Konu:Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:19/07/2017


Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının Genel Kurulda kabul edilmesi aşamasına gelinceye kadar emek, mesai ve katkılarını esirgemeyen Adalet Komisyonu Başkan ve üyeleri ile Genel Kurulumuza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Genel Kurul aşamasında ve Komisyon aşamasında da değerli önerileriyle, katkılarıyla bu tasarının yasalaşmasına katkı sağlayan, lehte ve aleyhte tüm görüşler için de ayrıca Genel Kurula çok teşekkür ediyorum. Türk hukukuna önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğüm bu tasarının milletimize ve yargı camiasına faydalı olmasına dua ediyorum, kanunlaşması sürecindeki katkılarınız için de yine ayrıca çok teşekkür ediyorum ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ hükûmetleri olarak on beş yılda yargıda etkinliğin ve verimliliğin artırılması, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin eksiksiz bir şekilde nihayete erdirilmesi, tesis edilmesi amacıyla birtakım reformlar, malumunuz olduğu üzere, gerçekleştirilmiştir. Bu reformların bir parçası olarak 20 Temmuz 2016 tarihinde bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri faaliyete geçirilmiştir. Mahkemelerce verilen isabetli kararlar ve makul sürede yargılama, vatandaşların hukuki tatmini yanında bir ülkedeki adil yargılanma hakkı ve hukuki güvence varlığının da önemli göstergelerinden biridir. Bu hususların gerçekleşmesinde istinaf mahkemelerinin oldukça önemli bir işlev üstlendiğini hepimiz yakinen takip ettik. İstinaf kanun yolu, sistemimizde, Türk yargı sisteminde var olan hukuki başvuru yollarını kuvvetlendirmiş, adil yargılanma hakkını daha da koruyucu bir hâle getirmiştir.

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete başladığı 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren bu süre içerisinde oldukça etkili ve hızlı kararların verildiği, hitama erdirildiği ve bu şekilde kamusal memnuniyetin de sağlandığı hepimizce bilinmektedir. Ancak, biz bu reformların yeterli olmadığı ve eksikliklerin de tamamlanması amacıyla bugün Genel Kurulda kabul edilen tasarıyı huzurlarınıza getirdik ve sizlerin destekleriyle yasalaştı.

Ben, "Geç gelen adalet, adalet değildir." anlayışıyla yapılan bu yargıdaki reformların ülkemiz için, Türk yargı sistemi için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve bugün yapılan Bakanlar Kurulundaki değişiklikle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevi için kendilerine teşekkür ve tensiplerinden dolayı saygılarımı sunuyorum. Rabb'im utandırmasın. Bu makamlar milletin, Türk milletinin emanet makamlarıdır, vekâlet makamlarıdır, temsil makamlarıdır, hepsi kamu için kullanılması gereken ve yapıldıktan sonra da tekrar emanetin tevdi edildiği makamlardır. Rabb'im bizleri bu göreve layık gören Türk milletine, aziz milletimize, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, AK PARTİ Grubumuza, AK PARTİ'nin iktidarını ayakta tutan aziz milletimize mahcup etmesin diyorum.

Hepinizi, tüm milletvekillerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)