TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
 AB UYUM KOMİSYONU
 

İletişim

 

TBMM Ana Sayfası


Ana Sayfa  

English

 
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/3
Esas Numarası 1/729
Başkanlığa Geliş Tarihi 02/07/2009
Tasarının Başlığı Silah Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile, silahlar ile ilgili olan ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda yer alan günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyen hükümlerin yürürlükten kaldırılması ve silahlar ile ilgili hükümlerin tek bir metinde düzenlenmesi suretiyle mevzuatta birliğin sağlanması öngörülmektedir. Söz konusu Tasarı, silahları sınıflandırarak silahlar ile bunların mühimmatı, aksam, parça ve aksesuarlarının ithali, üretimi, satışı, satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, bulundurulması, nakli, bunların her türlü izin ve kayıt işlemlerine dair esas ve usuller ile bunlara aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir.
Tasarının Son Durumu KOMİSYONDA
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 04/08/2009 Komisyonda
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 04/08/2009 Komisyonda
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 04/08/2009 Komisyonda
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 04/08/2009 Komisyonda
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 04/08/2009 03/11/2009 Raporunu Verdi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AB GENEL SEKRETERLİĞİ