Konu:505 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:30
Tarih:29/11/2017


505 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin kurucusu, banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin dâhilî ve haricî bedhahlarına karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş bir millî mücadele kahramanı, devletimizin, cumhuriyetimizin kurucusudur. Biz -bu millet- onun hatırasını, cumhuriyetini de kanımızın son damlasına kadar, kıyamete kadar koruyacağız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bizim buradaki ifademiz asla bir partiyi de, bir tüzel kişiliği de... Genelleme yapmak bir hukuk adamı olarak da, bir siyasetçi olarak da bana yakışmaz. Ben sadece kullanılan, dile getirilen üslupların -bu hususlarla ilgili- belli bir hususta bu örgütün de kullanmış olduğu üsluplarla benzerliğini söyledim, yoksa bir şahıs ya da bir kitleyi bu anlamda bir hususta ifade etmek istemedim, bunu ifade etmek istedim.

Teşekkür ederim.