Konu:İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:7
Tarih:12/10/2017


İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gerçekten çok önemli bir reformu daha hukuk âlemine, çalışma hayatına ve vatandaşlarımıza Genel Kurulumuzun iradeleriyle hediye etmiş bulunmaktayız. Ben, bu tasarının yasalaşmasında emeği geçen bütün milletvekillerimize, Adalet Komisyonumuza teşekkür ediyorum. Oylarıyla destek veren AK PARTİ Grubumuza teşekkür ediyorum. Yine her türlü önerileriyle gerek Komisyonda gerek Genel Kurulda bu kanunla ilgili lehte ve aleyhte görüş bildiren bütün gruplarımıza, bütün siyasi partilere, bütün milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum.

Çok kısa bir şekilde şunu ifade etmek isterim ki: İşçinin hakkını alın teri kurumadan vermek bizim en büyük şiarımızdır. Esasen burada birkaç gündür süren müzakerelerde de işçinin bir an evvel hakkını almasına yönelik hep ifadeler, dilekler serdedildi. Tam anlamıyla bu tasarı, işçinin bir an önce hakkını almasına yönelik çok önemli bir reformdur.

Şunu açıkça ifade etmek lazım: Ara bulucu nezdinde işçinin işverenle anlaşmasını zorunlu kılan bir düzenleme getirilmemektedir, sadece dava açılmadan önce işçi ve işverene ara bulucuyla bir kez daha müzakere etme imkânı getirmektedir, yoksa işçi, işveren oturup ara bulucuyla ister anlaşır ister anlaşmaz. Buradaki faydalardan birisi dava şartı. 100 bin liralık bir alacak için 2 binin üzerinde dava harcı ödeyecek işçi adına baktığımızda. Ama hiçbir harç ödemeden, bir ara bulucuyla, benim 10 lira alacağım var, bir araya geldiğimizde ne kadar alacağız bir anlaşma imkânı getiriyor. Dolayısıyla önemli bir reform. Üç hafta içerisinde anlaşamazlarsa en geç, dava yolu açılmaktadır, hak arama hürriyeti genişletilmektedir.

Ben çalışma hayatımıza, işçilerimize, işverenlerimize, Türkiye ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum