İçindekiler

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kanun Bilgileri

Kanun Numarası 4676
Başlığı RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN, BASIN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 07/06/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 114.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 08/06/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 18/06/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Geri Gönderme
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Numarası
Diğer Bilgiler Tasarı/Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları
Kanun Numarası 4676
Başlığı 1940 MALİ YILI HESABI KATİ KANUNU
Kabul Tarihi 15/11/1944
Kabul Edildiği Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/11/1944
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 21/11/1944
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 25/11/1944
Resmi Gazete Numarası 5866
Diğer Bilgiler Tasarı/Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları