Konu:İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:3
Tarih:04/10/2017


İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Çok teşekkür ediyorum.

Sürem eğer yetmezse ek süre de kullanarak cevaplamaya çalışacağım.

Bu vesileyle ben de seçim bölgemizde beraber çalıştığımız değerli Milletvekilimiz Abdulkadir Yüksel'i rahmetle anıyorum, mekânı cennet olsun. Ailesine, bütün Gazi Meclisimize başsağlığı diliyorum.

Yine, bin üç yüz yetmiş sekiz yıl geçti, Kerbelâ acısı hiçbir zaman dinmedi. Kerbelâ acısı kıyamete kadar, hakkın, hukukun, adaletin yanında olan bütün vicdanların yüreğini sızlatacak elemli bir hadisedir. Bu yıl dönümü vesilesiyle de şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin ve ehlibeyti rahmetle anıyorum, hürmetle anıyorum. Kıyamete kadar Hüseyinlerin, ehlibeytin sevgisi daima yüreğimizde olacak, yezitlerin ve onların haksızlıkları, zulümleri de lanetle anılacak. Bu vesileyle de bu Gazi Mecliste bunu anmak istiyorum.

Yine, 15 Temmuz yargılamalarına ilişkin bugün çok önemli bir karar verdi Türk mahkemeleri. 15 Temmuzda hain FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu darbe girişimine karşı hukuku, Anayasa'yı ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı hukuk ve Anayasa çerçevesinde yargılamasını yapmaktadır. Ben, tüm yargı mensuplarına, yargı çalışanlarına, tüm yargılama süreçleriyle ilgili özverili çalışmalarından dolayı da Adalet Bakanı olarak da başarılar diliyorum. Milletimiz müsterih olsun. Her şey hukuk çerçevesinde; ceza alacak olan ceza alıyor, beraat edecek olan beraat ediyor; dosyalar kapsamında, hukuk çerçevesinde yargılamalar yapılıyor. Buradan bir istirhamım da, Türk yargısına, mahkemelerine bütün vatandaşlarımızın güvenmesi ve bu süreci hep beraber bizlerin de Türk milleti adına davayı takip etmemiz, desteklememiz. Bu vesileyle şehitlerimizi de rahmetle anıyorum.

Sayın Tanal'ın sorusunda Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla alakalı hak arama hürriyetine engel teşkil edeceği ifade ediliyor. Bilakis, hakkın, bihakkın yerine gelmesi, çabuk, ivedi bir şekilde gelmesi adına bir alternatif uyuşmazlık modeli getirilmektedir. Bu, dünyanın birçok yerinde uygulanan bir yöntemdir, bir modeldir. Bu nedenle, yıllarca avukatlık yapan bir meslektaş olarak da ifade etmek isterim, iş davalarında sürüncemede kalan, Yargıtayda bekleyen dosyalar yerine işçinin alacağı, üç sene, beş sene, on sene sonra alacağından ziyade üç hafta içerisinde, iki hafta içerisinde sonuçlanabilecek bir modelin hak arama hürriyetine çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Nitekim, dava açma hakkı da engel olarak getirilmemektedir. Dava açma hakkı da bakidir, korunmaktadır. Bilakis hakkını hızlı bir şekilde alma adına çok önemli bir reformdur. Bunu ifade etmek isterim.

Yine, diğer milletvekilimizin Niğde Adalet binasıyla ilgili sorusu: 2 Kasım 2017 hedefleniyor. Yıl sonuna kadar biz de onun takipçisiyiz. Bütün adliye binamız olsun, diğer inşaatlarımızla ilgili çok yoğun, hummalı bir şekilde çalışmalarımız yapılıyor. Kaldı ki olağanüstü hâl KHK'sıyla da çok yoğun bir şekilde, Bakanlığa verilen yetkilerle, hızlı bir şekilde bu tür binalar yapılıyor, bizler de Bakanlık olarak bunun takibini yapıyoruz.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Çok hızlı değil, ikinci kez ertelendi. Bir yıl geçti, bir yıl...

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Bunun kararını alan AK PARTİ Hükûmetidir. AK PARTİ Hükûmeti Niğde'ye en güzel şekilde, bütün illerimize olduğu gibi, adalet binasını yapandır.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Niğde'de her şey bir yıl gecikmeli.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Takip eden biziz. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar bunun nihayete ermesini de inşallah takip edeceğiz.

Diğer, taşeron işçiyle ilgili yazılı cevap ifade edilebilir.

Adana İdare Mahkemesiyle ilgili, dosya kapsamında...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Taşerona cevap yok mu Sayın Bakan?

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Taşeron konusunu yazılı olarak... Çalışma Bakanlığımızla da ilgili. Geçenlerde de açıklama yaptılar, bu konuda bir düzenleme yapılıyor. Hükûmetimiz bunu değerlendirecek. Taşeron işçilerimizin hukuku, hakları, getirilen düzenlemeler de Hükûmetimiz tarafından getirilen iyileştirmelerdir. Bu konu bizim gündemimizdedir. Bu hususla ilgili çalışmalar nihayete erdiğinde de yine Bakanımız kamuoyunu bilgilendirecektir.

7 yerde bölge idare mahkemeleri faaliyete geçirilmiştir. Bunun dosya kapsamı çerçevesinde değerlendirildiğinde yeterli olduğu müzakere edilmektedir.

Adana'ya çok güzel bir bölge adliye mahkemesi açıldı. Önümüzdeki hafta da orada toplantımızı icra edeceğiz. Çok şaheser bir adliye ve içerisinde de gerçekten Adana'nın, bölgenin hizmet göreceği çok önemli bir merkez. Bu konuda da bir teşekkürü, en azından, bir Adana milletvekili olarak Adanalılar adına yapsaydınız, bunu da memnuniyetle ayrıca ifade ederdik.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Bölge idare niye kapandı diye soruyor.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Ama biz teşekkür etseniz de etmeseniz de Adana'ya, bütün Türkiye'ye olan hizmet aşkıyla bu faaliyetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER (Adana) - Bölge idare mahkemesini soruyorum Sayın Bakan.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Adliyelerin kapatılması konusunda...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Bölge idare kapatılmış Sayın Bakan, belki haberiniz yoktur.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

Sayın Gürer...

Buyurun Sayın Bakan.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Bakan, yanlış bilgi almayasınız, arkadaşımız bölge idare mahkemesini soruyor.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Hayvan haklarıyla ilgili hapsen tazyik durumu...

Bölge idare mahkemesi dosya kapsamında ihtiyaç olan yerlerle ilgili yapılmaktadır. Yani, Türkiye'de 7 yerde var. Dolayısıyla, dosya kapsamında ihtiyaç olursa elbette oralarda da istihdam yapılabilir. İdare mahkemelerinde dosya yükü zaten çok fazla değil, geçtiğimiz hafta idari yargıyla da koordinasyonumuzu yaptık. Bu konuda hiçbir şekilde ihtiyaç olduğu da ifade edilmemiştir. Bölge adliyemiz inşallah güzel bir şekilde hizmete başlayacak, Adana'mız bu hizmeti en güzel şekilde görecek. İhtiyaç olması hâlinde elbette bölge idare mahkemesi de gündemimize alınacak ama orada sayı itibarıyla da az bir konu varken kamu kaynaklarını oraya...

ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER (Adana) - Sayın Bakanım, Türkiye'nin 3'üncü büyük mahkemesi.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - ...olmayan dosyayla ilgili bir değerlendirmeye gerek yok. İdare mahkemesi itibarıyla durum bu.

LEVENT GÖK (Ankara) - Yani milletvekilimizin söylediği soru doğru.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Tekin'in hayvan haklarıyla ilgili hapsen tazyik hususunda bir talebi vardı. Bu hususla alakalı... Türk Ceza Kanunu'nun 151'inci maddesinde dört aydan üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suç. Yalnız, bu hususla ilgili Bakanlığımızda da bir çalışma yapılmakta. İlgili birimimiz bu husustaki suistimalleri... Ya da hapsen, en azından caydırıcı başka neler yapılabilir? Bu hususta Bakanlığımız bir çalışma yapıyor mevcut kanunları da gözden geçirerek. Çünkü yaşayan her canlı devlete ve yönetime, herkese emanettir. Bunun şuurunda, bilincinde olarak varsa ihtiyaçlar ya da uygulamadaki eksiklikler, bu hususta Bakanlığımıza düşen hangi konular varsa bunların gözden geçirilmesi hususunda çalışmamız geçen hafta itibarıyla da başladı. Gelişmeler oldukça yine değerlendirilecek.

"Yargıda iş yükü var. Yeterli hâkim atamadınız. Personel ataması konusunda ihtiyaç var." diye Sayın Arslan'ın bir talebi vardı, sorusu vardı. Dün itibarıyla ilana çıktık, 1.500 hâkim, savcı alımına karar verildi. Bu sene mezun olan yaklaşık 10 bin civarında hukuk fakültesi mezunu ve diğer mezunlarımızı kapsayacak şekilde tüm genç meslektaşlarımı onurlu Türk yargısına mensup olmak üzere... Ben de bu vesileyle çağrıda bulunuyorum. 24 Aralıkta sınav yapılacak, protokolümüzü yaptık. Şu anda yaklaşık 1.300 arkadaşımız akademide eğitim görüyor. Bunlar da bir an evvel kürsüye ve Türk yargısına hizmet etmeye başlayacaklar.

Malumunuz, yakın zamanda sonuçlarını açıklayacağımız, 15 Eylülde mülakatları biten, yine hâkim, savcı alımı var. 2.750 hâkim, savcı alımı konusunda da mülakat sonuçları, sınav sonuçları açıklanacak. Dolayısıyla, hâkim, savcı ihtiyacını çok ciddi anlamda, yeterli bir şekilde karşılamış olacağız. Ama şunu da ifade etmek isterim: Nicelikten ziyade nitelik itibarıyla da biz, hâkim, savcı alımları artık yeterli hâle geldikten sonra Avrupa'da kişi başına düşen hâkim, savcı sayısına ulaşmış olacağız inşallah ama bunu yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki sene eğitim seferberliğiyle talebe bağlı kalmaksızın bütün hâkim, savcılarımızı akademide hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitime tabi tutacağız.

Nitelik, kaliteyi artırmak üzere not sistemine geçtik. Hepimizin takip ettiği, özellikle FETÖ terör örgütünün yargıdaki nüfuzu ve ortaya koymuş olduğu, sergilediği hukuk dışı tutumları sebebiyle yapılamayan teftişler yedi yıl sonra, yaklaşık üç hafta önce başlamıştır, şu an adliyelerimiz teftiş edilmektedir.

Personelle ilgili konuda da zabıt kâtibi itibarıyla yakında, birkaç gün içerisinde ilana çıkacağız, çalışmalarını nihayete erdirdiğimiz 2.500 adliye çalışanı alacağız, 3.500 ceza tevkifevi (CTE) personeli, infaz koruma personeli alacağız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Bir iki dakika daha cevap verebilirsem.

BAŞKAN - Süreniz bitti ama cevaplamak istiyorsanız tabii ki size bir hak tanırız.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - İki dakika Semih'le ilgili bir cevap versin.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Bir dakikada toparlayayım, diğerlerini yazılı olarak arz edeyim Sayın Başkanım lütfederseniz.

BAŞKAN - Lütfen buyurun.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Adliye personeliyle ilgili de yakın takip ediyoruz tüm mahkemelerimizi, kurulumuzla bunları değerlendiriyoruz. Çok yoğun bir şekilde bu personel takviyesiyle birlikte inşallah yargıdaki yük de azalmış olacak, daha hızlı olacak. Hem hâkim, savcı, personel itibarıyla bunu tamamlayacağız ama personelimizin de yine eğitime tabi tutulacağı, eğitim seferberliğini yapacak, niteliğini artıracak şekliyle bu hususta da personel konusunda gerekli çalışmayı, çabayı ifade ediyoruz.

Diğer konuyla ilgili olarak da infaz koruma memurlarının özlük haklarıyla ilgili 694 sayılı KHK'yla infaz koruma memurlarına yıpranma hakkı verilmiştir. Bu, elli yıldır infaz koruma memurlarının beklediği bir müjdedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımızın gayretleri sebebiyle infaz koruma memurları bütün aileleriyle beraber Hükûmetimize teşekkür eder, "Altmış yıllık rüya da gerçekleşti, bir hayal daha gerçekleşti." diye hepimize...

BAŞKAN - Teşekkür ederim.