Konu:Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığına ve Milliyetçi Hareket Partisiyle yapılmış görüşmelerde de bu konunun gündeme gelmediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:58
Tarih:14/01/2017


Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığına ve Milliyetçi Hareket Partisiyle yapılmış görüşmelerde de bu konunun gündeme gelmediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa çalışmalarıyla ilgili AK PARTİ adına yapmış olduğumuz müzakereler, görüşmeler neticesinde Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili herhangi bir değişiklik, herhangi bir gündem söz konusu olmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde de bu konu gündeme gelmemiştir. Ne bugün ne de yarın, AK PARTİ olarak ilk 4 maddeyle ilgili herhangi bir değişiklik konusunda bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Laik, demokratik hukuk devletinin teminatı AK PARTİ'dir, bu aziz milletimizdir. Hiç kimse İstiklal Marşı'mızı, başkentimiz Ankara'yı ve ay yıldızlı al bayrağımızı ortadan kaldıramayacaktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Ve Türkçemizi ve Türkçemizi, Türkçemizi.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Hadi alkış, alkış!

VELİ AĞBABA (Malatya) - İkisini de alkışlıyorsunuz; hangisi doğru?

ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Böyle bir irade esasen az önceki değerli arkadaşımız tarafından da ifade edilmiştir. Farklı bir durum söz konusu değildir. Rejim değişikliği 15 Temmuzda...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Başkanım, toparlayayım.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Hem İsmail Aydın'ı alkışlıyorsunuz hem Abdulhamit Gül'ü alkışlıyorsunuz, bu nasıl iş; hangisi doğru?

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Türkiye devletinin cumhuriyet niteliği, hukuk devleti niteliği, laik bir cumhuriyet olma niteliği asla ve asla ortadan kaldırılamayacaktır. "Rejim değişikliği" diye bugün eleştirenler de 15 Temmuzda Türkiye devletinin rejimini değiştirmeye çalışan bir terör örgütüne karşı bu milletin bu hayâsızca akını nasıl bir şekilde püskürttüğünü, durdurduğunu bütün dünya görmüştür. Rejimin bekçisi aziz millettir, AK PARTİ'dir. Kıyamete kadar, ilelebet cumhuriyet, demokrasi, laik devlet korunacaktır.

Bunu arz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)