Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:69
Tarih:12/03/2018


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15 Temmuz bir darbe değildir, bir darbe girişimiydi...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 20 Temmuzu kastettim Sayın Bakan, 15 Temmuzu hep beraber bastırdık, 20 Temmuzda siz darbe yaptınız.

BAŞKAN - Sayın Özel, lütfen...

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - ...ve Türkiye'de diğer darbelerden farklı olarak darbecilere bu aziz millet darbe vurmuştur ve bugün yargı önünde hesap sormaktadır, bunu ifade etmek istedim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

Bir dakika ek süre veriyorum.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Az önceki deyim bir Türk atasözü olarak bir misaldir, dolayısıyla -ifade etmek adına- onun haricinde herhangi bir şey yok, Türkçenin çok güzel deyimlerindendir. Dolayısıyla bunu ifade etmek istedim, onun haricinde başka bir bağlamda herhangi bir şey yoktur.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.