Konu:İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:11/10/2017


İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, dün Korkuteli Cumhuriyet Savcımız Kadir Küçüköner'e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çok şükür sağlık durumu iyiye gidiyor, bugün de telefonla görüştük. İnşallah yakın zamanda sağlığına kavuşacak.

Diğer bir üzücü olay, yine bir meslektaşımıza, Kocaeli'de yine mesleği, görevi başında Avukat Mehmet Samim Geredeli'ye karşı yapılan saldırıyı da şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybetti, taziyelerimi iletiyorum. Her iki olayın failleri de tespit edilmiş. Gerekli soruşturmalar adli makamlarımızca yapılmaktadır. Ben yargı camiamıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Sayın Gürer'in sorularıyla ilgili... Adalet çalışanlarımızın özlük haklarıyla, güvenliğiyle ilgili her zaman çalışmalarımız artırılıyor ve adliyelere gönderilen ödenekler de... Yargı mensuplarımızın ve adliye çalışanlarımızın güvenliğine yönelik her türlü tedbirler de ödeneklerle sınırlı olmaksızın yeterli şekilde adliyelere gönderiliyor. Bu hususta da yaptığımız tüm toplantılarda, varsa eksiklikler bunların da bildirilmesi ve gereğinin yapılması konusunda hem Emniyetimiz hem Bakanlığımız hem maddi olarak hem diğer konularla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Kanun tasarısı geçen yıl çekilmişti. O tekrar gündeme...

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Özlük haklarıyla ilgili de iyileştirmeler artırılarak devam ediyor. En son, biliyorsunuz, KHK'da ceza infaz koruma memurlarımıza yönelik bir iyileştirme yapıldı, yıpranma payı getirildi. Bu hususlarla ilgili her zaman, bugüne kadar olduğu gibi, çalışmalarımız devam ediyor. Dikkat ederseniz, takdir ederseniz... Merdiven altlarındaki adliyelerin AK PARTİ hükûmetleriyle birlikte çok güzel fiziki imkânlara kavuştuğunu ve her türlü güvenlik ve fiziki ortamların sağlandığını hepimiz takdir ederiz. Bu konuda yine de "Daha iyisi mümkün." diyoruz ve onlarla ilgili çalışmalarımız da elbette devam ediyor.

Kadın cinayetleriyle ilgili bir hususta yine istatistikler... Bu hususta çalışmalar devam ediyor. Bilgi İşlem Dairesi ve Adli Sicil Genel Müdürlüğü de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyor.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayın Bakan "Bu konuda bir çalışma yapılmadı." diye yazılı yanıt verdiniz.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Tanal'ın "OHAL'le ilgili kaç avukat gözaltına alındı, tutuklandı?" diye bir sorusu vardı. Gelen bilgilere göre 507 avukat hakkında tutuklama kararı verildi.

Diğer hususlarla ilgili -kaç engelli olduğuna ilişkin bu hususu ve en düşük hâkim puanını- yine bilgiyi sizlere yazılı olarak iletiriz.

Çiçek meselesinden, böcek meselesinden ziyade diğer konular var, o hususlarla ilgili de çok merakınızı mucip şeyleri ben de ilgilenir, sizlere iletirim.

Denetimli serbestlik süresiyle ilgili bir çalışma şu an için bulunmamaktadır.

Sayın Bektaşoğlu'nun Orman Bakanlığımıza iletmiş olduğu soruyu ben de kendilerine ileteceğim ve Sayın Bektaşoğlu'na bu hususla ilgili bir konunun iletilmesini ben de takip edeceğim.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Bu çok önemli efendim. Teşekkür ederim.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Tüm'ün "OHAL'de kaç hâkim, savcı görevden alındı?" şeklinde bir sorusu vardı. 3.906 görevden uzaklaştırılan hâkim, savcı var. Bunlarla ilgili de elbette Kurulun vermiş olduğu karara karşı tekrar itiraz yoluna ve yine mahkemede yargı denetimine açık şekilde bir yargılama yoluna da ilgililer başvurabiliyorlar.

Sayın Sarıhan'ın, Nuriye Gülmen hakkında vermiş olduğu bir soru vardı. "Niçin yoğun bakımdan normal odaya alındı?" diye bir soru ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, ilgili başhekim ve doktorlarımızın sürekli nezaretinde yürütülen muayene ve tetkikler devam etmektedir. Heyetin yapmış olduğu inceleme sonucunda, yoğun bakımda enfeksiyon riski dikkate alınmak üzere normal odaya, tutuklu odasına alınması yönünde hekimlerimizin vermiş olduğu bir tespit ve tavsiye üzerine alınmıştır çünkü "Yoğun bakımda enfekte olma riski daha yüksek." diye ifade edilmiş. Bunun üzerine ve...

Yine refakatçi konusunda bir diğer milletvekilimizin de sorusu vardı, onu da ifade etmiş olayım. Refakatçinin de, bildiğim kadarıyla -yine farklı bir şey varsa ben ilgililerden alıp ifade ederim- bulunması, yıkanma veyahut da diğer hususlarla ilgili, beşerî, insani ihtiyaçlarla ilgili destek olması anlamında da orada bir imkân sağlanacağı hususunda bir bilgi ifade edilmişti. Umuyorum, hem enfekte olma, enfeksiyon riskinin ortadan kalkması adına hem de diğer refakatçi konusunda daha sağlıklı, elverişli bir imkân sağlanacaktır. Bize hem Sağlık Bakanlığımızdan çünkü bu, hekimlik bir konu; değerli 2 milletvekilimizin de sorusu benzer şekildeydi. Dolayısıyla bu hususların hepsi Sağlık Bakanlığı ve hekimlerimizin nezaretinde yapılmakta. Adalet Bakanlığı olarak bu hususlar sağlıkla ilgili konu olduğu için onların vermiş raporlar doğrultusunda sadece gerekli imkânlar sağlanmaktadır.

Bir diğer konu göreve iadeyle ilgili; yine Sayın Sarıhan'ındı galiba soru, yanlış almadıysam, Komisyonun karar vermesiyle ilgili bir talep. Elbette Komisyon bağımsız bir şekilde çalışıyor. Şunu ifade etmek isterim: Bu Komisyon KHK'yla kurulmuştu. Daha önce, KHK'yla atılan, ihraç edilen bir kamu görevlisinin dönmesine yönelik hiçbir hukuki yol yoktu. Bunu, Hükûmetimiz, ola ki idare yanılabilir ve idarenin işlemleri hukuka uygun bir şekilde denetlensin düşüncesiyle yargı yoluna açmıştır. Nasıl olacak? Olağanüstü Hâl Komisyonu bunun bir kararını verecek. OHAL Komisyonunun vermiş olduğu karara karşı da idari yargı yolu açıktır. Dolayısıyla ilgililer bu karara karşı da farklı bir karar çıkması hâlinde yargı yoluna başvurabilecektir. Daha önceden böyle bir şey var mıydı? Yoktu, kanunla görevine son verilmişti. Dolayısıyla bu gibi durumlarda, ihraç edilen kamu görevlilerine karşı bu yargı yolu da açılmıştır. Komisyonun bu 2 isimle ilgili... Bizim Adalet Bakanlığı olarak -yani az önce de söylendi- davalarla ilgili bir yorum yapma, ilgilenme ya da tavsiye, telkinde bulunma imkânımız bulunmamaktadır. OHAL Komisyonuna bu anlamda 2 isimle ilgili sağlık durumlarının hangi durumda olduğunu, hayati konuyla ilgili gelen raporları ifade ettik çünkü 100 bin civarında başvuru var. Bu hususla ilgili karar verilmesi hâlinde ivedilikle verilmesini Adalet Bakanlığı olarak bir adalet, vicdan anlamında Komisyona biz iletmiş olduk ama elbette karar Komisyonun takdirinde olan bir karardır ama farklı bir karar verilmesi hâlinde ilgililerin elbette yargı yoluna da başvurması mümkündür. Göreve iadesi verilmesi hâlinde de bağlayıcıdır idareyi, göreve başlayacaktır. Farklı durumda da olması hâlinde yargıya başvurma imkânı vardır. Bu husus AİHM nezdinde de verilen kararlarla değerlendirilmiştir. Yargının verdiği bir süreç. Bizler Adalet Bakanlığı olarak insani boyutuyla ilgili Tabipler Odasının, hekimlerin, milletvekillerinin görüşmesi anlamında kanunun verdiği imkânları bu hususta insani boyutuyla takdir etmeye gayret ediyoruz. İnsanımız hepimize emanettir, can hepimizin canıdır. Dolayısıyla bu konuda hepimizin duyarlılığı aynıdır. Bir başka boyutuyla, mahiyetiyle az ya da farklı değildir. Onu ifade etmek isterim.

Hâkim, savcı alımında en düşük puan tüm zamanlarda 54, son sınavda en düşük puan 63, avukatlıktan yapılan sınavda olmuş.

Teşekkür ederim.