Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:38
Tarih:15/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Teşekkür ediyorum.

Ankara Adliyesiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilk atanır atanmaz konuştuğumuz konu Ankara Adliyesi olmuştu. Bu konuda da AK PARTİ Ankara milletvekillerimiz, hukukçu arkadaşlarımızla, Bakanımızla da yoğun çalışma içerisindeyiz. Bu konuda, hepsinin bir arada toplandığı, başkentimize yakışır bir adliyeyi inşallah kazandırmış olacağız. Adalet müzesiyle, kütüphanesiyle çok güzel, estetik bir şekilde, cumhuriyetimize, başkentimize yakışır bir adliyeyi inşallah kazandıracağız.

Nuriye ve Semih'le ilgili, OHAL Komisyonuna bir çağrı hususunda... Biliyorsunuz, OHAL Komisyonu bağımsız teşekkül ettirilen bir komisyondur ancak elbette komisyon, bu hususla ilgili, bu hususla alakalı, kamuoyundaki bu tür değerlendirmeyi kendileri takdir edebilir, değerlendirebilir. Biz de bu konunun ivedilikle, tüm diğer dosyaların da ivedilikle öne alınması, değerlendirilmesi hususunda komisyonun takdirine... Elbette biz de bir kez daha ifade ediyoruz.

Sayın Şimşek "Tutuklu erlerden hâlâ tutuklular var, silah kullanmayanlar var." diye bir soru sordu. Kendilerinin beyanlarına göre yani CTE'den aldığımız bilgiye göre -bunlar çok sağlıklı da olmayabilir ama beyanlarına göre- er ve erbaş olarak 317 kişi şu anda tutukludur. Gerçekten mahkemelerimiz, er ve erbaşlarla ilgili birçok... Sonuçlanan davalarla ilgili, beraatle sonuçlananların büyük çoğunluğu erlerdir, erbaşlardır, öğrencilerdir. Bu konuda mahkemelerimiz gerçekten titizlikle suçlu ve suçsuzu ayırt ediyor ve çok az bir rakam, genel itibarıyla bakıldığında... Bunlar da şehitlerimizin olduğu 15 Temmuz Köprüsü'dür, vatandaşlarımızın şehit olduğu yerlerde, o esnada bulunanlarla ilgili, diğerleriyle ilgili, dijital veriler ya da başka delillerdir. Elbette biz, genel olarak bizim baktığımız mahkemelerden çıkan sonuçlara göre bunu söylüyoruz. Ama bu konuyla ilgili de elbette mahkemelerimiz titizlikle gayret ediyorlar.

Yine, Sayın Erdem'in sorusunu, engelli vatandaşlarımızın araçlarına haciz konulmaması hususunu Aile Bakanlığımızla birlikte değerlendirelim. Onun vatandaşlarımıza faydalı bir yönü varsa, bu konuda suistimal edilmeyecek şekilde bir durum varsa değerlendirmeyi ben Aile Bakanımıza da iletmiş olacağım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Bir de...

BAŞKAN - Süre bitti Sayın Bakan.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Yazılı cevap vereyim diğerlerine.

BAŞKAN - Yazılı cevap verebilirsiniz. Süre bitti.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Bizim sorularımıza yanıt alamadık Sayın Bakan.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Bir iki dakika ekleseydiniz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Hiçbir sorumuza yanıt alamadık.

BAŞKAN - İki dakika...

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Yazılı veririm.