Konu:İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:3
Tarih:04/10/2017


İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Çok teşekkür ederim.

Şimdi Sağlık Bakanımızla da görüştüm. Biz ilgili Tabip Odasının ziyaret talebine izin verdik. Sağlık Bakanımız da "Tabip Odası Başkanıyla 'İstediğiniz kişiyi göndermeniz hâlinde izin vereceğiz, koşulları hazırlayacağız.' diye görüştük." diye söyledi. Yani her iki bakanlık olarak başhekim düzeyinde görüşme olmuş olabilir, olmamışsa da buradan da söylüyorum, her zaman görüşülebilir. Bu hususta, görüşme konusunda, her iki bakanlık olarak bizler açısından izin verilmiştir.

"111 bin kişiyle ilgili, 7-8 kişilik komisyon nasıl karar verecek?" Değerli Meclisimize ve üyelerimize şunu ifade etmek isterim: Komisyon, sayısı itibarıyla az gibi gözüküyor ama 250 civarında çalışan tetkik hâkimi, ilgili kurumlardan çalışan görevliler var yani dolayısıyla, orada 7 kişi oturup da buna karar verecek değil. Sisteme girildi, altyapısı hazırlandı, tüm başvurular mahkeme gibi dercedildi. Dolayısıyla, tetkik hâkimleri gibi orada 250 kişilik ayrıca bir ekip var. Umarım hızlı bir şekilde karar verirler. Elbette o da kanunla kurulmuş bağımsız bir kurul ama eksiklik görürsek Adalet Bakanı olarak, hükûmet olarak en başta bizim her türlü gayreti göstereceğimizin bilinmesini isteriz.

Adana Bölge İdare Mahkemesiyle ilgili... Elbette bizim ana amacımız burada ihtiyaç olan yerlerle ilgili her zaman kurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kuruldu, yine dosyalarla ilgili bakılır ve hâkimlerimizin ihtiyaçlarına ve dosya durumuna bakarak bunlar her zaman yapılabilecek çalışmalar, bunu tekrar elbette değerlendiririz. Biz bölge adliyesini bütün yapısal, fizikî imkânlarıyla yapmış bir hükûmetiz. O konuda da yeter ki ihtiyaç olsun.

Yargı bağımsızlığı, "Danıştay karar verdi, siz kanun çıkararak bunu işte yargı bağımsızlığını haleldar ediyorsunuz." Değerli arkadaşlar...

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben size söylemiyorum, bir başbakan yardımcısı ile bir sayın bakan ifade ettiler.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Şimdi, kolektif olarak ben de üzerime alınıyorum. Hükûmetiz, onlara söylenmiş söz de bize söylenmiştir. Kaldı ki esas itibarıyla da cevap vermek isterim. Danıştayın vermiş olduğu bir karar, Meclisin yasama asliliğini ve tekelini ortadan kaldırmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organıdır ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkarmış olduğu kanunları, ancak kanunlar çerçevesinde idari işlemi Danıştay denetler. Dolayısıyla, Danıştay bir karar verdi diye Türkiye Büyük Millet Meclisinin yerine geçmez. Eskiden öyleydi, Millî Güvenlik Kurulu hükûmetin yerine geçerdi, Anayasa Mahkemesi hükûmetin yerine geçerdi, Danıştay bakanlar kurulunun yerine geçerdi ama hiçbir mahkeme Meclisin, ana muhalefetiyle, muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama fonksiyonunu ve görevini ortadan kaldıramaz. Mahkeme kararına saygı gösteriyoruz, elbette idareyi bağlar ama yasama faaliyeti itibarıyla da bu Meclisin ya da yasama fonksiyonu icra eden makamın bu yetkisi alınamaz diyorum. Bunu yargı bağımsızlığı değil, Meclisin yasama faaliyetlerinin bağımsızlığı, öznelliği, önceliği olarak değerlendirmek lazım.

Ben çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Ben de teşekkür ederim.