Konu:Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı'yla ülke genelinde ilan edilen ve 17/10/2017 tarihli ve 1165 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2018 Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1392) münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:51
Tarih:18/01/2018


Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı'yla ülke genelinde ilan edilen ve 17/10/2017 tarihli ve 1165 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2018 Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1392) münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 Ocak tarihinde basına yansıyan, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesindeki vakayla ilgili adli süreç hakkında Küçükçekmece Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştır. Bununla ilgili süreç, konunun savcılığa intikal ettiği 3 Ekim tarihinde derhâl soruşturma başlatılmıştır. Türk Ceza Kanunu 279'uncu madde kapsamında soruşturma yürütülmektedir. Yine, Türk Ceza Kanunu 103'üncü madde uyarınca, çocuğun cinsel istismarı suçu kapsamında da ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek kamu görevlisinin suçu bildirmeme gerekse çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızın kamuoyuna da duyurduğu, takip ettiği hususla ilgili Sayın Genel Kurulu da bilgilendirmiş oldum, arz ederim.

Sayın Başkanım, teşekkür ederim.