Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZGÜNDÜZ’ÜN, (2/236) ESAS NUMARALI İBADET YERLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ’NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:106
Tarih:15/05/2012


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZGÜNDÜZ’ÜN, (2/236) ESAS NUMARALI İBADET YERLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ’NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İHSAN ÖZKES (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanundaki ifade önceden "ibadet yeri" değil "cami" idi. AKP 2003 yılında çıkardığı bir yasayla kilise evlerinin ve misyonerlerin önünü açmak için "cami" ifadesini kaldırdı ve yerine "ibadet yeri" ifadesini getirdi. Türkiye'de "ibadet yeri"nden cami, mescit, kilise, havra, sinagog, kilise evi gibi tüm inanç gruplarının "ibadet yeri" anlaşılır oldu. Sadece "ibadet yeri" ifadesinden cemevi anlaşılmıyor çünkü cemevi yasal bir statüye kavuşturulmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ilk icraatları arasında Karacaahmet Sultan Cemevi'ni yıktırmak için dozerleri, greyderleri, yıkım ekibini gönderen Sayın Erdoğan'ın Başbakanlığında cemevlerinin sorunlarının olması doğaldır. Madımak Oteli'nde 35 kişi diri diri yakıldı. Davanın zaman aşımına uğramasına seyirci kalındı. Üstelik davanın düşmesine sevinircesine "Hayırlı olsun." denildi. AKP çalıştaylar düzenleyerek Alevilerle oyalamadan öte âdeta oynuyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iktidar cemevlerinin ibadet yeri olmasına karar verecek makamın Diyanet olduğunu söylüyor. Diyanet de ibadet yerinin sadece cami olduğunu belirtiyor. Hâlbuki İslam'a göre yeryüzü ibadet yeridir; isteyen tarlada, isteyen iş yerinde ibadet edebilir. İbadet yerini sadece camiye indirgemek İslam'a aykırıdır. Yahudiler sadece havrada, Hristiyanlar sadece kilisede ibadet ederler, Müslümanlar ise her yerde ibadet edebilirler. Buna rağmen Diyanet sırf cemevine geçit vermemek için İslam'a ters düşme pahasına ibadet yerini daraltma çabasına giriyor.

Cemevlerinin yasal statüye kavuşmasına kim karar verecek, Diyanet mi, Hükûmet mi? Sıkışınca cemevi sorunu için bazen "teolojik sorun" bazen de "siyasi sorun" diyorlar. Cemevi kararı Diyanet ile iktidar arasında döndürülen bir oyun hâline gelmiştir. Dinler arası diyalog çerçevesinde Yahudi hahamlarıyla, Hristiyan papazlarıyla sarmaş dolaş olanlar aynı sevgiyi ve saygıyı neden Alevi dedelerinden esirgiyorlar? Hahama, papaza sarmaş dolaş, dedeye gelince benden uzaklaş! (CHP sıralarından alkışlar) Diğer bir deyimle, herkese şapır şupur, Alevilere gelince ya Rabbi şükür anlayışı sergilenmektedir.  Diğer dinlerle diyalog, Alevilerle monolog yapılıyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlet türbedarlık yapıyor, Hacı Bektaş Veli Dergâhı ziyaretinden gelir sağlıyor. Aleviler Hünkâr Hacı Bektaş Veli'den bile mahrum ediliyor. Aleviler kendi önderlerini istedikleri zaman ücretsiz olarak ziyaret etme hürriyetinden yoksunlar.

Alevilerin vergilerinin karşılığı nerede? Alevilerin haklarını aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyenler kimseye din, iman dersi vermeye kalkışmasınlar. Muaviye, Mervan oyunlarını iyi bilenler aldatılamaz. Her türlü haksızlık, baskı ve zulümlere karşı dirençli ve hakka ayna olan bu yiğit insanlar, incitici ve onur kırıcı ayrıştırmalardan ve ötekileştirmelerden çok ciddi şekilde rahatsızdırlar.

Seçim meydanlarında Alevilerin kimliklerine dil uzatılması onulmaz derin yaralar açmıştır. Bugün Alevilere uygulanan "Ya asimile olursunuz ya da mahrum kalırsınız." dayatması "Ya biat ya baş." zihniyetinin çağdaş bir versiyonudur.

Cemevleri yasal statüye acilen kavuşmalı ve elektrik, su gibi giderleri karşılanmalıdır.

Saygılarımla. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkes.