Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:107
Tarih:27/06/2016


Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri...

LEVENT GÖK (Ankara) - Yani "AKP gibi Firavun olmayacağız." demişsiniz, "Karun olarak çıktılar." demişsiniz. Nasıl oldu bunlar, nasıl oldu, bunları bir anlat.

ABDULHAMİT GÜL (Devamla) - ...Levent Bey, Sayın Grup Başkan Vekili, ben sizi güzelce dinledim ve benden de tecrübelisiniz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tamam, buyurun.

ABDULHAMİT GÜL (Devamla) - Şimdi, CHP sayın grup başkan vekili, benim HAS PARTİ'de il başkanlığı yaptığımı ve o dönemde Genel Başkan Sayın Kurtulmuş'un açıklamalarını söyleyerek geçmiş üzerinden bir şeyler söylüyor.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Sen ta Moğultay'a gittin. Sen Moğultay'a niye gittin?

ABDULHAMİT GÜL (Devamla) - Siyasette geçmiş karıştırılacaksa...

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Ya, sen karıştırdın, Moğultay'ı ben mi dedim?

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Ya, dinle, dinle.

ABDULHAMİT GÜL (Devamla) - ...biz cemaziyelevvelinizi çok iyi biliriz, cemaziyelevvelinizi çok iyi biliriz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Baykal'ı kim mağdur etti, kim?

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Ya, sen karıştırdın geçmişi.

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri, kürsüdeki hatibe müdahale etmeyelim.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Kaşındın, kaşıdılar.

ABDULHAMİT GÜL (Devamla) - Sadece şu kadarını söyleyeyim ki, AK PARTİ öyle büyük bir dava ki, kendisini eleştiren insanları bile bu çatı altına alabiliyor. [CHP sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar(!)]

ATİLA SERTEL (İzmir) - Tebrik ederiz(!)

ABDULHAMİT GÜL (Devamla) - Benim AK PARTİ'ye yapmış olduğum eleştiriler o tarihte olsa bile kısa dönem, bu eleştirilerde ne kadar haksız olduğumuzu, Tayyip Erdoğan'ın ne kadar büyük bir adam, AK PARTİ'nin ne büyük bir aile olduğunu hissettim. [CHP sıralarından alkışlar(!)]

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Tayyip Erdoğan'a "Muaviye" demişsin, Tayyip Erdoğan'a hakaret etmişsin, "Muaviye" demişsin, o eleştiri mi? Biz çıkıp "Muaviye" desek ne olur?

ATİLA SERTEL (İzmir) - Sen çok yükselirsin, daha da yükselirsin sen.

ABDULHAMİT GÜL (Devamla) - O yüzden buradayım, şerefle buradayım ve bu açıklamalarınızı da siyasi etiğe, ahlaka uygun bulmadığımı söylüyorum. Eğer burada bir siyasi etikten bahsedilecekse önce sayın genel başkanınıza yapılan kaset kumpaslarının hesabını sorun, arkadaşlarınıza yapılan yargı kumpaslarının hesabını sorun. (CHP sıralarından gürültüler)

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Sayın Cumhurbaşkanına hakaret etmişsiniz, Tayyip Erdoğan'a "Muaviye" demişsiniz.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Yolun açık olsun, yolun açık olsun.

ABDULHAMİT GÜL (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a şükür geçmişimiz de geleceğimiz de milletin adamlarıyla beraber oldu, olacak.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)