Konu:İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:4
Tarih:05/10/2017


İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sürekli "Yargıya müdahale ediliyor.", "güdümlü yargı" gibi şeyleri duyuyoruz. Ama "Şu dosyada şu oldu; bu kişiyle ilgili şöyle bir karar verildi; şunun ismi şudur, şu dosya budur." diye burada bizim yargıya talimat vermemizi âdeta ister mahiyetteki bu tür taleplerin karşılanması mümkün değil. Yargı bağımsız. Bu konuda bizim yapabileceğimiz tek husus var: Ancak idari olarak, Bakanlık olarak yapılabilecek ne varsa -kanunun vermiş olduğu yetki- onlarla ilgili bir tasarruf, takdir hakkını elbette tüm vatandaşlarımız lehine kullanabiliriz. Ama onun haricinde, yürütülen davalarla ilgili, soruşturmalarla ilgili bir talimat ya da farklı bir karar vermemiz mümkün değil. Bizler de yine verilen kararları duruşma esnasında, sonrasında basından takip edebiliyoruz. Dolayısıyla bu konularla ilgili herhangi bir talimat ya da "Şu şekilde karar verin, tutukluluğu kaldırın, tutuklayın, adli kontrol verin." şeklinde bir şey olmaz. Ama kanuni, yasal anlamda bu hususlarla ilgili bir eksiklik varsa bunları ilgili arkadaşlarımız not alıyor -tüm bürokrat arkadaşlarımız Bakanlık olarak- elbette bunlarla ilgili yapılabilecek hususlar varsa onlara bakarız ancak yargıya hiç kimsenin bu hususta bir talimat vermesi mümkün değil.

Değerli milletvekillerimiz, Avrupa'daki bağımsız kurullar tarafından sürekli cezaevleri inceleniyor, ortak iş birliği var. Bu hususlarla ilgili işkenceye sıfır tolerans... Bu iddiaların hiçbir geçerliliğinin olmadığını düşünüyoruz. Bizim kayıtlarda da sürekli denetim var ancak somut "Şu koğuşta şu var." gibi bir uygulama varsa bunların her zaman biz incelemesini yapıyoruz. Bakanlığımız, infaz korumalarımız bu konuda hassas. Somut iddialar varsa onları da değerlendiririz.

Çok teşekkür ediyorum Başkanım size.