Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MURAT BAKAN


SON KONUŞMALAR
YYBirleşimTarihKonu Açıklaması
5 17 10/11/2021 ÖNERİLER-SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ-İYİ PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 4 09/10/2019 Gezi olayları davasının tutuklu sanıklarından Osman Kavala'nın özgürlüğüne kavuşması gerektiğine ve Gezi'nin toplumun eşitlik, özgürlük, kardeşlik talebiyle yükselttiği onurlu bir itiraz olduğuna ilişkin açıklaması 19- 493- Ham Tutanak CHP
3 5 10/10/2019 Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün kapatılmak istenmesinin siyasal iktidarın doğaya bakışını yansıttığına ilişkin açıklaması 40- 662- Ham Tutanak CHP
3 6 15/10/2019 Plastik kirliliğiyle ilgili etkili ve kararlı adımların atılabilmesi için TBMM olarak harekete geçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 34- 182-183 Ham Tutanak CHP
3 7 16/10/2019 Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiklere başarılar dilediğine, ulusal güvenlik sorunlarının ve dış politikadaki yalnızlığımızın sorumlusunun AKP olduğuna ilişkin açıklaması 148- 215- Ham Tutanak CHP
3 7 16/10/2019 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle çevre kirliliği ile sağlık arasındaki ilişkinin ne olduğunun bilinmesi gerektiğine, halk sağlığı ve gıda güvenliği hakkında bilimsel araştırmalar yapan ve kamuoyuyla paylaşan akademisyen Bülent Şık'a teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması 338- 281- Ham Tutanak CHP
3 8 22/10/2019 4857 sayılı Yasa'ya tabi sürekli işçi statüsünde kamu kurumlarında, belediyelerde ve KİT'lerde çalışan üniversite mezunu işçilerin diplomalarına uygun statüde çalışabilmelerinin sağlanması konusunda Hükûmeti göreve davet ettiklerine ilişkin açıklaması 26- 484- Ham Tutanak CHP
3 9 23/10/2019 Meclis çatısı altında aynı işi yapan işçiler arasında maaş ve özlük hakları konusunda adaletsizlik yaşandığına, Meclis Başkanlığını eşit işe eşit ücret anlayışıyla işçilerin özlük haklarının ve çalışma şartlarının düzenlenmesi için göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması 245- 699- Ham Tutanak CHP
4 37 23/12/2020 Ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavlarının yüz yüze yapılması kararıyla hem çocukların hem de ailelerinin riske atılacağına, bu sınavların iptal edilmesi için Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslendiğine ilişkin açıklaması 26- 23- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 33 14/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 278- 1007-1008 Ham Tutanak CHP
4 29 12/12/2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 313- 115-117 Ham Tutanak CHP
HÜKÛMETİN GÜNDEM DIŞI AÇIKLAMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 47 16/02/2021 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Pençe Kartal-2 Harekâtına ve Gara bölgesinde 13 vatandaşın terör örgütünce şehit edilmesine ilişkin Hükûmet adına gündem dışı açıklamaları nedeniyle CHP Grubu adına konuşması 91- 201-203 Ham Tutanak CHP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 52 25/02/2021 (10/77, 372, 491, 534, 693, 817, 868, 992, 1004, 1018, 1150, 1170, 1221, 1305, 1434, 1518, 1806, 1815, 1943, 2009, 2139, 2206, 2391, 2909, 2929, 3031, 3032, 3382, 3558, 3575, 3581, 3583, 3647, 3677, 3682, 3690, 3708, 3740, 3769, 3798, 3817, 3831 ve 3840) No.lu Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle 254- 243-245 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 22 02/12/2020 Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 288- 131-132 Ham Tutanak CHP
4 22 02/12/2020 Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında CHP'ye sataşması nedeniyle konuşması 295- 134- Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 87 02/06/2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 96- 53- Ham Tutanak CHP
4 95 23/06/2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 126- 398-399 Ham Tutanak CHP
5 10 21/10/2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 117- - Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 7 16/10/2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 323- 276-277 Ham Tutanak CHP
3 9 23/10/2019 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 301- 717-718 Ham Tutanak CHP
3 84 13/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 300- 342-343 Ham Tutanak CHP
3 111 10/07/2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 428- 887-888 Ham Tutanak CHP
3 113 14/07/2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 366- 269-270 Ham Tutanak CHP
4 20 25/11/2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 294- 302-304 Ham Tutanak CHP
4 22 02/12/2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 268- 126-130 Ham Tutanak CHP
4 37 23/12/2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 526- 185-186 Ham Tutanak CHP
4 37 23/12/2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 537- 189-190 Ham Tutanak CHP
4 40 26/12/2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 509- 639-640 Ham Tutanak CHP
4 43 28/01/2021 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 402- 150-151 Ham Tutanak CHP
4 48 17/02/2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 242- 343-344 Ham Tutanak CHP
4 49 18/02/2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 297- 496-497 Ham Tutanak CHP
4 69 07/04/2021 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi münasebetiyle 203- 508-509 Ham Tutanak CHP
5 10 21/10/2021 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 308- - Ham Tutanak CHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 3 06/10/2021 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 315- - Ham Tutanak CHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki