Konu:İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:64
Tarih:27/02/2018


İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bu vesileyle, Hocalı katliamının yıl dönümünde dost, kardeş Azerbaycan'ın uğramış olduğu bu soykırım ve katliamdan dolayı bu soykırımı ve katliamı bir kez daha şiddetle, nefretle lanetliyorum ve dost, kardeş Azerbaycan halkımıza buradan desteklerimizi ve kardeşlik, dostluk mesajlarımızı iletiyorum. Rabb'im bir daha öyle acılar yaşatmasın.

Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Yaşar Tüzün'ün annesinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım; Rabb'imden rahmet diliyor, Sayın Başkanımıza ve ailesine, sevenlerine de sabırlar niyaz ediyorum.

Bugün yine 27 Şubat merhum Başbakanlarımızdan, devlet ve siyaset adamı Necmettin Erbakan Hocamızın vefat yıl dönümü. Türkiye'de gerçekten çok büyük hizmetler yapmış, Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin millî, manevi kalkınmasına büyük hizmetlerde bulunmuş Erbakan Hocamızı da vefat yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum; mekânı cennet olsun.

İcra dosyalarıyla ilgili sorular var, bunları cevaplamak istiyorum. 2016 yılı icra dairelerinde takip dosya sayısı: 2015'ten devreden 18 milyon 82 bin 658, 2016'da gelen 8 milyon 863 bin 894, sonuçlandırılan 2 milyon 388 bin 817, işlemden kaldırılan 5 milyon 168 bin 247, devreden 19 milyon 389 bin 488. 2017 icra takip sayıları: 2016'dan devreden 19 milyon 463 bin, yıl içinde gelen 8 milyon 577 bin, sonuçlandırılan 2 milyon 481 bin, işlemden kaldırılan 5 milyon 110 bin, devreden 20 milyon 448 bin.

2015 yılı iflas ertelemeye ilişkin başvuru sayısı 476, kabul sayısı 83. 2016 yılı iflas ertelemeye ilişkin başvuru sayısı 654, kabul sayısı 100. Elbette daha öncede ifade ettiğimiz gibi, küçük alacaklara da ilişkin 50 lira, 60 lira, 70 lira gibi rakamlar için de vatandaşlarımız icralık olabilmekte. Bu anlamda bir vatandaşımızın küçük alacaklardan dolayı da icralık olmaması adına bir çalışma içerisindeyiz Adalet Bakanlığı olarak ve bu icrayla ilgili rakamlar, vatandaşlarımızla alakalı daha rahatlatıcı düzenlemeler üzerinde faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Gümrük Bakanlığıyla ilgili Sayın Levent Gök'ün bir sorusu vardı ama gerçekten de ihtisas gerektiren bir konu "Maliye Bakanlığımız ve Gümrük Bakanlığımızla ilgili bu hususta neler yapıldı?" diye.

LEVENT GÖK (Ankara) - Onu yazılı olarak istiyorum Sayın Bakanım.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Bunu ben Maliye Bakanımıza da iletmiş olacağım.

İmplant uygulaması... Eğer bir tasarruf varsa Meclis Başkanlık Divanımızın bir kararıysa -yasama, yürütme ayrıdır- bu yasama Meclisinin yönetimiyle ilgili, tüm partilerin çalışmasıyla ilgili bir tasarruftur. Bu konuda elbette en doğrusu yapıldığı kanaatindeyim. Bu konuda özellikle Genel Kurulda Meclisin itibarını da en başta bizlerin koruması elbette gerekecektir, bunu hatırlatıyorum.

"Deniz Yücel tahliye edilmeden önce Başbakanlar görüştü. Enis Berberoğlu ya da diğer gazetecilerin tahliye olması için kiminle görüşmemiz gerekiyor?" Yargı bağımsızdır ve yargı vermiş olduğu kararları dosya kapsamında değerlendirerek vermektedir ve hiçbir şekilde bu tür temaslarda kamuoyunda adı geçen isimlerle yapılan görüşmeler neticesinde bir yargılama yapılmamıştır ya da bir karar asla alınmamıştır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Kiminle görüşülmesi gerektiği hususuna gelince, elbette mahkemeyle görüşülecek. Avukatlar, hukuk sistemi işlemektedir. Bu hususta tahliyelere ilişkin müracaatlar, itirazlar elbette mahkemeye yapılmaktadır. Yürütme organının bu konuda hiçbir yetkisi, tasarrufu olamaz.

Sayın Tanal'ın söylemiş olduğu bu broşürle ilgili, bilgi notuyla ilgili Nisan 2017'de olduğu ifade edilen o konuya ben bakarım, o konuda bir bilgimiz yok, değerlendiririz.

Sayın Havutça'nın çiftçilerin borçlarıyla ilgili bir sorusu vardı. AK PARTİ öncesi yüzde 60, 70 faizlerle borçlanan çiftçilerimiz vardı ve Hükûmetimiz zamanında, AK PARTİ döneminde daima çiftçimizin yanında olan Hükûmetimiz oldu ve faizsiz borçlanma imkânı getirildi. Bunlarla ilgili, çiftçilerimizle bu dayanışmada, onların mazotlarının, yine masraflarının yarısını karşılama ve diğer tüm giderlerle ilgili Hükûmetimizin yaptığı adımlar ortadadır ve her zaman çiftçi dostu olarak kalmaya devam edeceğiz. Bu gayretlerimizi de elbette artıracağız.

Haymana'da bir diyaliz makinesiyle ilgili... Bunu Sağlık Bakanımıza ileteceğim birazdan. Bu konuda mutlaka gereken çaba gösterilmiştir ve bu konuda biz de bu sağlıkla ilgili, hayati konuyla ilgili gerekli çabayı elbette göstereceğiz.

Yine, çiftçilerle ilgili icra dosyalarının rakamları sorulmuştu ama bunların notlarını aldık, yazılı olarak çok değerli milletvekillerimize ifade etmiş olacağız.

Ben bu vesileyle tekrar, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Tasarımızın yatırım ortamı için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Gerçekten, iflasın ertelenmesi gibi bir kurumun kötüye kullanıldığı, hatta işletim merkezlerinin, şirket merkezlerinin başka yerlere taşındığı, hangi mahkemeden karar alacaksa oraya şirket merkezinin taşındığı ve esasen şirketin ve o kuruluşun ayakta durması değil de bir anlamda tahribine yönelik bir düzenleme özellikle uygulamada kötüye kullanılmıştı. Şimdi, borçluyu da ayakta tutan, alacaklının da alacağını tahsil edebileceği bir sistem üzerinde çalışılmıştır. Bu sistemle borca batık olmadan, riski kendisi öncesinden planlayarak ve mahkeme huzurunda, kontrolü, denetiminde, bu anlamda şirketin ayakta tutulmasına yönelik bir önemli düzenleme getirilmiştir.

Yine, İcra ve İflas Kanunu'ndaki değişikliklerle bir borçlunun malının parça parça satılması değil, kül hâlinde satılmasına yönelik de bir düzenleme getirilmiştir. Nasıl? Bir otelin eğer satışı söz konusuysa; otelin müştemilatının ayrı satılması, malzemelerinin ayrı satılması, binanın ayrı satılması değerinin çok altında bir satışa neden oluyordu. Bugün Genel Kurulun huzurunda görüşülen öneriyle bir bütün hâlinde satılması daha fazla kârla satılacaksa, değerle satılacaksa buna imkân getiren bir düzenleme söz konusudur.

Yine, İcra ve İflas Kanunu'nda uzman mahkemeler marifetiyle ve konkordatonun Türk hukuk sistemine çok etkin bir şekilde gireceği bir kanunu çalışıyoruz. Esasen, hukuk fakültesinde okuyan bütün arkadaşlarımız hatırlarlar, konkordato bölümü geldiğinde "Türkiye'de uygulaması yok." diye biz o bölümü, icra iflas hukukunda hocalarımız geçerdi, uygulaması yoktu. Ama bugün, konkordatoyu yani şirketi ve borçluyu ayakta tutacak, alacaklının da alacağını tam anlamıyla tahsil edebileceği, alacaklının da o süreçte müdahil olabileceği bir öneri bugün Genel Kurulun huzurundadır. Umuyorum, uygulamada da çok yakın takiple uzman, ihtisas mahkemelerle bu konuda kötüye kullanımları önleyecek şekilde çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bu, hem yabancıların Türkiye'de yatırım yapmasına çok güzel bir imkân sağlayacak hem de Türkiye'deki yatırımcılarımızın, iş adamlarımızın, sanayicilerimizin kendilerini hukuka daha güven içerisinde, yarınına daha güzel bir şekilde bakacağı, değerlendirebileceği bir kanun tasarısı olacaktır.

Yine, elektronik tebligatla ilgili düzenlemede de gerçek vatandaşları zorunlu olmaktan çıkartan, ihtiyari bırakan bir model üzerinde Genel Kurulumuzun huzuruna getirilmiştir tasarı. Böylece, Türkiye'de yaklaşık 30 milyon civarında bir tebligatın normal posta yoluyla değil, elektronik posta yoluyla vatandaşlarımıza tebligatı öngörülmektedir. Bunun amacı, hem tebligat masrafı vatandaşlarımıza daha az maliyetli olacaktır, maliyetten bir tasarruf söz konusudur hem de normal posta yoluyla tebligatın ilgiliye ulaşmaması, adresinde bulunamayınca muhtarlığa tebligatın yapılması, onun yine ilgili şahsa ulaşamaması, farklı kişilere gitmesi ve postadaki zamanın yargılamanın uzamasına sebebiyet vermesinden kaynaklı bu tür mahzurları giderecek çok önemli bir değişikliktir. Vatandaşlarımızın cep telefonlarına da bu bilgi gelecek, e-mail yoluyla da gelecek ve vatandaşlarımız istediği takdirde de kendilerine bu yönde bir tebligatın yapılması sağlanacak ama şu andaki önerimiz gerçek kişilerin daha sonra ama tüzel kişilerle ilgili zorunluluk getiren bir düzenlemedir.

Genel Kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum.