Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
53. Birleşim 09 Ocak 2017 Pazartesi

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 101 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
kullanma hakkının gasbedilmesi sebebiyle kendisinin de oy kullanmayacağına ve yasama faaliyetlerine saygı duyan herkesi aynı tavrı takınmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

AHMET YILDIRIM (Muş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sadece Sayın Altay'ın veya bu konuda bizim gizli oy, açık tasnif beklentilerimizin bir kişisel niyet veya grupsal niyet beyanı değil, İç Tüzük gereği olduğunu ifade etmek isterim. Siz de buna aynı şekilde "Katılıyorum." demenin ötesinde bunu sağlama sorumluluğuna sahipsiniz.

Bir diğer husus: Az önce sayın grup başkan vekili arkadaşımın ifade ettiği, günlerden beri burada ifade ettiğimiz ve bugün usule ilişkin tartışma açma talebinde de size dönük söylediğim, sizinle ve bizimle aynı haklara sahip olan 11 vekil arkadaşımızın oy kullanma, yasama faaliyetlerine katılma yetkisinin gasbedilmiş olması sebebiyle ben de burada bütün Anayasa değişiklik süreçlerine katılacağım hâlde oy kullanmayacağım. Bu, sadece partimizin bir meselesi değildir, bu konuda yasamanın onuruna sahip çıkan ve buradaki yasama faaliyetlerine saygı duyan herkesi aynı tavrı takınmaya davet ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bu, buradaki yasama faaliyetlerine ve yasama organına duyulan saygının gereğidir. Eğer o konuda sizin de gizli oyu sağlama iradeniz açık ise -ki bunu böyle beyan ettiniz, biz de güven duyuyoruz- tek tek çağırın. Özellikle kabin önlerine yığılmayı önlemenizi sizden istirham ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447) (Devam)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasa Değişikliğine Dair Teklif'in tümü üzerindeki görüşmeler böylece tamamlanmıştır.

Teklifin maddelerine geçilmesi hususunda gizli oylama yapacağız.

Sayın milletvekillerinden istirham ediyoruz, gizli oylama esaslarına hep birlikte riayet edeceğiz ve yığılmayı önleyeceğiz. Sabrınızı bekliyoruz sayın milletvekilleri.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve Hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden komisyon sırasındaki kâtip üyeler Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar, Denizli dâhil ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar, İstanbul dâhil; Hükûmet sırasındaki kâtip üyeler ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar, Mardin dâhil ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar, Zonguldak dâhil, adı okunan milletvekilini ad defterinde işaretleyerek kendisine biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ile bu oylamaya özel mühürlü zarf verilecektir. Milletvekilleri Başkanlık Kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oylarını kullanamayacaklardır. Vekâleten oy kullanacak bakanlar da yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Bu nasıl gizli oylama, yığıldılar!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yığılma yapmayalım lütfen, daha okumadık.

Bildiğiniz üzere bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu ifade etmektedir. Oyunu kullanacak sayın üye adını ad defterine işaretlettikten ve kâtip üyeden üç yuvarlak pul ile oylamaya özel bastırılan mühürlü zarfı aldıktan sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada zarfın içerisine koyacak, diğer iki pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahare oy verme yerinden çıkacak olan üye oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı Kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır. Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir.

Sayın milletvekilleri, kabinlerin önünü işgal etmiyoruz. Kürsünün önünü de boşaltalım. Kabinin önü de boşalmış vaziyette.

Şimdi sayın milletvekilleri, gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kürsünün önünü boşaltalım. Lütfen…

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Açık oylama mı yapılıyor Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gizli oylama yapılıyor, gizli oylama usulüne dikkat ediliyor.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Nasıl gizli oylama bu ya, açıp gösterdi oyunu.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Göstererek oy mu atılır ya?

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Erzincan Milletvekili Serkan Bayram oyunu göstererek atıyor.

(Kürsü önünde toplanmalar)

97

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki