Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:50
Tarih:02/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Bursa) - Saygıdeğer Başkanım, yüce Meclisimizin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sağlık Bakanlığımızın 2016 yılı bütçesinin Genel Kurula sunumu için söz almış bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın gerçek mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu programı en üst düzeyde sahiplenmeyi sürdüren Sayın Başbakanımıza... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ...programın inşasında çok büyük emeği olan Sayın Recep Akdağ Bakanımıza, bize her zaman destek olan AK PARTİ Grubumuza, milletvekillerimize ve eleştirileriyle bu dönüşüme katkı sağlayan çok değerli muhalefet milletvekili arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere, bugün aramızda olmayan, ebediyete intikal etmiş arkadaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın gerçek kahramanları olan doktorlarımıza, hemşirelerimize, bütün sağlık çalışanlarımıza ve büyük fedakârlıklarla hizmet bayrağını taşıyan değerli sağlık yöneticilerimize huzurlarınızda şükranlarımı bir borç biliyorum. Hiç şüphe yok ki bu süreçte en büyük teşekkürü halkımız hak ediyor. Her seçimde arkamızda durarak bize güç veren, hizmetlerin en iyisine, en güzeline layık olan aziz milletimize de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, "insan" dedik, "önce insan" dedik, "yaratılmışların en şereflisi" diyerek devasa bir dönüşümü gerçekleştirdik. Bu devasa dönüşümü çok sayıda rakamla anlatmak mümkündür elbet. Ancak ben konu iyi anlaşılsın diye size sadece tek bir rakam vereceğim. Evet, bu rakam, sağlıktaki dönüşümün geldiği noktayı milletimize çok iyi anlatıyor, ümit ederim muhalefetimize de anlatıyordur. Malûmunuz, Dünya Sağlık Örgütüne göre en önemli sağlık göstergesi doğumda beklenen yaşam süresidir. Türkiye ve orta, üst gelir grubu ülkelerin doğumda beklenen yaşam süresi 2000 yılında 71 idi, yani orta ve üst gelir grubuyla aynıydı. Bugün orta ve üst gelir grubu ülkelerde doğumda beklenen yaşam süresi 74 iken, iftiharla söylüyorum ki, ülkemizde 77'dir. Bunun altında yatan sağlıktaki dinamiklerdir. Bugün "Peki, üst gelir grubu ülkelerin ortalaması nedir?" diye baktığımızda, o da 79. En önemli sağlık göstergesi açısından dün orta, üst gelir grubu ülkeleriyle aynı seviyedeydik, bugün üst gelir grubu ülkelerini yakalama gayreti içindeyiz.

Değerli milletvekilleri, şimdi Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla neler yaptığımızı, bundan sonra neler yapmayı planladığımızı kısaca özetlemek istiyorum. Elbette yürüttüğümüz bu devasa dönüşüm programını bu kısıtlı zaman diliminde tam olarak anlatmak mümkün değil, yüce heyetinize kısaca özetleyeceğim.

Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirdik ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yılın bütçesi geçen yıla göre yüzde 22 oranında arttı. Biliyorsunuz, en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız. Bu hizmetleri tamamen ücretsiz sunuyoruz. Bir taraftan çocuklar için yüksek aşılama oranlarını korurken, diğer taraftan erişkinler için de aşılama programlarını geliştiriyoruz.

Ülke genelinde yeni doğan tarama programlarını yaygınlaştırarak kapsamını genişletiyoruz ve tarama programıyla, hastalık gelişmeden önleyici tedaviler yapıyoruz. Tek bir örnek vereceğim: Geçen yıl yeni doğan işitme taraması yaptığımız 1 milyon 213 bin yavrumuzdan 2.880'ine tanı koyduk ve işitme kaybına karşı tedaviye aldık.

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştiriyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında anaokulu ve tüm ilkokul öğrencilerine 7,5 milyon diş fırçası ve macunu dağıttık. 2016 yılında da diş fırçası ve macun dağıtımına devam edeceğiz.

İklim, coğrafi ve sosyal şartların hizmete erişimi engellediği gebelere ulaşabilmek için Misafir Anne Projesi'ni uygulamaya koyduk ve geliştiriyoruz.

Aile hekimliğiyle, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirdik. Aile hekimlerini diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi gibi personelle desteklemeye başladık. Nüfus yoğunluğu ve coğrafi yerleşime göre güçlendirilmiş aile sağlığı merkezlerini yapıyoruz, 2017'de bu süreci tamamlamış olacağız. Bu merkezler on iki saat çalışan, görüntüleme yapabilen ve hekim dışı sağlık personelinin kendi alanında hizmet verebildiği 7/12 çalışan merkezler olacak.

