Konu:İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:3
Tarih:04/10/2017


İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Bu Bakanlar Kurulu kararı Danıştay iptaline konu olan dava konusudur. Yani ben de şahsen yorum itibarıyla -bu konuda karara şerhimi ya da- farklı düşünüyorum ama mahkeme kararı bağlayıcıdır. Ama bu, bir kanun hükmünde kararname ya da kanun ilkesini ortadan kaldırmaz. Bakın, sadece bu tarifenin Türkiye'ye geçen yıl vermiş olduğu katkı yaklaşık 400 milyon tasarruf ve ülke bütçesine katkıdır. Dolayısıyla ülkeyi yönetenler bu konuda Anayasa'da verilen kanun hükmünde kararname ve yasa faaliyetiyle bunları değerlendirir ki Meclisin yine de denetimine geliyor.

Erhan Bey'in sorusuyla ilgili de, mahkeme kararını uygulamayan kurumlar... Mahkeme kararı herkesi bağlar, dolayısıyla o hususta her türlü yasal yollar açıktır ama bize düşen, yapılabilecek bir şey varsa, benim yine ayrıca bilgim olması gereken hususlar varsa memnuniyetle takip ederim. Elbette mucizevi değil ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile OHAL Komisyonunu çok önemsiyor; bir ara karar, bir denetim anlamında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Umarım, oradaki çıkan kararlar da yargı denetimini haiz olduğu için başarılı olur.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.