Konu:Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:91
Tarih:24/04/2018


Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Ciddiye alınacak bir ifade değil. Bir tasarı söz konusudur. Bu, kamuoyunda; ilgililerce, eğitimin daha nitelikli durumuna göre değerlendirme yapılmaktadır ve bu hususla ilgili de ihtiyaca göre çalışma yapılacaktır elbette ve bu tasarı komisyonda, Genel Kurulda şekillenecektir; dolayısıyla, bu husustaki ifadelerin hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. Kanunlaştığında eğitime nasıl bir katkı sağlayacağını, ne şekilde değişiklikler yapılacağını bütün akademi çevreleri, bütün öğrencilerimiz ve bütün milletimiz görecektir. Şimdilik bu kadar söylüyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.