Diğer taraftan, birinci basamak sağlık tesislerinin yenilenmesiyle birlikte yerel özellikler ve ihtiyaç çeşitliliğini göz önüne alarak ayrı tip projelerle proje inşaatlarına başladık.

Değerli milletvekilleri, Sağlığın Korunması İçin Sağlıklı Yaşam Kültürünü Teşvik Programı'nı hayata geçirdik. Sağlıklı yaşam kültürünün teşviki meselesi; bizim nihai amacımız, bu kültürü topluma yerleştirerek halk sağlığı bakanlığını oluşturabilmek. Bu hususta yaptığımız çalışmaları özetlemek istiyorum.

Kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet, solunum yolu, ruh sağlığı hastalıkları başta olmak üzere belirli hastalıklar için ulusal programları uygulamaya koyduk.

Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması, hareket alışkanlığının artırılması ve daha aktif hayat tarzına uygun çevrenin hazırlanması için çalışıyoruz. Daha az tuz tüketimi, yüksek enerjili gıdaların tüketilmesini azaltmak için programlar geliştiriyoruz.

2015 yılında 40 bin adet bisiklet dağıttık, bu yıl 250 bin bisiklet dağıtımı yapıyoruz. Hekimlerin egzersiz programı reçete etmeleri için pilot çalışma başlattık.

Sağlık dostu okul, sağlık gönüllüsü öğretmen, okul sağlık elçisi öğrenci, sınıf sağlık temsilcisi öğrenci uygulamalarını başlatıyoruz.

Tütünle mücadelede Hükûmetimizin sergilemiş olduğu kararlılık sayesinde ülkemiz model bir ülke hâline geldi. Yakaladığımız başarıyı sürdürmek için yeni bir eylem planı hazırlıyoruz.

Ruh sağlığı hizmetlerini toplum temelli olarak geliştirmeye devam ediyoruz.

Bağımlılıkla mücadele için Başbakanlık genelgesiyle Başbakan Yardımcımızın başkanlığında 8 bakanlıktan oluşan Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunu oluşturduk. Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı'nı kurarak 63 bin kişiye hizmet verdik. Dünya Sağlık Örgütü bağımlılıkla mücadelede ülkemizi örnek gösterdi.

Kanserle mücadele kapsamında İzmir Kanser Kayıt Merkezi'miz Dünya Sağlık Örgütünce Avrupa bölgesi eğitim merkezi olarak tescil edildi ve bu merkezde eğitimlere başladık. Türkiye nüfusunun tamamında aktif olarak kanser kaydı yapıyoruz.

Yılda 5 milyon vatandaşımıza ücretsiz tarama hizmeti veriyoruz.

Evde sağlık hizmeti uygulamasına devam ediyoruz. Yatağa bağımlı hastaların evde yapılabilecek tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını ev ortamlarında gerçekleştiriyoruz. 2015 yılında 652 bin hastamıza ulaştık, ihtiyacı olan her vatandaşımıza bu hizmeti sunarak devletimizin yardım ve şefkat elini uzatıyoruz.

Halk sağlığı tehditlerini izlemek ve yönetmek üzere 7/24 esaslı çalışan Erken Uyarı Cevap Sistemi'ni hayata geçirdik. Halk sağlığı tehdidini erken tespit ederek kaynağında kontrol ediyoruz.

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Geliştirme Programı'nı devletin tümü, toplumun tümü anlayışıyla geliştirdik. Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışıyoruz.

Yurt dışına giden her vatandaşımıza seyahat sağlığı kapsamında yurt dışı aşılama hizmetlerini veriyoruz. Yurt dışına çıkan vatandaşlarımızı, SMS'le bilgilendirerek, seyahatleri sırasında, sağlık hizmetleriyle ilgili ihtiyaçları olduğunda yanlarında olduğumuzu ve güvende olduklarını hissettiriyoruz.

Uluslararası sağlık diplomasisi alanında çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu üyeliğimiz 2016 Mayıs ayında başlıyor. 2016 ve 2017 yıllarında İslam İşbirliği Teşkilatı Yönlendirme Komitesinin Dönem Başkanlığını üstlendik, yürütüyoruz.

Değerli Milletvekilleri, kısaca tedavi hizmetlerimizden de bahsetmek istiyorum. Hamdolsun, vatandaşımızın sağlığa erişim sorununu büyük oranda ortadan kaldırdık. 2002 yılında kişi başı hekime müracaat sayısı 3,2 iken, son iki yıldır bu rakam 8,3'tür. Bu rakamla bir doyum noktasına ulaştığımızı görüyoruz.

2002 yılında yüzde 6 olan nitelikli yatak sayımızı 2015 yılında yüzde 50'ye ulaştırdık. 2018 yılı sonuna kadar bu rakamı yüzde 90'ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Vatandaşlarımıza, yaşamının son gününe kadar konforlu bir yaşam sağlamak amacıyla başlattığımız Palyatif Bakım Merkezi sayısını 138'e çıkardık ve 1.523 palyatif bakım yatağı açtık. Yoğun bakım yatak sayımızın yarısı kadar palyatif bakım yatağı oluşturmayı hedefliyoruz. Hastanelerimizin hem tıbbi teknoloji kullanım kapasitelerini artırıyoruz hem de kalite ve güvenliğini denetliyoruz.

Ağız ve diş sağlığı merkezi sayısını 14'ten 134'e çıkardık. Ağız ve diş sağlığı hastanesi sayısını 1'den 15'e çıkardık. Organ nakli bekleyen hastalar için Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi'ni oluşturduk, organ nakli sistemini geliştirdik. 2002 yılında 745 olan organ nakli sayımız 2015 yılında 4.552 oldu.

TÜRKÖK Projesi'ni uygulamaya koyduk. Proje kapsamında 100 binin üzerinde gönüllü bağışçı sayısını yakaladık.

Merkezî Hekim Randevu Sistemi'yle günlük ortalama 360 bin işlem gerçekleştiriyoruz. Klinik kalite standartlarını geliştiriyoruz.

Şeker hastalığı, gebelik süreci ve doğum, diz protezi, kalça protezi, korener kalp hastalığı, inme, kolorektal kanser, katarakt, KOAH, diş implantı ve prostat kanserleri için klinik kalite ölçümlerini yaygınlaştırıyoruz.

Değerli arkadaşlar, ilaç fiyatlarını ucuzlattık. Tüm dünyada büyük takdir toplayan İlaç Takip Sistemi'ni kurduk. Reçete Bilgi Sistemi'ni uygulamaya koyduk. Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017'yi hazırladık ve uyguluyoruz.

Yalnızca şehirlerimizde değil, köylerimizde değil, ülkemizin en ücra köşelerinde dahi Acil 112 sağlık hizmetlerini dinamik bir şekilde sunuyoruz. İstasyon sayısını artırıp ambulanslarımızı en son teknolojilerle donattık. Ambulanslarımızı sürekli olarak yenilediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bakın, sadece son iki yılda 1.638 ambulans aldık. Bu sene de inşallah 770 yeni ambulans alıyoruz. Hava ambulansıyla 2008 yılından 2015 yılı sonuna kadar 30.227 vakaya müdahale edildi ve nakilleri gerçekleştirildi. 2007 yılından 2015 yılı sonuna kadar 6 deniz bot ambulansla 7.103 vakanın müdahale ve nakilleri gerçekleşti.

Avrupa'nın en büyük medikal kurtarma ekibini kurduk. Yardımlaşma ve danışma duygusuyla muhtaç ve mağdur durumda olan insanlara insani yardım faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Suriyeli sığınmacılar için sahra, prefabrik ve kalıcı bina tipi hastanelerde sağlık hizmeti veriyoruz. Şimdi de göçmen aile sağlığı merkezlerini planladık ve uygulama aşamasındayız.

Değerli arkadaşlar, insan kaynağımızda da çok ciddi artışlar sağladık. Sadece artış sağlamadık, dağılımda da adaleti temin etme gayreti içinde olduk. Bakınız, 2002 yılında, hizmet alımı dâhil, 256 bin çalışanımız var iken bu rakamı 2015 yılında 568 bine ulaştırdık. Sağlık çalışanlarımıza yıpranma payı, fiilî hizmet zammı ve hekimlerimizin emeklilik haklarının iyileştirilmesiyle ilgili düzenleme çalışmalarını sürdürüyoruz, önümüzdeki günlerde inşallah huzurlarınıza getirmeyi hedefliyoruz.

Sağlık yatırımlarında çok büyük ilerlemeler katettik. 2002, 2003, 2015 yılları arasında 810'u hastane ve ek bina, 1.775'i birinci basamak sağlık kuruluşu olmak üzere toplam 2.585 sağlık tesisini tamamladık.

Geleceğin şehir hastanelerini inşa etmeye başladık. Ülkemizin, özellikle de bölgenin sağlık merkezi olması konusunda önemli bir vizyona hizmet edeceğine inanıyorum. Bu amaçla, 16 projenin inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah, bir yıl içinde Mersin, Yozgat, Isparta ve Ankara Bilkent şehir hastaneleri hizmete girmiş olacak. 5 projeyi ihale aşamasına getirdik, 11 projenin YPK süreçleri devam ediyor.

Şüphesiz, sadece şehir hastaneleri yapmıyoruz, bunun dışında kamu olarak ülkemizi yeni sağlık tesisleriyle donatıyoruz. Bu kapsamda, 350'yi aşkın yeni hastane inşaatlarıyla 55 bin hasta yatağı kapasitesinin yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. 2003 yılında, yaklaşık 68 bin yatağı nitelikli hâle getirerek tüm sağlık tesislerinin altyapısını yenileştirmiş dünyanın tek ülkesi olmayı başaracağımıza inanıyorum.

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; peki bu kadar devasa dönüşümün maliyeti ne? Dönem dönem eleştiriliyor "Sağlığa çok para harcıyorsunuz." deniliyor. Çok mu harcıyoruz? Bunu isterseniz bir iki rakamla özetleyelim, resmî rakamları size kısaca arz edeyim: Kamu sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2002 yılında 3,8 iken, bu devasa dönüşüme rağmen 2014 yılında bu rakam sadece yüzde 4,2 oldu. Bakın, ülkemizde 2014 yılında kişi başı kamu sağlık harcaması 795 satın alma gücü paritesi dolardır. OECD ülkelerinde bu rakam yirmi beş yıl önce -yanlış duymadınız, yirmi beş yıl önce- 1989 yılında 805 satın alma gücü paritesi dolardı. OECD ülkelerinin yirmi beş yıl önce yaptığı sağlık harcaması rakamıyla bugün dünyanın örnek gösterdiği bir sağlık hizmetini vermeyi başardık.

Bu rakamlar bize bir şey söylüyor, diyor ki: AK PARTİ hükûmetleri verimli ve finansal sürdürülebilirliği olan sağlık hizmeti kurmuştur. Bu ülkenin evladı olarak bunu iftiharla söylüyorum. Bu muazzam başarıyla hepimiz iftihar etmeliyiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; AK PARTİ hükûmetleri olarak bugüne kadar 13 bütçe hazırladık, başarıyla uyguladık ve bugün 14'üncü bütçenin görüşmelerini yapıyoruz. Demokrasi tarihimizde ilk kez bir siyasi parti kesintisiz olarak on üç yıl Hükûmet görevini üstlendi, art arda 13 bütçe hazırladı, şimdi de 14'üncü bütçeyi görüşüyoruz. Böyle rekor bir süre hizmet etme görevinin milletimiz tarafından AK PARTİ hükûmetlerine verilmiş olması tesadüf değildir, aynı zamanda bizim için de büyük bir şereftir. Milletimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu sorumluluk bilinciyle hizmetin en iyisine, en güzeline layık olan aziz milletimize yeni Türkiye, yeni ufuklar diyorum.

Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sağlıkta 2023 vizyonumuzu belirledik. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını kurduk, Kanser Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü vesaire. Tanı ve tedavide yeni bir dönem başlatıyoruz. Türkiye Kanser Gen Projesi, Türkiye Genom Projesi, Türkiye Mikrobiyom Projesi'ne başlıyoruz. Kişiye özgü tanı ve tedavi dönemini başlatıyoruz. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı'nı başlattık ve Millî Aşı Projesi, difteri, tetanoz ve boğmaca aşılarının yerli üretim çalışmaları başladı. Aşı üretim tesisi inşaatı devam ediyor, 2017 yılında tamamlanıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Sayın Bakana biraz söz verin.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, biraz süre istiyorum.

BAŞKAN - Yine ben bir aracılık yapayım. Sayın Bakan izin verirse...

Sayın Bakan, beş dakika alalım mı sizden veya iki üç dakika?

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Olur.

MUSA ÇAM (İzmir) - Bizim sorularımıza cevap verecek yalnız, onu bilmeliyiz.

BAŞKAN - Sayın Bakan, size beş dakika verelim, geri kalan kısmını Sayın Bakanımıza ekleriz.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Devamla) - Evet, 1 Milyon Bisiklet Projemizden daha önce çok bahsettim. İsterseniz şöyle sorulara cevap olabilecek, polemiğe girmeden...

Değerli arkadaşlar, Sayın Yurdakul konuşurken muhalefet sıralarından bir cümle duydum, "Gerçekler acıtır." diye bir cümle. Gerçekten çok doğru bir cümle, gerçekler acıtıyor. Bu milletin gerçekleri Recep Tayyip Erdoğan'ı acıttığı için bugün o Cumhurbaşkanı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu milletin gerçekleri Sayın Davutoğlu'nu acıttığı için, çok değil, 1 Kasımda yüzde 49,5 oy... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu milletin gerçekleri bizi acıttığı için bugün 14'üncü bütçemizi konuşuyoruz.

Evet, sağlıktaki eksiklikler bizi acıtıyor; bebek ölümleri -daha iyi olması lazım- bizi acıtıyor; sağlıktaki dinamiklerimizin daha iyi olması lazım, bizi acıtıyor, acıtmaya da devam etmeli. Muhalefet bunu bize ne kadar saygın getirirse bundan da istifade ederiz. Teşekkür ediyorum. Acıtan kısımları daha iyi yapacağız. İnşallah 28'inci bütçeyi de buraya yine biz getireceğiz. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) - O kadarı yok. Kırmızı kartı gösterdik Sayın Bakan.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Ömrünüz yetecek mi Sayın Bakan?

MUSA ÇAM (İzmir) - Allah uzun ömür versin.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakanım.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Devamla) - Şimdi, diğer bir konuya gelmek istiyorum.

Sayın Baluken, şimdi, 2 tane konuyu... Bir: Hekimlik yemini. Bu milletin ve insanlığın bir hekimi olarak hekimlik yeminine duyarlılığımı sizinle tartışmak istemem. Bakınız, Bakanlığımın ilk aylarında "Dağda benim askerimi şehit eden teröristi bile tedavi etmek benim görevimdir." dedim. Çok değil, iki yıl önce "IŞİD'çiler Suruç'ta tedavi ediliyor." dendi, yine çıktım dedim ki: "Ben tedaviye ihtiyacı olanın kim olduğuna bakmam. Ben tedaviye ihtiyacı varsa onun tedavisini yaparım. Suçluysa o güvenliğin görevidir." Dolayısıyla buradaki temel duruşumuz insanı yaşatmaktır, sağlığa ihtiyacı olana sağlık hizmetini vermektir. Ama bakın burada tek bir şey söyleyeceğim.

Diyarbakır Silopi'de bizim 4 no.lu Aile Sağlığı Merkezimiz... Burada teröristler tarafından, hainler tarafından Türk Bayrağı indirildi ve buraya bir paçavra asıldı. Şimdi burada terörist tedavi edemeyiz. Buradaki vatandaşımızı da tedavi edemeyiz. Burada tedaviyi yapabilmemiz için ay yıldızlı bayrak burada dalgalanacak. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Şayet siz bu anlamda samimiyseniz, ben hekimlik yeminime sonuna kadar sadığım.

Bir şey daha söyleyeyim: İkinci sınıf vatandaş muamelesinin ne olduğunu sizden daha iyi bilirim. Asimilasyonun ne olduğunu sizden daha iyi bilirim ama bir şeyi daha bilirim...

ALİCAN ÖNLÜ (Tunceli) - Sayın Bakan, kışlaya çevirdiğin okullarda nasıl eğitim veriyorsun?

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Devamla) - Bir şeyi daha iyi bilirim: Vatanın ne olduğunu sizden daha iyi bilirim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bayrağın ne olduğunu sizden daha iyi bilirim. Milletin ne olduğunu sizden daha iyi bilirim. Oralarda biz hekimlik yeminimize sadık kalabilmek için diyoruz ki: O teröristler silahı bırakacak ve o teröristler silahı bıraktığı zaman sorunumuz yok.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Böyle mi hekimlik yeminine sadık!

HÜDA KAYA (İstanbul) - Kişiye özel konuşuyor Başkan.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Devamla) - O mayın döşenen yollar, kazılan çukurlar... Bu anlamda, şayet, şurada bakın, bu kürsüde çok değil, üç, üç buçuk ay önce ettiğiniz yemin "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü..."

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Cumhurbaşkanına hatırlat!

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Devamla) - Buna sadık kalacağız. O zaman o hekimlik yemini, hiç merak etmeyin, her köşede dün nasılsa bugün de öyle zaten işliyor, bundan sonra da çalışmaya devam edecek.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)