Konu:Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:30
Tarih:29/11/2017


Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Mevlit Kandili'ni, yüce Meclisin bütün değerli üyelerinin ve tüm milletimizin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum.

Sevgili Peygamberimiz'in evrensel barışı, selamı ve ortaya koymuş olduğu dünya barışına, insanlığa vermiş olduğu mesajların ve ehlibeytin, yol göstericisinin kıyamete kadar devam etmesi niyazıyla bu gecenizi tebrik ediyorum.

Değerli arkadaşlar, birkaç milletvekili, Sayın Şeker ve Sayın Arslan, Amerika'daki davalarla ilgili birkaç soru ifade ettiler. "İktidarınız bu davayı çok iyi takip ediyor. Kaç vatandaş yargılanıyor?" dedi Sayın Arslan.

Vallahi, bizim iktidarımız, Hükûmetimizden fazla, CHP bu davaya takip ediyor, her gün orada arkadaşınız var. 10 bin kilometre ötedeki bu davaya, hangi hararet, hangi aşk, hangi motivasyon sizi oraya kadar götürüyor, Pensilvanya'nın yanına, bunun hayretle izliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Siz nota verdiniz bunun için Sayın Bakan, biz vermedik.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Nota verdiniz.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Yanı başımızda, Sincan'da 250 şehidimizin, gök kubbesi altında...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Notayı veren sizsiniz Sayın Bakan, notayı.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayan, 250 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin vatandaşımızı gazi yapan...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Konuya gelin.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - ...cumhuriyete, demokrasiye kasteden katillerin davası yanı başımızda devam ederken hiçbir şekilde o davayı takip etmiyorsunuz, Türkiye aleyhine bir kumpas davayı 10 bin kilometre öteden takip ediyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ŞEKER (İstanbul) - O silahları siz verdiniz, siz!

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Bu, Türkiye adına çok büyük bir...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - O silahları siz verdiniz onlara.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Nota veriyorsunuz nota.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ayıptır ayıp!

KAZIM ARSLAN (Denizli) - ABD'ye siz nota verdiniz Sayın Bakan.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - O silahları siz verdiniz.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - O notayı Cumhuriyet Halk Partisi vermedi, siz verdiniz.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Türkiye adına, CHP adına çok utanç verici bir durumdur. Bunu, Atatürk'ün partisinin bir FETÖ'nün partisi olma yönündeki bu çabalarını gerçekten üzüntüyle izliyoruz.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - O silahları siz verdiniz onlara, suçunuzu kapatamazsınız.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Bakan, ağzını topla! Seni bunu konuşmaktan menederim.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Kaç kişi yargılanıyor, bunu en iyi siz bilirsiniz, tamam mı?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ağzını topla! Sen kimsin, Atatürk'ün partisiyle ilgili ne biçim konuşuyorsun! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sana mı soracak! Yerine otur. O parmağını sallama!

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) - Otur yerine, otur!

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Dolayısıyla... (Gürültüler)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, temiz bir dille konuşmaya davet edin.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Dolayısıyla...