Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

MAHMUT TANAL
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:499
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/4464 18/05/2022 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4463 18/05/2022 Devlet Memurları Kanunu ve Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4456 13/05/2022 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4437 28/04/2022 Gelir Vergisi kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4413 21/04/2022 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4361 04/04/2022 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4341 25/03/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4308 17/03/2022 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4287 15/03/2022 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4286 15/03/2022 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4285 15/03/2022 3213 Sayılı Maden Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4280 14/03/2022 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4272 10/03/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4262 08/03/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4261 08/03/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4236 03/03/2022 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4235 03/03/2022 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4234 03/03/2022 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4219 24/02/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4213 24/02/2022 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4196 21/02/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4189 17/02/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4176 14/02/2022 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4175 14/02/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanun'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4174 14/02/2022 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4168 10/02/2022 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4155 07/02/2022 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4154 07/02/2022 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4149 04/02/2022 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4110 21/01/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4107 21/01/2022 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmaına Dair Kanun Teklifi
2/4103 19/01/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4095 14/01/2022 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4094 14/01/2022 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4086 11/01/2022 Atabağı Beldesi'nin İlçe Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4085 11/01/2022 Veysel Karani Beldesi'nin İlçe Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4064 06/01/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4057 03/01/2022 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4037 20/12/2021 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4036 20/12/2021 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4035 20/12/2021 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/4008 09/12/2021 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3997 06/12/2021 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3970 19/11/2021 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3856 04/10/2021 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3839 27/09/2021 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3838 27/09/2021 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3837 27/09/2021 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3829 23/09/2021 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3828 23/09/2021 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3820 17/09/2021 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3819 17/09/2021 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3817 16/09/2021 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3797 03/09/2021 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3796 03/09/2021 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3765 06/08/2021 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3736 07/07/2021 4857 Sayılı İş Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3731 05/07/2021 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3703 23/06/2021 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3696 17/06/2021 Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3694 17/06/2021 Ceza Muhakemesi Kanununda (Adil Yargılanma Hakkı İlkeleri Gereğince) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3693 17/06/2021 Avukatlık Kanununda (Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3692 17/06/2021 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3691 17/06/2021 Mahpus Haysiyeti ve Hakları Işığında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3690 17/06/2021 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3689 17/06/2021 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3688 17/06/2021 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3687 17/06/2021 İş Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3686 17/06/2021 OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle Kamu Görevinden İhraç Edilmiş Olup 19 Temmuz 2018 Tarihine Kadar veya Bu Tarihlerden Sonra Haklarında soruşturma veya Kovuşturma Başlatılmamış Olanlar ile Haklarında Başlatılan Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri Lehlerine Sonuçlanan Kamu Görevlileri, Yargı Organı Çalışanı ve Diğer Kurum ve Teşkilat Görevlilerinin İadesine, Haklarında Uygulanan Tedbirlerin Kaldırılmasına ve Bazı Düzenlemelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3685 17/06/2021 Terörle Mücadele Kanununda (Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen) Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3684 17/06/2021 Türk Ceza Kanununda (Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen) Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3589 28/04/2021 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3584 26/04/2021 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3548 07/04/2021 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3532 02/04/2021 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3531 02/04/2021 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3473 11/03/2021 Eşitlik Bakanlığı Kurulması, Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/3472 11/03/2021 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3461 09/03/2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09/03/2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3451 08/03/2021 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3440 03/03/2021 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3414 23/02/2021 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3382 11/02/2021 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3381 11/02/2021 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3377 09/02/2021 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3375 05/02/2021 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3358 22/01/2021 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3341 18/01/2021 4857 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3320 30/12/2020 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3286 24/12/2020 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3257 11/12/2020 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3220 26/11/2020 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3184 06/11/2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3109 29/09/2020 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3103 18/09/2020 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3102 18/09/2020 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3079 18/08/2020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/3076 13/08/2020 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3075 13/08/2020 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2988 24/06/2020 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2936 15/05/2020 Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2914 28/05/2020 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2912 27/05/2020 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/2911 27/05/2020 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2897 15/05/2020 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2894 15/05/2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2891 14/05/2020 6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2865 08/05/2020 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2864 08/05/2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2863 08/05/2020 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2862 08/05/2020 Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2853 04/05/2020 Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın İsimlerinin Uygun Görülecek Bazı Kamusal Alanlara Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2852 04/05/2020 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2851 04/05/2020 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2831 23/04/2020 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2798 12/04/2020 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2627 12/02/2020 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2577 28/01/2020 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2574 27/01/2020 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2564 21/01/2020 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2559 17/01/2020 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2541 15/01/2020 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2540 15/01/2020 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2532 10/01/2020 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2531 10/01/2020 1739 Sayıl Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2493 30/12/2019 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2474 20/12/2019 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2470 18/12/2019 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2449 11/12/2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2446 11/12/2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2437 04/12/2019 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2426 04/12/2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2398 22/11/2019 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2387 18/11/2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2367 13/11/2019 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunuda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2292 16/10/2019 Kastamonu İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2263 07/10/2019 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2239 30/09/2019 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2211 20/09/2019 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2210 20/09/2019 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2186 11/09/2019 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2185 11/09/2019 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2183 06/09/2019 5553 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2182 06/09/2019 İnsan Haklarından Sorumlu Bakanlık Kurulması, Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/2181 06/09/2019 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2162 29/08/2019 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2161 29/08/2019 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2160 29/08/2019 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2145 19/08/2019 Hayvanların Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2136 06/08/2019 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2099 19/07/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2097 19/07/2019 Terörle Mücadele Kapsamında Yaralanan Kişilerin Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2059 10/07/2019 Kamuda Çalışan Avukatların Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1994 21/06/2019 Çevrenin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1989 13/06/2019 Yabancı Plakalı Araçlara Sınır Kapılarında Uygulanan idari Para Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi
2/1983 17/06/2019 İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1977 11/06/2019 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1913 13/05/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1906 07/05/2019 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1812 24/04/2019 Cizre Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1769 22/03/2019 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1742 28/02/2019 10/06/1983 Tarihli 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1737 08/03/2019 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1721 26/02/2019 09.06.1932 Tarihli 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1720 26/02/2019 9.6.1932 Tarihli 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1717 26/02/2019 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1711 22/02/2019 17/03/1981 Tarihli 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1691 31/01/2019 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1690 31/01/2019 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1679 21/01/2019 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1658 15/02/2019 16/08/1961 Tarihli ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1656 15/02/2019 2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1633 25/01/2019 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1629 20/02/2019 14/06/2012 Tarihli ve 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1628 20/02/2019 14/06/2012 Tarihli ve 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1627 20/02/2019 07/11/2013 Tarihli ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1620 11/02/2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1619 11/02/2019 07/11/2013 Tarihli 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1604 06/02/2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1559 15/01/2019 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1558 15/01/2019 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1528 07/01/2019 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1498 18/12/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1420 26/11/2018 Yardımcı Hizmet Sınıfında Olan Mübaşir Unvanlı Kadroların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Geçirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1404 23/11/2018 Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1403 23/11/2018 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1378 20/11/2018 İstanbul İli Sultanbeyli İlçesine Uğur Mumcu Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1373 15/11/2018 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1349 15/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1311 07/11/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1309 07/11/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1307 07/11/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1304 07/11/2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1292 05/11/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1273 05/11/2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1272 05/11/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1250 30/10/2018 351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1184 19/10/2018 5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1156 15/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1145 11/10/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1142 15/10/2018 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1133 11/10/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1115 08/10/2018 31.05.2016 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1112 08/10/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1096 28/06/2012 Çocuklar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Teklifi
2/1083 28/09/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1057 24/09/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1056 24/09/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1027 17/09/2018 Emniyet Tekilat Kanunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1026 17/09/2018 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1013 14/09/2018 Basın Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1004 12/09/2018 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/997 07/09/2018 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/996 07/09/2018 Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/989 06/09/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/968 04/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/916 02/08/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/866 30/07/2018 18 Temmuz'un Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/778 13/07/2018 08.07.2018 Tarihinde Tekirdağ İlinin Çorlu İlçesinde Yolcu Treninin Raylardan Çıkıp Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybeden 24 Vatandaşımız İçin Ulusal Yas İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
2/726 09/07/2018 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/725 09/07/2018 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/724 09/07/2018 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/723 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/722 09/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/721 09/07/2018 Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/720 09/07/2018 Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/719 09/07/2018 Belediye Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/718 09/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/717 09/07/2018 Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/716 09/07/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/715 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/714 09/07/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/713 09/07/2018 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/712 09/07/2018 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/711 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/710 09/07/2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/709 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/708 09/07/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/707 09/07/2018 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/706 09/07/2018 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/705 09/07/2018 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/704 09/07/2018 Sigortacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/703 09/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/702 09/07/2018 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/701 09/07/2018 Adli Kolluk Kanun Teklifi
2/700 09/07/2018 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması İçin Kanun Teklifi
2/699 09/07/2018 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/698 09/07/2018 2 Temmuz 1993 Günü Sivas'ta Yaşanan Hadiselere İlişkin Kanun Teklifi
2/697 09/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/696 09/07/2018 26/04/1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/695 09/07/2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/694 09/07/2018 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/693 09/07/2018 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/692 09/07/2018 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/691 09/07/2018 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/690 09/07/2018 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/689 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/688 09/07/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/687 09/07/2018 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/686 09/07/2018 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/685 09/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/684 09/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/683 09/07/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/682 09/07/2018 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/681 09/07/2018 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/680 09/07/2018 Siverek Adıyla Bir il Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/679 09/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/678 09/07/2018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/677 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/676 09/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/675 09/07/2018 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/674 09/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/673 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/672 09/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/671 09/07/2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/670 09/07/2018 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/669 09/07/2018 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/668 09/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/667 09/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (
2/666 09/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/665 09/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/664 09/07/2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/663 09/07/2018 Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/662 09/07/2018 Ağva Beldesi'nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/661 09/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/660 09/07/2018 Engelli Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/659 09/07/2018 Göçmen Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/658 09/07/2018 6100 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/657 09/07/2018 Çevre İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Teklifi
2/656 09/07/2018 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/655 09/07/2018 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/654 09/07/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/653 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/652 09/07/2018 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/651 09/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/650 09/07/2018 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/649 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/648 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/647 09/07/2018 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/646 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/645 09/07/2018 Hayvan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/644 09/07/2018 Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/643 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/642 09/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/641 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/640 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/639 09/07/2018 Türkiye Gözlükçüler Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi
2/638 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/637 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/636 09/07/2018 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/635 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/634 09/07/2018 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı 'Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun' Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/633 09/07/2018 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/632 09/07/2018 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/631 09/07/2018 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/630 09/07/2018 17.02.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
2/629 09/07/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/628 09/07/2018 Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/627 09/07/2018 İstanbul İli Sultanbeyli İlçesine Uğur Mumcu Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/626 09/07/2018 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/625 09/07/2018 İstanbul İli Sancaktepe İlçesine Türkan Saylan Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/624 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/623 09/07/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/622 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/621 09/07/2018 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/620 09/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/619 09/07/2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/618 09/07/2018 13.03.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
2/617 09/07/2018 Milletvekili Seçimi Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/616 09/07/2018 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/615 09/07/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/614 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/613 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 132. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/612 09/07/2018 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/611 09/07/2018 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/610 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/609 09/07/2018 15/7/1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/608 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/607 09/07/2018 9/6/1932 Tarih ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/606 09/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/605 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/604 09/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/603 09/07/2018 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/602 09/07/2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/601 09/07/2018 6551 Kanun Numaralı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/600 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/599 09/07/2018 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/598 09/07/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/597 09/07/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/596 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/595 09/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/594 09/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/593 09/07/2018 4721 Sayılı Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/592 09/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi
2/591 09/07/2018 2548 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/590 09/07/2018 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/589 09/07/2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/588 09/07/2018 Anakarayla Bağlantısı Olmayan Ada ve Adalar Grubundan Oluşan Yerleşim Yerlerindeki İlçe Belediyelerinin Gelirleri Konusunda Yaşadığı Sorunların Çözümü Amacı İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/587 09/07/2018 23.07.1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/586 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/585 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/584 09/07/2018 "3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda" Değişiklik Yapılması ve Siyasi Etik Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/583 09/07/2018 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/582 09/07/2018 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/581 09/07/2018 3713 Sayılı Terörler Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/580 09/07/2018 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/579 09/07/2018 Kumpas ve Mobbing Mağdurlarının Hukuksal Hakların İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
