Konu:Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:30
Tarih:29/11/2017


Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu uygulamalar mahkemelerce verilen kararlardır. Ben kendi yorumum olarak söylemedim, Anayasa Mahkemesinin bir kararını hatırlattım. Elbette, SEGBİS'le ifade alınmasıyla, yargılama yapılmasıyla ilgili durum bağımsız mahkemelerin kendi verdikleri kararlardır, onlarla ilgili bizim bir yorum yapmamız ya da şu şekilde olsun şeklinde bir talimat ya da bir kanaatte bulunmamız doğru değil; yargılamayı mahkemeler yapıyor, onların kendi takdirleridir.

Görüşmeyle ilgili durum da cezaevlerinin teknik olarak imkân verdiği ölçülerde görüşmeler yapılabilmektedir.

Diğer kalan hususlarla ilgili de yazılı olarak cevap verilecektir.