 24.12.1951 No: 7990
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 11 no'lu Komisyon Raporu
11 18 209:211
53 Kararlar KARAR NO:1747 : Sayıştay Üyeliklerine Rahmi Uçkun ile Ali Rıza Toksöz'ün Seçildikleri Hakkında
Kabul Tarihi : 17/12/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 24.12.1951 No: 7990
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 10 no'lu Komisyon Raporu
11 18 209:211 221
54 Kararlar KARAR NO:1748 : Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bağlanıkları ile Millî Saraylar, Kasırlar ve Köşklerdeki Eşya Hakkında Soruşturma Yapılmasına Dair
Kabul Tarihi : 21/12/1951
Resmi Gazete Tarihi ve No : 28.12.1951 No: 7994
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 272 no'lu Komisyon Raporu
11 18 210 211:221
55 Kararlar KARAR NO:1749 : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanunun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bâzı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 4598 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin Yorumlanmasına Mahal Olmalığına Dair
Kabul Tarihi : 09/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 16.1.1952 No: 8009
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 20 no'lu Komisyon Raporu
12 23 23
12 24 44
56 Kararlar KARAR NO:1750 : Danıştay Birinci Başkanlığına Hâzim Türeğün'ün Seçildiği Hakkında
Kabul Tarihi : 14/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 18.1.1952 No: 8011
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 26 no'lu Komisyon Raporu
12 24 35
12 26 143:145
57 Kararlar KARAR NO:1751 : Danıştay Üyeliğine Celâdet Barbarosoğlu'nun Seçildiği Hakkında
Kabul Tarihi : 14/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 18.1.1952 No: 8011
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 29 no'lu Komisyon Raporu
12 24 35
12 26 143:146 148
58 Kararlar KARAR NO:1752 : Danıştay Üyeliklerine Mahmut Nedim Öğüt, Celâl Önen ve Kâmil Kayam'ın Seçildikleri Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 23.1.1952 No: 8014
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 29 no'lu Komisyon Raporu
12 24 35
12 26 143:146 148 160
12 27 182
59 Kararlar KARAR NO:1753 : Danıştay Üyeliğine Şükrü Gilisralıoğlu'nun Seçildiği Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 23.1.1952 No: 8015
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 29 no'lu Komisyon Raporu
12 24 35
12 26 143:146 148 160
12 27 182
60 Kararlar KARAR NO:1754 : Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 30.01.1952 No: 8021
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 46 no'lu Komisyon Raporu
12 29 217
12 31 312
61 Kararlar KARAR NO:1755 : Edirne Milletvekili Hasan Osman'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 30.01.1952 No: 8021
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 44 no'lu Komisyon Raporu
12 29 217
12 31 313
62 Kararlar KARAR NO:1756 : Gümüşane Milletvekili Halit Zarbun'un Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 30.01.1952 No: 8021
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 49 no'lu Komisyon Raporu
12 29 217
12 31 313
63 Kararlar KARAR NO:1757 : Kastamonu Milletvekili Ahmet Keskin'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 30.01.1952 No: 8021
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 45 no'lu Komisyon Raporu
12 29 217
12 31 313
64 Kararlar KARAR NO:1758 : Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 30.01.1952 No: 8021
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 48 no'lu Komisyon Raporu
12 29 217
12 31 313
65 Kararlar KARAR NO:1759 : Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 31.01.1952 No: 8022
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 47 no'lu Komisyon Raporu
12 29 217
12 31 313
66 Kararlar KARAR NO:1760 : Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 31.01.1952 No: 8022
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 68 no'lu Komisyon Raporu
12 30 260
12 31 313
67 Kararlar KARAR NO:1761 : Giresun Milletvekili Mazhar Şener'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 31.01.1952 No: 8022
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 69 no'lu Komisyon Raporu
12 30 260
12 31 313
68 Kararlar KARAR NO:1762 : Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 31.01.1952 No: 8022
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 64 no'lu Komisyon Raporu
12 30 260
12 31 313:314
69 Kararlar KARAR NO:1763 : Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 31.01.1952 No: 8022
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 65 no'lu Komisyon Raporu
12 30 260
12 31 314
70 Kararlar KARAR NO:1764 : Tekirdağ Milletvekili Hüseyin Bingöl'ün Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 31.01.1952 No: 8022
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 66 no'lu Komisyon Raporu
12 30 260
12 31 314
71 Kararlar KARAR NO:1765 : Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 25/01/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 31.01.1952 No: 8022
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 67 no'lu Komisyon Raporu
12 30 260
12 31 314
72 Kararlar KARAR NO:1766 : Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Oynaganlı'nın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 01/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 09.11.1952 No: 8030
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 71 no'lu Komisyon Raporu
13 34 6
73 Kararlar KARAR NO:1767 : Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 01/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 09.11.1952 No: 8030
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 76 no'lu Komisyon Raporu
13 34 6:7
74 Kararlar KARAR NO:1768 : Aydın Milletvekili Nail Geveci ve Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'ın Milletvekilliği Dokunulmazlıkları Hakkında
Kabul Tarihi : 01/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 09.11.1952 No: 8030
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 72 no'lu Komisyon Raporu
13 34 7
75 Kararlar KARAR NO:1769 : Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 01/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 09.11.1952 No: 8030
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 75 no'lu Komisyon Raporu
13 34 7
76 Kararlar KARAR NO:1770 : Kars Milletvekili Abbas Çetin'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 01/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 09.11.1952 No: 8030
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 74 no'lu Komisyon Raporu
13 34 7
77 Kararlar KARAR NO:1771 : Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 01/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 09.11.1952 No: 8030
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 73 no'lu Komisyon Raporu
13 34 7
78 Kararlar KARAR NO:1773 : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığına Cemal Yorulmaz'ın Seçildiği Hakkında
Kabul Tarihi : 06/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 09.11.1956 No: 8030
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 27 no'lu Komisyon Raporu
12 34 143:146
13 35 26 73:75
79 Kararlar KARAR NO:1774 : Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak Fuhrutuna Dair Olan 114 Sayılı Kanunda Yazılı Kömür Tozları Hakkında
Kabul Tarihi : 06/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.02.1952 No: 8040
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
13 39 253:255
13 40 262:268
80 Kararlar KARAR NO:1775 : Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve Denizli Milletvekili Fikret Başaran'ın Milletvekilliği Dokunulmazlıkları Hakkında
Kabul Tarihi : 15/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 21.02.1952 No: 8040
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 79 no'lu Komisyon Raporu
13 34 4
13 40 283
81 Kararlar KARAR NO:1775 : Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına Baha Arkaç'ın Seçildiği Hakkında
Kabul Tarihi : 06/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 09.11.1952 No: 8030
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 28 no'lu Komisyon Raporu
12 26 143:146
13 35 26 73:74
82 Kararlar KARAR NO:1776 : Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 15/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 25.02.1952 No: 8043
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 80 no'lu Komisyon Raporu
13 34 4
13 39 284
83 Kararlar KARAR NO:1777 : Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 15/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 25.02.1952 No: 8043
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 81 no'lu Komisyon Raporu
13 34 4
13 40 284
84 Kararlar KARAR NO:1778 : İstanbul Milletvekili Hâdi Hüsman'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 15/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 25.02.1952 No: 8043
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 82 no'lu Komisyon Raporu
13 34 4
13 40 284
85 Kararlar KARAR NO:1779 : İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 15/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 25.02.1952 No: 8043
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 83 no'lu Komisyon Raporu
13 34 4
13 40 289:290
86 Kararlar KARAR NO:1780 : Kırşehir Milletvekilli Halil Sezai Erkut'un Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 15/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 25.02.1952 No: 8043
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 84 no'lu Komisyon Raporu
13 34 4
13 40 290
87 Kararlar KARAR NO:1781 : Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 15/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 25.02.1952 No: 8043
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 91 no'lu Komisyon Raporu
13 35 26
13 40 290:291
88 Kararlar KARAR NO:1782 : Zonguldak Milletvekili Esat Kerimol'un Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 15/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 25.02.1952 No: 8043
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 98 no'lu Komisyon Raporu
13 37 96
13 40 291
89 Kararlar KARAR NO:1783 : Mart:Ağustos 1951 Aylarına Ait Sayıştay Raporuna Dair
Kabul Tarihi : 15/02/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 26.02.1952 No: 8044
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 92 no'lu Komisyon Raporu
13 36 64
13 37 118
13 40 291
90 Kararlar KARAR NO:1784 : Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 26/03/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 03.04.1952 No: 8076
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 108 no'lu Komisyon Raporu
14 53 39
91 Kararlar KARAR NO:1785 : Mardin Milletvekili Aziz Uras ve Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin Milletvekilliği Dokunulmazlıkları Hakkında
Kabul Tarihi : 26/03/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 03.04.1952 No: 8076
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 107 no'lu Komisyon Raporu
14 53 39
92 Kararlar KARAR NO:1786 : Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 177. Maddesi Mucibince Teşkil Edilecek Soruşturma Komisyonunun Salâhiyetleri Hakkında
Kabul Tarihi : 31/03/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 05.04.1952 No: 8078
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 121 no'lu Komisyon Raporu
14 53 56:60
14 54 64:80
14 55 108 114 139:142
93 Kararlar KARAR NO:1787 : Afyon Karahisar Özel idare Müdürü Fuat Çetinkaya'ya Çocuk Zamanı Verilmesi Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına Dair
Kabul Tarihi : 11/04/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 19.04.1952 No: 8090
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 137 no'lu Komisyon Raporu
14 56 145
14 60 332:349
94 Kararlar KARAR NO:1788 : Albaylıktan Emekliye Ayrılmış Olan Hilmi Özgören'e Verilmiyen Tayın Bedeli İstihkakının Tesviyesi Hakkındaki Dilekçe Komisyonu Kararının Kaldırılmasına Dair
Kabul Tarihi : 11/04/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 19.04.1952 No: 8090
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 138 no'lu Komisyon Raporu
14 56 145
14 60 349:350
95 Kararlar KARAR NO:1789 : Ankara Milletvekili Dağıstan Binerbay'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 11/04/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 144 no'lu Komisyon Raporu
14 53 37
14 60 258
14 60 350
96 Kararlar KARAR NO:1790 : Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 11/04/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 22.04.1952 No: 8092
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 145 no'lu Komisyon Raporu
14 53 37
14 58 259
14 60 350
97 Kararlar KARAR NO:1791 : İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 11/04/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 22.04.1952 No: 8092
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 141 no'lu Komisyon Raporu
14 58 259
14 60 350
98 Kararlar KARAR NO:1792 : İlk Tahsil Üzerine Bir Yıllık Meslekî Tahsil Görmüş Olan Köy Ebelerinin Memurin Kânununun 2919 Sayılı Kanunun 4. Maddesiyle Değişen 64. Maddesi Hükmüne Göre Kadrosuz Stajyer Olarak İstihdam Edilip Edilemiyeceği Hususunun Yorumlanmasına Mahal Olmadığı Hakkında
Kabul Tarihi : 11/04/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 22.04.1952 No: 8092
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 147 no'lu Komisyon Raporu
14 58 258
14 60 355
99 Kararlar KARAR NO:1793 : Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 14/04/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 22.04.1952 No: 8092
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 142 no'lu Komisyon Raporu
14 59 285
14 61 381
100 Kararlar KARAR NO:1794 : Samsun Milletvekili İsmail Işın'ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında
Kabul Tarihi : 14/04/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 22.04.1952 No: 8092
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 34
TBMM 143 no'lu Komisyon Raporu
14 59 285
14 61 381
1 2