2/578 09/07/2018 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/577 09/07/2018 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/576 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/575 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/574 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/573 09/07/2018 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/572 09/07/2018 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/571 09/07/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/570 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/569 09/07/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/568 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/567 09/07/2018 Çocuk Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/566 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/565 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/564 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/563 09/07/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/562 09/07/2018 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/561 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/560 09/07/2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/559 09/07/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/558 09/07/2018 Düzce İlinin Doğal Sit Alanı İlan Edilmesine ve Düzce İlinde Doğalgaz Kullanımının Yaygınlaştırılması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasına Dair Kanun Teklifi
2/557 09/07/2018 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/556 09/07/2018 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/555 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/554 09/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/553 09/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/552 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/551 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/550 09/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/549 09/07/2018 31.05.2017 Tarihinde Şırnak İlinin Uludere İlçesi Şenoba Beldesinden Kalkan Helikopterin Düşmesi Sonucu Şehit Düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 12 Askerimiz İçin Ulusal Yas İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
2/548 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/547 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/546 09/07/2018 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/545 09/07/2018 4271 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/544 09/07/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/543 09/07/2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/542 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/541 09/07/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/540 09/07/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/539 09/07/2018 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/538 09/07/2018 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/537 09/07/2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/536 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/535 09/07/2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/534 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/533 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/532 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/531 09/07/2018 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/530 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/529 09/07/2018 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/528 09/07/2018 11.08.2017 Tarihinde Trabzon İli Maçka İlçesinde Güvenlik Güçlerine Teröristlerin Bulunduğu Yeri Gösterdiği Esnada Çıkan Çatışmada Vefat Eden Eren Bülbül'ün Şehit Sayılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/527 09/07/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/526 09/07/2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/525 09/07/2018 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/524 09/07/2018 Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/523 09/07/2018 5737 Sayılı Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/522 09/07/2018 Yolsuzluk Mahkemesi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/521 09/07/2018 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/520 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/519 09/07/2018 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/518 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/517 09/07/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/516 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/515 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/514 09/07/2018 İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluşuna İlişkin Kanun Teklifi
2/513 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/512 09/07/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/511 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Kanun Teklifi
2/510 09/07/2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/509 09/07/2018 İlk ve Orta Dereceli Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi Derslerinin Sayısının Arttırılması, Yüzme ve Jimnastik Derslerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/508 09/07/2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/507 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/506 09/07/2018 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/505 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/504 09/07/2018 Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Kamu Bankalarından Yapacakları Para Transferlerinde Ücret Kesintisi Yapılmamasına İlişkin Kanun Teklifi
2/503 09/07/2018 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/502 09/07/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/501 09/07/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/500 09/07/2018 Öğrenim Gören Öğrencilerimize Şehir İçi ve Şehir Dışı Ulaşımın Ücretsiz Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/499 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/498 09/07/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/497 09/07/2018 Öğrenim Gören Geçlerimize İnternet Hizmetinin Ücretsiz Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/496 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/495 09/07/2018 Ceza İnfaz Koruma Memurlarına Emekli Olmaları Halinde Silah Bulundurma ve Silah Taşıma Ruhsatının Bedelsiz ve Süresiz Olarak Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/494 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/493 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/492 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/491 09/07/2018 5.3.1973 Tarih ve 584 Karar Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Teklifi
2/490 09/07/2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/489 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/488 09/07/2018 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/487 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/486 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/485 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/484 09/07/2018 Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Uçak Biletlerinde Tavan Fiyat Uygulamasına Dair Kanun Teklifi
2/483 09/07/2018 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna Teklifi
2/482 09/07/2018 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/481 09/07/2018 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/480 09/07/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/479 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/478 09/07/2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/477 09/07/2018 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/476 09/07/2018 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/475 09/07/2018 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/474 09/07/2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/473 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/472 09/07/2018 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/471 09/07/2018 Asgari Geçim Yardımı Kanunu Teklifi
2/470 09/07/2018 CMK Ücret Tarifesi Kanunu Teklifi
2/469 09/07/2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/468 09/07/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/467 09/07/2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/466 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/465 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/464 09/07/2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/463 09/07/2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/462 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/461 09/07/2018 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/460 09/07/2018 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/459 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/458 09/07/2018 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/457 09/07/2018 Afrin'de Görev Yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Banka Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Tüm Fer'ileriyle Birlikte Devlet Tarafından Karşılanmasına Dair Kanun Teklifi
2/456 09/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/455 09/07/2018 Çocuk Hakları Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/454 09/07/2018 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/453 09/07/2018 26 Şubat 1992 Günü Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı Kasabasında Yaşanan Azeri Sivillerin Ermeni Kuvvetler Tarafından Toplu Şekilde Katledilmesi Olayının "Soykırım" Olarak Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/452 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/451 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/450 09/07/2018 5271 Sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/449 09/07/2018 30.03.2011 Tarihli ve 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/448 09/07/2018 03.07.2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki