Konu:İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:4
Tarih:05/10/2017


İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

İdari olarak -dün de ifade ettiğim gibi- Hâkimler Savcılar Kurulu teftişlere başladı. Yoğun olarak dosyalar, duruşma günlerinin çok uzun verilmesi ya da yargılamanın uzamasıyla ilgili hususlarla alakalı teftişler, denetimler yapılıyor. Tüm bu hususlarla ilgili aldığımız konuları da inceleriz.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - İddianame hazırlanmamış Bakanım.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Not sistemi, terfilerle ilgili ancak bunlar dikkate alınır, alınacaktır ama onun haricinde "Şöyle bir karar verin, böyle bir şey verin." gibi bir talimatımız olamaz. Ama yargının üzerindeki yük... Yaklaşık 6 milyon ceza ve hukuk dosyası var yılda. Biz yargının üzerindeki bu yükü tamamıyla, köklü olarak kaldırmak adına, işte bugün konuştuğumuz kanun da budur, diğer hususlarla ilgili uzlaşma, ceza ve hukuk davalarında yargının yükünü azaltacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Umuyorum asıl, kalıcı sorunları da çözmüş olacağız.

Teşekkür ediyorum.