Konu:İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:7
Tarih:12/10/2017


İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Tanal'ın zaman aşımıyla ilgili ifadeleri oldu. Bu hususta şunu ifade etmek lazım: Sözleşmenin feshinden itibaren bu beş yıllık zaman aşımı dikkate alınacaktır. Düzenlemeyle, hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine uyulmaksızın yapılan fesihten kaynaklanan zaman aşımları beş yıl olacaktır.

Bir bilgiyi de ifade etmek lazım: Fransa'da genel zaman aşımı otuz yıl iken 2008'de yapılan düzenlemeyle beş yıla indirilmiştir. Yine, Almanya'da 2002 yılında yapılan değişiklikle otuz yıldan üç yıla indirilmiştir. Rusya'da genel zaman aşımı üç yıldır, İtalya'da beş yıldır. Burada işçilerimizin aleyhine herhangi bir düzenleme getirilmemektedir, bilakis zaman içerisinde hukuka güven ve belirsizliğin de ortadan kaldırılması adına önemli bir düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle hem işçimiz hem işverenlerimiz adına çok önemli bir düzenleme olduğu ifade edilmektedir. Zaten hak sahibi bu anlamda bir an evvel hakkına ulaşmak için dava yoluna başvurmaktadır. Burada işçi çalışırken dava açamayacağı için zaman aşımı asla işlememektedir, fesihten itibaren işlemesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Sayın Tanal'ı ve Genel Kurulu saygılarımla bilgilendirmek istedim.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz.